Genealogie van Berend van der Zwaan uit de omgeving van Hardenberg

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 6 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


Hardenberg_Jacob_van_Deventer.jpg

Hardenberg (Jacob van Deventer, Nederlandse cartograaf, 16e eeuw)

I. Berend van der Zwaan, glazenmaker, schaapherder, tr. vóór 1770 Anna Catharina (Gertrud) Hoffschultz (Hofscholte).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Juliana Berendina van der Zwaan, † 10 sept. 1789, tr. Coevorden 22 juni 1788 Dionisius Joseph Mulder, geb. Bergen op Zoom 24 okt. 1769, corporaal (1788), † Venlo 21 maart 1840, zn. van Willem en Federika Brand; hij hertr. Venlo 3 febr. 1794 Marie Henriette Brinckman, tr. 3e Venlo 19 juli 1811 Johanna Martina Lindemeijer en tr. 4e Venlo 20 aug. 1825 Johanna Maria Josephina de Pollart.
2. Georgius van der Zwaan.
3. Franciscus Wilhelmus Theodorus (Theodor), volgt IIa.
4. Joannes Bernardus (Josephus), volgt IIb.

IIa. Franciscus Wilhelmus Theodorus (Theodor) van der Zwaan, geb. Hardenberg 10 nov. 1767, schilder/glazenmaker (1825), verwer (1836, 1837), † Neuenhaus (Duitsland) vóór mei 1843, tr. Coevorden 8 sept. 1793 Maria Antonetta Jozefina Doppeij, geb. Neuenhaus (Duitsland), † ald. vóór mei 1843.
Uit dit huwelijk:
1. Dijonisius Josephus, volgt IIIa.
2. Johanna Josepha van der Zwaan, tr. Johann Wilhelm Windmeijer, sigarenmaker (1886).
3. Wilhelm, volgt IIIb.
4. Catharina Gertrudis van der Swaan, geb. Coevorden 17 april 1799, † Zwolle 25 april 1851, tr. 1e Zwolle 25 aug. 1825 Martines Mouwe, geb. Zwolle 25 okt. 1801, fuselier (1825), schutter bij de Overijsselsche schutterij (1831), † Hulst 24 nov. 1831, zn. van Willem en Margrita Varnhout; tr. 2e Zwolle 7 jan. 1836 Wilhelmus Lint, geb. Zwolle 25 april 1808, militair (1836), † Zwolle 12 maart 1879, zn. van Jan Lind en Gerridina Engels.
5. Juliana Aleida Johanna van der Zwaan, geb. Wildervank, ged. Veendam 15 jan. 1802, dienstbode (1842), † Amsterdam 22 okt. 1842.
6. Antonius Ferdinandus Theodorus van der Zwaan, geb. Veendam, ged. Veendam 26 aug. 1804.
7. Anna Catharina Gertrudis van der Zwaan, geb. Veendam, ged. Veendam 28 jan. 1807, tr. Amsterdam 26 jul 1837 Karel Höfel, geb. Markbreut (Duitsland) 28 september 1804, zn. van Clemens Höfel en Margaretha Stiebach.
8. Joannes Bernardus, volgt IIIc.
9. Georgius Everwinus Joannes (Georg Everwijn Johannes), volgt IIId.

IIb. Joannes Bernardus (Josephus) van der Zwaan, geb. Emlichheim (Duitsland) 3 maart 1771, glazenmaker (1812), † na 30 juli 1830, tr. Emlichheim (Duitsland) 8 mei 1812 Harmina (Maria) Assen, geb. Emlichheim (Duitsland) 5 febr. 1792, † ald. vóór 30 juli 1830.
Uit dit huwelijk:
Jan Berend van der Zwaan, geb. Emlichheim (Duitsland) omstr. 1813, verversknegt (1830), † Geesteren 30 juli 1830.

IIIa. Dijonisius Josephus van der Zwaan, schoorsteenveger (1856, 1864), tr. Helena Gertrud Kruse, geb. omstr. 1808, zonder beroep (1856), † Neuenhaus (Duitsland) 1 jan. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Henrica Friderika van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 5 maart 1835, zonder beroep (1856), † Enschede 19 jan. 1903, tr. Coevorden 31 okt. 1856 Willem Roelofs, geb. Coevorden 20 aug. 1829, wever (1856), rijksveldwachter (1866), † Enschede 3 jan. 1901, zn. van Jan en Hinderkien ten Brinke.
2. Gerhardina van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 6 aug. 1839, † Haarlem 7 febr. 1901, tr. Haarlem 14 sept. 1864 Hendrik Petrus Kops, geb. Haarlem 27 mei 1838, huisschilder, † Haarlem 5 maart 1883, zn. van Petrus en Johanna Verhoeven.

IIIb. Wilhelm van der Zwaan, geb. omstr. 1796, schilder (1852), † Neuenhaus (Duitsland) 22 dec. 1860, tr. Elisabeth Uhle, † na 2 nov. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 27 dec 1825, † Eindhoven 2 nov. 1864, tr. Amsterdam 22 juli 1863 Heinrich Anton Gerhard Bertling, geb. Greven (Duitsland) 29 aug 1836, leerlooijersknecht (1864), zn. van Gerhard en Maria Anna Reichmann.
2. Antonia Maria Josephina van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 29 juni 1827, dienstbode (1851), † Amsterdam 6 maart 1906, tr. Amsterdam 12 mei 1852 Henderikus Overhoff, geb. Bergen op Zoom 29 aug. 1816, werkman (1854), † vóór maart 1906.
3. Anna Gertrud Catharina van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 31 juli 1830, † Uithoorn 6 juli 1866, tr. Amsterdam 14 mei 1851 Willem Donker, geb. Amsterdam 15 juli 1814, dienaar van politie (1852), † vóór 25 febr. 1879, zn. van Jan en Lammertje van der Groep.
4. Alida Johanna Julia, volgt IVa.
5. Dionijsius Josephus, volgt IVb.

IIIc. Joannes Bernardus van der Zwaan, ged. Veendam 8 nov. 1809, kruidenier (1832), schilder (1853), † Amsterdam 17 dec. 1871, tr. Amsterdam 15 aug. 1832 Hendrina Michelsen, ged. Harderwijk 29 mei 1800, † Amsterdam 2 april 1883, dr. van Johannes en Geertje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 nov. 1832, † ald. 5 nov. 1832.
2. Joannes Bernardus van der Zwaan, geb. Amsterdam 1 nov. 1833, † ald. 18 sept. 1834.
3. Joannes Bernardus van der Zwaan, geb. Amsterdam 14 juni 1835, † ald. 4 sept. 1835.
4. Theodorus van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 juli 1836, winkelbediende (1883), † Amsterdam 30 sept. 1883.
5. Johannes van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 okt. 1838, † ald. 13 aug. 1842.
6. Joannes Bernardus van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 juni 1842, kantoorbediende (1862).

IIId. Georgius Everwinus Joannes (Georg Everwijn Johannes) van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 10 maart 1817, verver (1843), schildersknecht (1850), schilder (1854, 1864), † Zwolle 22 april 1864, tr. Zwolle 4 mei 1843 Johanna Vosman, geb. Zwolle 2 juni 1818, zonder beroep (1843, 1854), † na 8 juli 1876, dr. van Andreas en Willemina van der Kolk.
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Theodorus van der Zwaan, geb. Zwolle 6 dec. 1843, † ald. 3 juni 1854.
2. Antonetta Josephina Maria Catharina van der Zwaan, geb. Zwolle 12 okt. 1846, † Kampen 1879, tr. Zwolle 9 juli 1868 Jan Scholten, geb. Zwolle omstr. 1845, ijzergieter (1868), smid, zn. van Hermannus en Hendrika Jansen.
3. Theodorus Franciscus van der Zwaan, geb. Zwolle 19 febr. 1850, † ald. nov. 1874.
4. Wilhelmus van der Zwaan, geb. Zwolle 13 aug. 1853, † ald. 27 juli 1854.
5. Wilhelmina van der Zwaan, geb. Zwolle 17 juli 1855, dienstmeid (1876), † Zwolle 8 juli 1876.

IVa. Alida Johanna Julia van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 4 jan. 1835, dienstbode (1853, 1855), † Amsterdam 2 sept. 1866.
Kinderen:
1. Eduard Martinus Antonius van der Zwaan, geb. Amsterdam 15 febr. 1860, † ald. 18 sept. 1861.
2. Julia Josepha van der Zwaan, geb. Amsterdam 6 mei 1862, † ald. 13 febr. 1916, tr. Amsterdam 3 dec. 1896 Samuel Meentzer, geb. Naaldwijk 4 febr. 1850, bediende (1896), zn. van Hijmen en Johanna (Naatje) van Creveld en wedr. van Maria Hendrika Bertram.

IVb. Dionijsius Josephus van der Zwaan, geb. Neuenhaus (Duitsland) 20 juli 1840, huisschilder (1871, 1889. 1892, 1895, 1905, 1910), † Enschede 1 nov. 1922, tr. Enschede 2 juni 1865 Johanna ter Braak, geb. Enschede 2 mei 1843, zonder beroep (1871), † Enschede 28 febr. 1910, dr. van Hendrikus en Anna Engels.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth van der Zwaan, geb. Lonneker omstr. 1867, † Enschede 17 sept. 1924, tr. Enschede 22 mei 1890 Antonius Marinus Jongbloed, geb. Lonneker omstr. 1864, timmerman (1890), modelmaker (1912), zn. van Garret (Gerrit) en Geertruida Maria Beekman.
2. Johannes Hendrikus, volgt Va.
3. NN van der Zwaan, geb. Enschede 8 nov. 1869, † ald. 8 nov. 1869.
4. NN van der Zwaan, geb. Enschede 7 okt. 1870, † ald. 7 okt. 1870.
5. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, geb. Enschede 30 sept. 1871, † ald. 2 okt. 1871.
6. Wilhelmus Theodorus, volgt Vb.
7. Johannes Bernardus van der Zwaan, geb. Emmen 15 juni 1876, † Erica 17 maart 1877.
8. Johannes Bernardus, volgt Vc.
9. Anna Maria van der Zwaan, geb. Lonneker omstr. 1883, fabrieksarbeidster (1905), tr. Enschede 26 okt. 1905 Bernardus Wolters, geb. Goor omstr. 1880, fabrieksarbeider (1905), zn. van Hendrikus en Maria ten Dam.
10. Theodoor van der Zwaan, geb. Enschede 23 maart 1887, † ald. 9 dec. 1891.
11. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Enschede 10 maart 1889, fabrieksarbeidster (1910), tr. Enschede 3 nov. 1910 Johannes Hermannus Borghuis, geb. Hengelo omstr. 1887, metaaldraaier (1910), zn. van Hermannus Johannes en Johanna Maria Spaaij.

Va. Johannes Hendrikus van der Zwaan, geb. Enschede 10 jan. 1868, huisschilder (1892,1922, 1940), † Enschede 10 april 1940, tr. Enschede 24 nov. 1892 Christina Willemina Snuverink, geb. Hengelo omstr. 1869, dr. van Gradus en Johanna Gertrud Hieing.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida Maria van der Zwaan, geb. Enschede 23 okt. 1893.
2. Gerhard Joseph Johannes van der Zwaan, geb. Enschede 26 sept. 1895, brievenbesteller (1922), † Enschede 27 juni 1953, tr. Enschede 17 aug. 1922 Johanna Euphemia Richters, geb. Enschede 19 juli 1896, † 14 april 1976, begr. ald., dr. van Bernard August Laurentius en Maria Boers.
3. Geertruida Josephina Christina van der Zwaan, geb. Enschede 14 okt. 1897.
4. Christina Bernarda Antonia van der Zwaan, geb. Enschede 8 maart 1899, † ald. 19 mei 1975, tr. Arnoldus Gerhardus Joachim Hodes, geb. 3 maart 1907, † Enschede 30 dec. 1972.
5. Anna (Antonia) Mathilda van der Zwaan, geb. Enschede 16 maart 1900, † ald. 17 maart 1900.
6. Hendrikus Antonius Wilhelmus van der Zwaan, geb. Enschede 29 mei 1901, schilder (1929), tr. Enschede 6 juni 1929 Gerarda Bernarda Theodora Ziena Gerard, geb. Enschede omstr. 1900, dr. van Martinus Bernardus en Christina Greuliker.
7. Josephina Antonia Maria van der Zwaan, geb. Enschede 12 dec. 1903, textielarbeidster (1931), † Batavia (Nederlands-Indië) 29 juni 1945, tr. Enschede 9 april 1931 Antonius Johannes Vaanhold, geb. Haaksbergen omstr. 1902, getouwbaas (1931), zn. van Reinier en Berendina Maria Molenkamp.
8. Aloysius Theodorus van der Zwaan, geb. Enschede 1906, † ald. 20 jan. 1907.
9. Johanna Christina Berndina Antonia van der Zwaan, geb. Enschede 6 okt. 1909, † 9 dec. 1960, begr. ald., tr. Johannes Lambertus Gerhardus Scheper, geb. Enschede 24 febr. 1909, bankwerker (1945), † Hengelo 27 okt. 1945, begr. Enschede, zn. van Johannes en Gezina Elizabeth Spaaij.

Vb. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, geb. Evansville (USA) 10 maart 1873, fabrieksarbeider (1895), broodventer, voerman (1925), † Enschede 29 okt. 1939, tr. Enschede 6 juni 1895 Hendrika Pallast, geb. Hengelo 7 sept. 1875, † Enschede 1 juni 1940, dr. van Lambertus en Maria Oude Heuvel.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, tr. NN Veeger.
2. Johanna Josephina van der Zwaan, geb. Enschede 10 juni 1895, † ald. 1 okt. 1895.
3. Maria Lambertha van der Zwaan, geb. Enschede 7 juli 1896, † ald. 19 okt. 1918.
4. Dionysius Josephus Franciscus, volgt VIa.
5. Johanna Hendrika Maria van der Zwaan, geb. Enschede 15 aug. 1901, † ald. 15 juli 1914.
6. Hendrika Wilhelmina van der Zwaan, geb. Enschede 24 aug. 1904, spoelster (1927), tr. Hengelo 22 april 1927 Gerardus Mecklenkamp, geb. Weerselo omstr. 1900, wever (1927), zn. van Johannes en Geziena Oude Brinkhuis.
7. NN van der Zwaan, geb. Enschede 1 sept. 1907, † ald. 1 sept. 1907.
8. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, geb. omstr. 1912, † Enschede 7 aug. 1917.
9. Wilhelmus Theodorus, volgt VIb.
 

Johannes_Bernardus_van_der_Zwaan_en_Johanna_Mos.jpg 

 Johannes Bernardus van der Zwaan (V-c) en Johanna Mos (Collectie Henk Thüss)

Vc. Johannes Bernardus van der Zwaan, geb. Emmen 1 okt. 1879, fabrieksarbeider (1902), textielarbeider (1929), † 15 nov. 1947, begr. Enschede, tr. Enschede 5 juni 1902 Johanna Mos, geb. Lonneker 6 nov. 1878, fabrieksarbeidster (1902), † 5 mei 1962, begr. Enschede, dr. van Jannes en Johanna Baake.
Uit dit huwelijk:
1. Anna (Annie) van der Zwaan, tr. Nikolaas Johannes (Nico) ten Wolde.
2. Johanna Maria (Jo) van der Zwaan, geb. Enschede 21 maart 1903, † Hengelo 2 maart 1993, tr. Enschede 13 okt. 1932 Heinrich Thüss, geb. Karnap (Duitsland) 26 mei 1898, schilder (1932), † Hengelo 18 febr. 1972, zn. van Bernard Matthias en Hendrika Gerritdina Boevink.
3. Josephina Johanna (Fien) van der Zwaan, geb. Enschede 9 aug. 1904, textielarbeidster 1929, † 4 juli 1992, begr. Glanerbrug, tr. Enschede 15 aug. 1929 Hermannus Johannes Mönnink, geb. Enschede 24 febr. 1904, magazijnknecht (1929), † 3 juni 1984, begr. Glanerbrug, zn. van Johannes Jochem en Arendina Josephina Wigger.
4. Johannes Bernardus (Jan), volgt VIc.
5. Hendrikus Albertus Wilhelmus, volgt VId.
6. Elisabeth Berendinda Maria (Liza) van der Zwaan (Zuster Consolatine), geb. Enschede 16 jan. 1913, † Hilversum 15 april 1967.
7. Anna Jacoba van der Zwaan, geb. Enschede 24 juli 1914, † ald. 23 okt. 1915.
8. Johannes Jacobus van der Zwaan, geb. Enschede 24 juli 1914, † ald. 23 jan. 1916.
9. Theodorus Aloijsius van der Zwaan, geb. Enschede 6 aug. 1920, † ald. 15 mei 1921.

Tante_Annie_ten_Wolde_21_aug._1938.jpg   Josephina_Johanna_Fien_van_der_Zwaan_geboren_24-02-1904.jpg   plechtige_Heilige_Communie_van_Oom_Jan.jpg

 Foto links: Annie van der Zwaan (Vc-1), midden: Fien van der Zwaan (Vc-3), rechts: Jan van der Zwaan (Vc-4) (Collectie Henk Thüss)

VIa. Dionysius Josephus Franciscus van der Zwaan, geb. Enschede 3 maart 1898, chauffeur (1925), † Enschede 20 juni 1965, tr. Enschede 22 okt. 1925 Agnes Maria Wilhelmina ten Pas, geb. Oldenzaal omstr. 1903, naaister (1925), dr. van Johan Carel en Johanna Antonia Vogelzang.
Uit dit huwelijk:
1. H.M. van der Zwaan, tr. W.R. Veldhuis.
2. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, tr. Maria Cecilia Covers.
3. Johanna Antonia (Tonny) van der Zwaan, geb. omstr. 1928, † Enschede 1 sept. 2010, tr. 1e Harry Johannes Hubertus (Harry) Kroeze, † Enschede 10 sept. 1968; tr. 2e Willy Busch, † vóór 2010.

VIb. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, geb. 26 mei 1918, kelner, † 18 maart 2003, begr. Glanerbrug, tr. Alberta Maria Schepers, geb. 20 jan. 1920, † 17 april 2006, begr. Glanerbrug.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan.
2. NN van der Zwaan.

VIc. Johannes Bernardus van der Zwaan, geb. Enschede 1906, electricien (1932), † Enschede 15 dec. 1969, tr. Enschede 7 april 1932 Elsje Hendrika Clasina Aalders, geb. Arnhem 5 aug. 1910, dr. van Willem Hendrik Anton en Maria Anna van der Vegt.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria (Annie)van der Zwaan, tr. W.G. (Wim) Meuleman.
2. Wilhelmus Johannes Maria (Willy) van der Zwaan.
3. Johannes Bernardus Josephus (Hans) van der Zwaan, tr. A. Pereij.
4. Gerardus van der Zwaan, tr. C. van Donselaar.
5. Antonius Maria van der Zwaan, geb. Enschede sept. 1942, † ald. 19 dec. 1942.
6. A.R.M. van der Zwaan.
7. M.J. van der Zwaan.
8. Antonius Maria van der Zwaan, tr. M.M.D. Hamans.

VId. Hendrikus Albertus Wilhelmus van der Zwaan, geb. 5 sept. 1908, † 29 sept. 1966, begr. Enschede, tr. Katharina Elisabeth van Dijk, geb. 8 okt. 1908, † 13 febr. 1995, begr. Enschede.
Uit dit huwelijk:
Paul Johannes Bernardus Maria van der Zwaan, geb. Enschede omstr. 1946, † ald. 29 nov. 1949.

 

Verantwoording
 
De gegevens van generatie I zijn een constructie op basis van de tot nu toe door mij gevonden gegevens. Het is niet zeker dat Berend van der Zwaan en Anna Catharina Hoffschultz de ouders zijn van Franciscus Wilhelmus Theodorus (Theodor) van der Zwaan. Alleen van Joannes Bernardus is nu met zekerheid te melden dat hij de zoon is van Anna Catharina Gertrudis Hofscholte (Hoffschultz) en Berend van der Zwaan. Om de stamboom aan te vullen en het begin ervan te controleren is nader onderzoek nodig in de DTB van Emlichheim (Emmelkamp), Hardenberg, Neuenhaus e.o.