Genealogie van Claes Thonissen van der Swaen uit de omgeving van Eemnes

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 8 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


Eemnes_Buiten_1766_Willem_Writs_kleiner.jpg

t' Dorp Eemeness, buiten s' Dijk. (1766, W. Writs)

I. Claes Thonissen van der Swaen, geb. omstr. 1660, † vóór 1713, tr. Soest 1693 Hillena Ghijsberti Hagen, geb. omstr. 1670, † vóór 1719, dr. van Gijsbert Arisz. en Wulphgen Jans; zij hertr. 1713 Willem Woutersen van Tricht.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus van der Swaan, ged. Soest 25 febr. 1696.
2. Cornelius van der Swaan, ged. Soest 11 nov. 1697.
3. Willempje van der Swaan, ged. Baarn 29 okt. 1707.
4. Dieuwertje (Dieviera) Claas, volgt II.
 
II. Dieuwertje (Dieviera) Claas van der Swaan, ged. Baarn 27 aug. 1710, † Eemnes 3 april 1787, tr. Eemnes 19 nov. 1738 Tijmen Jansz., geb. omstr. 1700, kleermaker, † Eemnes 16 okt. 1769.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Tijmensz., volgt IIIa.
2. Klaas Tijmense van der Zwaan, ged. Eemnes 14 aug. 1741, bouwman, † Eemnes 19 nov. 1817, tr. 1e Eemnes 31 jan. 1780 Rijkje Hannissen Hoefsloot, geb. Leusden, ged. Hamersveld 2 juli 1727, † Eemnes 27 mei 1805, dr. van Johannes (Hannes) Hendriksz. en Peternel Albertse Voskuilen en wed. van Rijk Teunisz van Eijden; tr. 2e Eemnes 3 nov. 1805 Barbara Janse Kuijer, ged. Eemnes 21 jan. 1747, begr. ald. 2 nov. 1806.
3. Martinus Thijmisz., volgt IIIb.
4. Gijsbertus van der Zwaan, ged. Eemnes 17 dec. 1746.
5. Gijsbert, volgt IIIc.
 
IIIa. Jan Tijmensz. van der Zwaan, ged. Eemnes 27 dec. 1739, kleermaker, † Eemnes 8 dec. 1777, tr. Eemnes 24 maart 1772 Maria Elberse (Mietje) van Zwanenburg, geb. Stoutenburg, ged. Hamersveld 1 dec. 1745, † Laren NH 8 april 1822; zij hertr. Eemnes 8 febr. 1779 Hendrik Janse de Graaff.
Uit dit huwelijk:
1. Dievertje Jans van der Zwaan, geb. 2 aug. 1772, tr. Eemnes 25 mei 1806 Barend (Beerent) Olijslager, geb. Zieuwent omstr. 1769, † Laren NH 3 nov. 1813.
2. Tijmen Jansz., volgt IVa.
3. Jaantje Jansze van der Zwaan, geb. Eemnes 1 mei 1776, † Laren NH 25 juli 1843, tr. Laren NH 1 aug. 1809 Hendrick Bartszen Majoor, ged. Laren NH 16 juni 1771, wever (1843), † Laren NH 23 maart 1847, zn. van Jan Janszen en Maria Willemszen (Marretje) Kok en wedr. van Gerritje Janszen Braam.
 
IIIb. Martinus Thijmisz. van der Zwaan, geb. Eemnes omstr. 1744, daghuurder (1784), † Sloten NH 15 mei 1784, tr. Sloten NH 22 mei 1773 Elisabeth Huybertz Verwoerdt, geb. omstr. 1741, begr. Sloterdijk 20 april 1803.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas van der Zwaan.
2. Martinus van der Swaan, geb. Sloten NH, ged. Osdorp 13 jan. 1775.
3. Wilhelmus (Willem) van der Swaan, ged. Osdorp 11 april 1776, melkverkoper (1820, 1823, 1841), † Amsterdam 29 jan. 1841, tr. 1e Sloten NH 21 juni 1807 Jannetje Wimmers (Wubbels), geb. Osdorp omstr. 1786, † Amsterdam 26 mei 1819; tr. 2e Sloten NH 30 jan. 1820 Henrica Pronk, ged. Osdorp 19 juli 1790, veehoudster (1820), dr. van Cornelis en Trijntje van Beek en wed. van Christiaan Westerman.
4. Dieuwertje van der Swaan, geb. Sloten NH, ged. Osdorp 6 jan. 1779, begr. Sloten NH 19 febr. 1779.
 
IIIc. Gijsbert van der Zwaan, ged. Eemnes 1 sept. 1750, kleermaker, zonder beroep (1813), † Eemnes 26 febr. 1814, tr. Eemnes 9 nov. 1778 Geertje Janse Post, ged. Achterveld 22 aug. 1753, † Eemnes 30 sept. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Tijmen van der Zwaan, volgt IVb.
 
IVa. Tijmen Jansz. van der Zwaan, geb. Eemnes omstr. 1773, kledermaker (1810, 1823), † Sloten 7 dec. 1823, tr. Sloten NH 13 mei 1804 Hendrika Bremkens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Swaan, ged. Nieuwer-Amstel 19 mei 1806, begr. Sloten NH 13 okt. 1810.
2. Femmetje Jacoba van der Swaan, ged. Nieuwer-Amstel 2 april 1808, begr. Sloten NH 9 okt. 1810.
 
IVb. Tijmen van der Zwaan, geb. Eemnes 11 mei 1780, kleermaker (1813), † Eemnes 20 maart 1857, tr. Barneveld 7 juli 1810 Lambertje Evertse Kolkschoten (Kolfschoten), ged. Achterveld 22 dec. 1780, † Eemnes 5 aug. 1855, dr. van Evert Kolkschoten en Jannetje Wouterse.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus, volgt V.
2. Jannitje van der Zwaan, geb. Eemnes 13 febr. 1813, † ald. 14 dec. 1889, tr. Eemnes 14 mei 1845 Cornelis Hoofd, geb. Hoogland omstr. 1794, † Eemnes 8 febr. 1880, zn. van Willem Gerritze en Barber Cornelisze.
 
V. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Eemnes 20 april 1811, kleermaker (1882, 1890), † Eemnes 12 febr. 1890, tr. Eemnes 7 mei 1845 Dirkje Lakeman, geb. Eemnes 13 nov. 1814, zonder beroep (1890, 1906), † Eemnes 12 maart 1906, dr. van Gerrit en Gijsbertje van Dalen.
Uit dit huwelijk:
1. Tijmen, volgt VI.
2. Gijsbertje van der Zwaan, geb. Eemnes 1 dec. 1848, † Amsterdam 13 dec. 1886, tr. Eemnes 3 febr. 1880 Bernardus Westerhuis, geb. Hoogland 30 jan. 1845, melkslijter (1904), † na 1904, zn. van Bart en Antonia (Toontje) van de Kletersteeg.
3. Lammertje van der Zwaan, geb. Eemnes 11 juni 1851, † Amsterdam 11 dec. 1914, tr. Nieuwer-Amstel 25 jan. 1882 Theodorus Gerardus Buijs, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1854, melkslijter (1882, 1916), zn. van Gerrit en Anna Boon.
4. Maria van der Zwaan, geb. Eemnes 17 maart 1856, † Hilversum 7 april 1950, tr. 1e Eemnes 2 sept. 1879 Gijsbert van Eijden, geb. Eemnes 1 maart 1848, † ald. 15 nov. 1904, zn. van Johannes (Hannes) en Grietje Mijnhout; tr. 2e Eemnes 18 mei 1906 Dirk Arends, geb. Blaricum omstr. 1856, † Eemnes 1 april 1939, zn. van Jan en Elbertje Klaver.
 
VI. Tijmen van der Zwaan, geb. Eemnes 17 febr. 1846, boerenarbeider, arbeider (1881, 1890), † Eemnes 23 sept. 1921, tr. Hoogland 9 nov. 1881 Rijkje Elders, geb. Hoogland 22 aug. 1853, zonder beroep (1898), † Eemnes 14 maart 1898, dr. van Cornelis en Jannetje van Hamersveld.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus, volgt VIIa.
2. Cornelis, volgt VIIb.
3. Dirk van der Zwaan, geb. Eemnes 18 maart 1885, † ald. 27 mei 1885.
4. Johanna (Jans) van der Zwaan, geb. Eemnes 14 mei 1886, † 1972, tr. Eemnes 12 okt. 1909 Johannes Greefhorst, geb. Stoutenburg 15 jan. 1885, zn. van Jan en Hendrica van Veen.
5. Gijsbertha Maria van der Zwaan, geb. Eemnes 18 aug. 1887, † 1955, tr. Eemnes 8 juni 1915 Thimotheus Johannes Petrus Mulders, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1889, † ald. 3 nov. 1936, zn. van Wilhelmus Jozephus en Cornelia Heerschop.
6. Franciscus van der Zwaan, geb. Eemnes 2 okt. 1889, † ald. 31 okt. 1889.
7. Dirk van der Zwaan, geb. Eemnes 28 jan. 1891, † ald. 4 maart 1891.
8. Dirk van der Zwaan, geb. Eemnes 5 febr. 1892, † ald. 13 aug. 1895.
9. Rutje Cornelia van der Zwaan, geb. Eemnes 25 aug. 1895, † Laren NH 13 juli 1981, tr. Eemnes 14 sept. 1917 Elbert Vos, geb. Laren NH 22 nov. 1883, tuinknecht, † Laren NH 8 dec. 1965, zn. van Jacob en Hendrica (Heintje) Timmer.
10. Gerarda Cornelia (Gartje) van der Zwaan, geb. Eemnes 25 dec. 1897, tr. Hoogland 12 sept. 1923 Hendrikus van den Tweel, geb. Hoogland 4 maart 1889, zn. van Gerrit en Alijda Boersen.
 
VIIa. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Eemnes 4 febr. 1883, veldarbeider (1908), los arbeider (1945), † Eemnes 25 juni 1945, tr. Eemnes 3 nov. 1908 Wilhelmina van Bekkum, geb. Hoogland 18 april 1886, † Eemnes 18 nov. 1981, dr. van Jan Franciscus en Maria Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Timotheus Johannes (Tijmen), volgt VIIIa.
2. Johannes Thimotheus (Jan) van der Zwaan, geb. Eemnes 16 dec. 1911, melkboer, † Bussum 21 mei 1986, begr. Blaricum, tr. Blaricum 11 mei 1943 Maria Gerarda Vos, geb. Blaricum 23 maart 1916, † ald. 1 april 2004, dr. van Jan en Maria van Hoven.
3. Rigarda Maria (Rijkje) van der Zwaan, geb. 22 maart 1913, † 26 mei 1997, begr. Eemnes, tr. Eemnes sept. 1937 Johannes Elbertus Hilhorst, geb. 23 jan. 1897, † 30 april 1981, begr. Eemnes.
4. Wouter van der Zwaan, geb. Eemnes 7 nov. 1915, landbouwer (1945), slager, † Laren NH 15 sept. 1998, tr. Catharina Maria Tiel, geb. Amsterdam 3 maart 1914, † Laren NH 4 sept. 2004.
5. Cornelis Gijsbertus (Kees), volgt VIIIb.
6. Marinus Marie (Rinus), volgt VIIIc.
7. Maria Gijsbertha (Mie) van der Zwaan, geb. Eemnes 29 aug. 1919, † ald. 5 nov. 2009.
8. Johannes Elbertus (Jo) van der Zwaan, geb. Eemnes 18 dec. 1920, groentehandelaar, † Blaricum 2 febr. 2005.
9. Gijsbertus Theodorus (Gijs) van der Zwaan, geb. 3 jan. 1922, † 12 okt. 2011.
10. Wilhelmus (Wim) van der Zwaan, geb. 10 juni 1924, † Laren NH 22 okt. 2005.
11. Wilhelmina Johanna (Mina) van der Zwaan, geb. Eemnes sept. 1925, † 2009.
12. Elberus Rutherus (Ep) van der Zwaan, geb. 1927, melkboer, † 2008, tr. Johanna Alida Merts, geb. 1927, † 2008.
 
VIIb. Cornelis van der Zwaan, geb. Eemnes 2 maart 1884, † Laren NH 23 sept. 1961, tr. Laren NH 16 sept. 1913 Maria Margaretha Heerschop, geb. Baarn 4 febr. 1881, † Laren NH 11 juli 1968, dr. van Evert en Johanna Catharina van de Goede.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan.
2. NN van der Zwaan.
3. Timotius van der Zwaan, geb. Laren NH 1915, † ald. 12 maart 1915.
4. Everardus (Evert) van der Zwaan, geb. 5 dec. 1915, postbesteller, † 25 nov. 1997, begr. Laren NH.
 
VIIIa. Timotheus Johannes (Tijmen) van der Zwaan, geb. 30 sept. 1910, slager, † 10 mei 1984, begr. Eemnes, tr. Eemnes juni 1938 Wilhelmina Aleida Oosterholt, geb. 8 nov. 1913, † 4 dec. 1991, begr. Eemnes.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus Gerardus Johannes van der Zwaan, geb. Laren NH 14 april 1939, † Eemnes 29 dec. 2002, tr. P.M. (Nel) Jansen.
2. Gerardus Gijsbertus Hermanus van der Zwaan, geb. Laren NH 27 okt. 1940, † ald. 15 jan. 1956.
3. Wilhelmus Elbertus Ruthgerus (Wim) van der Zwaan, geb. Laren NH 19 juni 1942, † ald. 5 mei 1947.
 
VIIIb. Cornelis Gijsbertus (Kees) van der Zwaan, geb. 24 dec. 1916, kantoorbediende (1946), † 8 febr. 1997, begr. Hoevelaken, tr. Berendina Maria Faber, geb. omstr. 1920, zonder beroep (1946).
Uit dit huwelijk:
NN van der Zwaan, geb. Baarn 12 mei 1946, † ald. 12 mei 1946.
 
VIIIc. Marinus Marie (Rinus) van der Zwaan, geb. 1918, landbouwer (1945), tr. juli 1941 Geertruida Johanna (Truus) Giesen, zonder beroep (1945).
Uit dit huwelijk:
Gijsbertus Marinus Johannes van der Zwaan, geb. 1942, † Eemnes 12 dec. 1945