Genealogie van Cornelis Adriaensz. Baes uit Ridderkerk

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 13 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


kaart20ridderkerk201584.jpg

Kaart (detail) van Ridderkerk vervaardigd door landmeter Jan Potter in mei 1584. (Hingmancollectie, Nationaal Archief)

I. Cornelis Adriaensz. Baes, geb. omstr. 1529, boer, toezichthouder bij de indijking van de "Uiterlanden" tussen Ridderkerk en Slikkerveer (ca 1575),, † na 26 april 1608, tr. omstr. 1555 Cleijsje NN, † na 1615.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelisz. Baes, geb. omstr. 1556, † na 1618.
2. Margriete Cornelisdr. Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1562, † vóór 24 maart 1612, tr. Ridderkerk 9 dec. 1582 Cornelis Adriaensz. Hoekseweg (Houcxewech), geb. Strijen omstr. 1557, † vóór 24 maart 1612.
3. Adryaen Cornelisz., volgt IIa.
4. Cornelis Cornelisse Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1565, boer aan de Drogendijck, † Ridderkerk vóór 5 juni 1621, tr. Rijsoord 25 nov. 1597 Margrieta Pleunendr., geb. omstr. 1577, † Rijsoord 15 sept. 1625.
5. Jan Cornelis, volgt IIb.
6. Fijgje Cornelis Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1585.

IIa. Adryaen Cornelisz. Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1563, waard (1606), armmeester, kerkmeester (1627), heemraad (1608-29), † na 9 juli 1629, tr. Ridderkerk 26 dec. 1588 Martijntgen Adriaensdr. de Vogel, geb. Zwijndrecht omstr. 1568, † Ridderkerk 19 jan. 1613, dr. van Aryaen Aryaensz. en Martyntge Cornelisdr..
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Adriaensz., volgt IIIa.
2. Cleisken Adriaensdr Baes, ged. Ridderkerk 14 okt. 1593, † ald. 2 nov. 1593.
3. Neeltgen Adriaensdr. Baes, ged. Ridderkerk 28 april 1596, † ald. vóór 5 dec. 1658, tr. 1e Ridderkerk nov. 1616 Dirck Woutersz. Verduyn, geb. Charlois omstr. 1580, boer, † Ridderkerk na 3 mei 1632, zn. van Wouter Hendricksz. en Lijntgen Eeuwoutsdr. Verschoor; tr. 2e Ridderkerk 19 maart 1634 Leendert Hendricksz. in ’t Velt, geb. IJsselmonde omstr. 1609, boer, landarbeider, hoogheemraad, † na 1 juni 1680, zn. van Hendrick Jansz. en Grietje Lenertsdr..

IIb. Jan Cornelis Baes, geb. omstr. 1580, † vóór 29 maart 1652, tr. Ridderkerk 3 jan. 1616 Weijntje Aartsdr., geb. Charlois omstr. 1583, † vóór 6 okt. 1670.
Uit dit huwelijk:
1. Clijsje Jansd Baes, ged. Ridderkerk 11 dec. 1611, † vóór 10 mei 1662, tr. Ridderkerk 30 april 1645 Herbert Cornelisz. Truijen, geb. Hendrik-Ido-Ambacht omstr. 1601.
2. NN Baes, geb. omstr. 1617.
3. Cornelis Jansz Baes, ged. Ridderkerk 2 juni 1619, † vóór 10 mei 1689.
4. Aegje Jansd Baes, ged. Ridderkerk 17 aug. 1625, † na 23 sept. 1689, tr. omstr. 1645 Willem Jansz. Smit, geb. omstr. 1620.
5. Aert Jansz., volgt IIIb.

IIIa. Adriaen Adriaensz. Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1590, boer in de polder Nieuw-Reijerwaard, waarsman van Nieuw-Reijerwaard (1622-25), dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Reijerwaard (1628-52), heemraad van Ridderkerk (1630-45), † Ridderkerk vóór 31 mei 1653, tr. 1e Ridderkerk 12 febr. 1612 Lijntgen Pleunendr. Verschoor, geb. IJsselmonde omstr. 1585, † 1613, dr. van Appolonius (Pleun) Dircksz. en Marijtje Adriaensdr. Roonaert; tr. 2e Ridderkerk 19 okt. 1614 Lijntjen Wouters, geb. Charlois omstr. 1594, † vóór juli 1620; tr. 3e Rhoon 1620 Haesken Ariensdr. Fonckert, ged. Ridderkerk 6 aug. 1600, † na 23 juni 1674, dr. van Ariaen Adriaensz. en Pietertien Bastiaensdr..
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Ariensz, volgt IVa.
2. Arien Ariens Baes, geb. Ridderkerk 1613, † vóór dec. 1613.
Uit het tweede huwelijk:
3. Neeltgen Adriaans Baes, geb. Ridderkerk 1616.
Uit het derde huwelijk:
4. Lijntje Ariens Baes, geb. omstr. 1623, begr. Ridderkerk 21 dec. 1659, tr. 1e Ridderkerk 11 nov. 1646 Bastiaen Willemse de Oude van den Nes, geb. omstr. 1620, heemraad, † Ridderkerk vóór okt. 1659, wedr. van Grietken Willemsdr Aryslager; tr. 2e Dordrecht 7 okt. 1659 Arien Willems, geb. Ridderkerk.
5. Bastiaen Ariensz., volgt IVb.
6. Arien Baes, ged. Ridderkerk 5 sept. 1627.
7. Martijntje Baes, ged. Ridderkerk 5 nov. 1628.
8. Arien Baes, ged. Ridderkerk 3 febr. 1630.
9. Arien Ariense, volgt IVc.
10. Martijntje Ariensd Baes, ged. Ridderkerk 30 jan. 1633, † na 10 april 1662, tr. Ridderkerk (otr) 14 okt. 1656 Jan Pietersz., geb. Charlois omstr. 1631, † na 10 april 1662.
11. Pieterken Ariensd Baes, ged. Ridderkerk 16 juli 1634, tr. Heerjansdam 25 nov. 1685 Tobias Jansz. van der Grient, ged. Heerjansdam 14 febr. 1655, zn. van Jan Ariensz. en Mayke Tobiasdr. en wedr. van Neeltje Jacobs.
12. Cleijsken Ariens Baes, ged. Ridderkerk 13 april 1636, † vóór 1668, tr. Ridderkerk 28 mei 1662 Cornelis Ariensz. van der Wulp, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1634; hij hertr. Oud-Beijerland (otr) 2 april 1668 Roockje Joosten.
13. Arent Baes, ged. Ridderkerk 14 juni 1637.
14. Anneke Baes, ged. Ridderkerk 24 okt. 1638.
15. Ariaentje Ariensdr. Baes, ged. Ridderkerk 5 febr. 1640, † Rhoon 1687, tr. 1e vóór 1 dec. 1661 Matthijs Ariens Plaisier, timmerman (1661, 1672), † Rhoon 1687; tr. 2e Numanspolder juni 1673 Melis Willemsz. van der Poel, † na 12 mei 1675.
16. Arien Baes, ged. Ridderkerk 21 juli 1641.
17. Dirck Baes, ged. Ridderkerk 21 dec. 1642.

IIIb. Aert Jansz. Baes, ged. Ridderkerk 18 april 1627, schoenmakersgezel (1664), † vóór 1 juni 1680, tr. Ridderkerk 10 juli 1678 Jacomijntje Jansdr. Saljaert, geb. Heusden omstr. 1630, † na 1 juni 1680, wed. van 1e Willem Jansz. Block en 2e Willem Hendricksz. Kooijman.
Uit dit huwelijk:
Aert Aertsz. Baes, ged. Ridderkerk 12 nov. 1679.

IVa. Cornelis Ariensz Baes, ged. Ridderkerk 2 dec. 1612, boer, waarsman, heemraad, † Ridderkerk vóór 8 jan. 1647, tr. Rhoon 17 mei 1637 Ariaentje Pietersdr. de Raedt, geb. Rhoon omstr. 1617, † Charlois 1 febr. 1675, dr. van Pieter Jansz. en Lijsbeth Woutersdr. Verduijn; zij hertr. Ridderkerk 22 dec. 1647 Gillis Hendricksz. van Gameren.
Uit dit huwelijk:
1. Lijntje Cornelisdr. Baes, ged. Ridderkerk 29 sept. 1639, † vóór 27 jan. 1641.
2. Lijntgen Cornelisdr. Baes, ged. Ridderkerk 27 jan. 1641, † na 26 jan. 1647.

IVb. Bastiaen Ariensz. Baes, geb. Ridderkerk omstr. 1624, boer, schepen, heemraad, dijkgraaf, † na 1676, tr. Ridderkerk 12 sept. 1649 Reijmburgje Jacobsdr. Vinck, ged. Ridderkerk 24 okt. 1627, † 17 juni 1676, begr. Numansdorp, dr. van Jacob Adriaensz. en Pieterken Cornelisdr..
Uit dit huwelijk:
1. Arien Bastiaensz. Baes, ged. Ridderkerk 18 dec. 1650.
2. Pietertie Bastiaensdr. Swaen, ged. Numansdorp 28 febr. 1655.
3. Arien Bastiaensz. Swaen, ged. Numansdorp 25 febr. 1663.
4. Ariaentie Bastiaensdr. Swaen, ged. Numansdorp 7 juni 1665.

IVc. Arien Ariense Baes, ged. Ridderkerk 29 juni 1631, bode van Ridderkerk (1659), † Ridderkerk vóór 13 maart 1672, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 28 mei 1660 Annetje (Annigjen) Nijssen, geb. Hendrik-Ido-Ambacht omstr. 1637, wasvrouw, spinster, † Ridderkerk na 17 april 1708, dr. van Nijs Willems en Sara Celosse.
Uit dit huwelijk:
1. Arien Ariens Baes, ged. Ridderkerk 28 mei 1661, † vóór 26 april 1666.
2. Willem, volgt Va.
3. Cornelis Baes, ged. Ridderkerk 28 sept. 1664, † na 17 mei 1693.
4. Arien Baes, ged. Ridderkerk 26 april 1666, † vóór 13 mei 1672.
5. Nijs Ariens Baes, ged. Ridderkerk 4 maart 1668, † vóór 13 maart 1672.
6. Bastiaen Ariensz., volgt Vb.
7. Arien Ariensz., volgt Vc.
8. Dionijs Ariens Baes, ged. Ridderkerk 13 maart 1672.

Va. Willem Baes, ged. Ridderkerk 28 jan. 1663, † ald. april 1699, tr. 1e Ridderkerk 26 jan. 1687 Susanne Emontsdr. Kunst, ged. Ridderkerk 12 maart 1662, † vóór 7 jan. 1693, dr. van Emond Dircksen en Marij Lambrechts Slijdrecht; tr. 2e Ridderkerk juni 1693 Mayken Joostendr. de Groot, ged. Ridderkerk 6 jan. 1666, † ald. sept. 1732, dr. van Joost Pietersz. de Groote en Mayken Simonsdr..
Uit het eerste huwelijk:
1. Arien Willemsz Baes, ged. Ridderkerk 7 dec. 1687.
2. Marijtje Willemsdr. Baes, ged. Ridderkerk 4 juni 1690.
Uit het tweede huwelijk:
3. Pietertje Willemsdr. Baas (van der Swaan), ged. Ridderkerk 29 mei 1694, tr. 1e Ridderkerk 26 april 1716 Hermen Aert Grasdijck, geb. Ridderkerk, † vóór 1732; tr. 2e Ridderkerk jan. 1732 Bastiaan Aartse Nugteren, geb. Ridderkerk.
4. Annetje Willemsdr. Baes (van der Swaan), ged. Ridderkerk 19 febr. 1696, tr. 1e Ridderkerk (otr) 16 april 1717 Cornelis Janse de Groot, † vóór okt. 1728; tr. 2e Ridderkerk (otr) 29 okt. 1728 Abraham Laurens Hordijk.
5. Cornelia Willemsdr. Baes, ged. Ridderkerk 16 dec. 1697.

Vb. Bastiaen Ariensz. Baes (van der Swaen), ged. Ridderkerk 20 april 1670, boer op de pachtboerderij "De Hooghewerff" in de polder Oud-Beijerland, † Oud-Beijerland 28 dec. 1739, tr. Oud-Beijerland 16 mei 1700 Grietje Huijge Coijman (Kooijman), ged. Oud-Beijerland 17 juni 1674, † ald. 27 febr. 1731, dr. van Huich Woutersz. Kooijman en Pleuntje Doensdr. van Tol.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Bastiaansdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 8 juni 1701, tr. 1e Oud-Beijerland 27 juli 1727 Arie Davids Snelleman, ged. Oud-Beijerland 13 jan. 1702, † vóór okt. 1744, zn. van David Arijens en Maritie Johannis van Dalem; tr. 2e Oud-Beijerland 22 nov. 1744 Aart van Zijden, geb. Nieuw-Beijerland.
2. Pleuntje Bastiaans van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 25 aug. 1702, † ald. 8 febr. 1745, tr. 1e Oud-Beijerland 6 mei 1725 Leendert Pieters Konijnendijk, ged. Nieuw-Beijerland 16 sept. 1697, landbouwer, † Oud-Beijerland 24 okt. 1738, zn. van Pieter Jans en Pietertje Willems Schilperoort en wedr. van Helena Jans Cleijn; tr. 2e Oud-Beijerland 15 mei 1740 Pleun Oosterman, geb. omstr. 1710, † Mijnsheerenland 4 sept. 1769, zn. van Bastiaan Jansz. en Annetje Jansdr. van der Ree en wedr. van Ariaantje Leenderts Kuijper; hij hertr. Oud-Beijerland 3 nov. 1754 Jannetje Pietersdr. Schelling.
3. Maria Bastiaansdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 7 sept. 1704.
4. Cornelia Bastiaansdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 11 april 1706, tr. Oud-Beijerland 29 jan. 1735 Pieter Teunisz. de Winter, ged. Westmaas 10 mei 1705, † Piershil 1790, zn. van Teunis en Annetje Konijnendijk.
5. Arij Bastiaansz., volgt VIa.
6. Ariaantje Bastiaansdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 25 nov. 1712.
7. Huig Bastiaansz, volgt VIb.
8. Willem Bastiaansz., volgt VIc.

Vc. Arien Ariensz. van der Swaen, ged. Ridderkerk 13 maart 1672, landbouwer te Oud-Beijerland, schepen van Oud-Beijerland (1704-1707, 1717-1719), begr. Oud-Beijerland 1 juni 1722, tr. 1e Oud-Beijerland 26 dec. 1692 Ariaantje Cornelisdr. Bravenboer (Braavemoer), ged. Barendrecht 15 juli 1657, begr. Oud-Beijerland 1715, dr. van Cornelis Cornelisz. Bravenboer en Pleuntje Doenen en wed. van 1e Cornelis Willemsz. Beesemer en 2e Pieter Ariensz. van der Jacht; tr. 2e Oud-Beijerland 15 nov. 1715 Geertruij Jansdr. Verrij, geb. Piershil omstr. 1677.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annighje Ariensdr. van der Swaen, ged. Nieuw-Beijerland 17 mei 1693, tr. Zuid-Beijerland 3 mei 1722 Job Veldhoven, geb. omstr. 1700.
2. Sara Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 20 febr. 1695, † vóór 1735, tr. Nieuw-Beijerland 27 april 1727 Pieter Arijsz. Goudswaard, ged. Goudswaard 2 mei 1699, zn. van Arien Arendsz. en Marietje Bastiaans van der Linden en wedr. van Neeltje Pieters Gouwswaart.
3. Pleuntje Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 17 nov. 1697, † ald. 24 nov. 1728, tr. Oud-Beijerland 29 okt. 1721 Jan Willems van der Wild, ged. Oud-Beijerland 4 april 1700, † ald. 16 okt. 1754, zn. van Willem Bastiaans en Marigie Jansdr. Eland; hij hertr. Oud-Beijerland 17 sept. 1730 Aarjaantje Ariens Groenendijk.
4. Arie Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 20 mei 1699.

VIa. Arij Bastiaansz. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 17 febr. 1708, begr. ald. 22 juni 1753, tr. Oud-Beijerland 5 mei 1737 Magteltje Corsdr. Oosthoek, begr. Oud-Beijerland 19 sept. 1781.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 23 maart 1738, † ald. 16 jan. 1813, tr. Oud-Beijerland 3 mei 1761 Pieter de Kok, geb. Giesen-Nieuwkerk 1731, † Oud-Beijerland 29 sept. 1817.
2. Neeltje Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 24 jan. 1740, † ald. 25 april 1817, tr. 1e omstr. 1770 Andries Boekhout; tr. 2e Oud-Beijerland 29 jan. 1775 Jan Bolk, geb. Neede, † na 1817.
3. Adriana Ariensdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 15 april 1742, † Klaaswaal 2 mei 1819, tr. Oud-Beijerland 1 mei 1763 Dirk Ariensz. Quartel, ged. Klaaswaal 31 mei 1739, zn. van Arij Dirks en Geertje Jacobs Eland.
4. Bastiaan Ariens, volgt VIIa.
5. Corstiaan Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 27 april 1749.
6. Arie Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 15 aug. 1751.

VIb. Huig Bastiaansz van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 21 juli 1715, † ald. 3 mei 1770, tr. Oud-Beijerland 9 juli 1741 Maaike Anthonijsdr. Kooijman, geb. Sint Anthoniepolder omstr. 1716, † Oud-Beijerland 15 jan. 1796, dr. van Anthonie Leendertsz. Kooiman en Machteltje Simonsdr. Landheer.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan, volgt VIIb.
2. Machteltje Huijgsdr. (Maggeltje) van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 10 okt. 1743, † Strijen 29 april 1809, tr. Strijen (otr) 12 aug. 1769 Wilhelmus Hendriksz. Hoogwerff, ged. Nieuw-Beijerland 22 juni 1732, boer, schepen van Strijen (1775), lid van de Hoge Vierschaar te Strijen, † Strijen 1 jan. 1808, zn. van Hendrik Aartsz. Hoogwerf en Aletta Adrianusdr. Geervliet.
3. Antonie Huijgsz. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 5 dec. 1745, † Strijen 14 febr. 1831, tr. Strijen 29 jan. 1797 Cornelia Blokland, geb. omstr. 1743, † Strijen 19 aug. 1812, dr. van Arij en Jaapje Kleijnen en wed. van Bastiaan Sneukelaar.
4. Margrietje van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 2 febr. 1748, † vóór 1781, tr. 1e Oud-Beijerland 27 okt. 1771 Pieter Volker, geb. ’t Eiland Blankenburg, † vóór sept. 1774; tr. 2e Oud-Beijerland 11 sept. 1774 Leendert Heinsz. Degeling, geb. Hoogvliet; hij hertr. Oud-Beijerland jan. 1781 Neeltje Noordervliet.
5. Ingena Huijgsdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 11 jan. 1750, † vóór 15 okt. 1752.
6. Ingena Huijgsdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 15 okt. 1752, † Strijen 15 aug. 1846, tr. 1e Oud-Beijerland april 1777 Adrianus Pietersz. Boender, ged. Numansdorp 26 maart 1741, begr. ald. 18 jan. 1780, zn. van Pieter Laurens en Marietje Jansdr. Stout; tr. 2e vóór 1830 Pieter Paulusz. de Wint, geb. Drongelen 14 maart 1753, eigenaar en bouwman, rentenier, † Strijen 18 april 1840, zn. van Paulus en Johanna Klein en wedr. van Teuntje van Rijswijk.
7. Plonia Huijgsdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 18 mei 1755, † Zuid-Beijerland 3 maart 1823, tr. 1e Mijnsheerenland mei 1784 Arij Cornelisz. van Brakel, geb. Mijnsheerenland; tr. 2e omstr. 1787 Reinier Jansz Noteboom, geb. omstr. 1754, boer, † omstr. 1806, zn. van Jan Reiniersz en Barber Rookusdr Bijl; tr. 3e omstr. 1807 Gijsbert van Es, ged. Goudswaard 22 maart 1778, boer, † Zuid-Beijerland 10 maart 1823, zn. van Bastiaan Gijsberts en Neeltje Cornelisdr. Zoeteman.
8. Huijgje Huijgsdr. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 28 aug. 1757, † vóór 5 febr. 1763.
9. Huigje Huijgs van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 5 febr. 1763, † ald. 3 sept. 1824, tr. Oud-Beijerland 5 nov. 1786 Anthonie Gerrits van Ooijen, ged. Oud-Beijerland 14 okt. 1753, † ald. 20 juni 1845, dr. van Gerrit Antoniesz. en Aaltje Brouwer.

VIc. Willem Bastiaansz. van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 26 dec. 1717, tr. Oud-Beijerland 23 aug. 1744 Maria Crijnen Barendregt, ged. Oud-Beijerland 7 okt. 1714, dr. van Crijn Cornelis en Marietje Jacobsdr Spuijdijck.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 27 okt. 1745, † ald. 9 sept. 1782, tr. 1e Oud-Beijerland 30 mei 1773 Bastiaan Brussaard, ged. Oud-Beijerland 26 dec. 1743, † ald. 16 april 1781, zn. van Francois Corstiaan en Ariaantje Jans de Kat; tr. 2e Oud-Beijerland jan. 1782 Maarten de Quartel; hij hertr. Oud-Beijerland 9 maart 1783 Trijntje Laurensd van Dijk.
2. Crijn Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 30 juli 1747, † vóór 7 juli 1756.
3. Marrijtjen Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 22 juni 1749, † ald. 3 aug. 1833, tr. Oud-Beijerland 26 nov. 1775 Pieter Braam, geb. Sint Maartensdijk omstr. 1729, † Oud-Beijerland 18 sept. 1817, zn. van Willem en Marijgje Krijne.
4. Bastiaantje Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 25 juli 1751, † vóór juni 1758.
5. Coba Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 26 dec. 1752, † vóór 29 aug. 1783, tr. Oud-Beijerland 10 april 1777 Jillis Jacobs van Rij, ged. Oud-Beijerland 2 sept. 1753, verwersknecht, † Puttershoek 24 jan. 1830, zn. van Jacob en Jenneke van der Graaf; hij hertr. Oud-Beijerland 29 aug. 1783 Geertruida Catharina den Ouden.
6. Crijn Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 7 juli 1756.
7. Bastiaantje Willems van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 7 juni 1758.

VIIa. Bastiaan Ariens van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 26 okt. 1746, koopman en schipper (1776), † Oud-Beijerland 4 juli 1832, tr. 1e Oud-Beijerland 12 nov. 1775 Neeltje Gibo, ged. Oud-Beijerland 21 juli 1754, † ald. 9 okt. 1808, dr. van Willem Willemsz. en Neeltje Cornelisse van der Vos; tr. 2e Klundert 16 nov. 1810 Maaike van der Put, ged. Zevenbergen 16 juli 1775, † Oud-Beijerland 31 mei 1815, dr. van Frans en Aletta de Kiewit en wed. van Johannes Huijbertse Vriend; tr. 3e Oud-Beijerland 14 mei 1820 Aletta van Onselen, geb. Sommelsdijk 14 april 1776, † Oud-Beijerland 11 sept. 1849, dr. van Hendrik en Aletta Adriana van Alphen; zij hertr. Oud-Beijerland 12 okt. 1834 Aert Klaas van Leenen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 30 juni 1776.
2. Willem van der Swaen, geb. Oud-Beijerland 5 dec. 1781.
3. Neeltje van der Swaen, geb. Oud-Beijerland 13 mei 1783, † ald. 10 juli 1838, tr. Oud-Beijerland 7 juni 1807 Cornelis Meeldijk, ged. Nieuw-Beijerland 19 sept. 1784, † Oud-Beijerland 19 jan. 1847, zn. van Teunis en Elisabeth Hoogwerf; hij hertr. Oud-Beijerland 14 okt. 1843 Pietertje Kooijman.
4. Willem, volgt VIIIa.
5. Bastiaan, volgt VIIIb.
6. Machteldje van der Swaen, geb. Oud-Beijerland 4 juni 1789.
7. Cornelis van der Swaen, geb. Oud-Beijerland 24 okt. 1791.
8. Arij van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 4 sept. 1793, broodbakkersknecht (1820), † Rotterdam 24 febr. 1852, tr. 1e Rotterdam 17 mei 1820 Maria Buggers, ged. Rotterdam 20 sept. 1789, † ald. 29 jan. 1839, dr. van Hendrik en Clasina de Graaf en wed. van Nicolaas Hooijkaas; tr. 2e Rotterdam 13 mei 1840 Albardina Capsenberg, geb. ’s-Gravenhage 10 febr. 1790, winkelierster (1840), † Rotterdam 15 febr. 1870, dr. van Tjeerd en Anna Olthof.
Uit het tweede huwelijk:
9. Aletta van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 5 juli 1811, † Dordrecht 18 jan. 1889, tr. Oud-Beijerland 18 aug. 1832 Pieter Adrianus Molenbroek, geb. Oud-Beijerland 11 jan. 1811, arbeider (1853), † Dordrecht 16 febr. 1853, zn. van Jan en Johanna Bos.
10. Machteltje van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 13 nov. 1812, † Utrecht 29 sept. 1891, tr. Dordrecht 20 april 1836 Willem Westveld, geb. Dordrecht 27 febr. 1811, † Utrecht 28 maart 1884, zn. van Gerrit en Pietra van Rooijen.

VIIb. Bastiaan van der Swaen, ged. Oud-Beijerland 17 jan. 1742, dijkgraaf van de polder Het Nieuwland van Goidschalkoord (1808), † Mijnsheerenland 12 juni 1808, tr. Mijnsheerenland 13 maart 1774 Johanna Leenderts van Brakel, ged. Mijnsheerenland 26 juni 1733, † ald. 25 sept. 1808, dr. van Leendert en Jacoba van Driel en wed. van Cornelis van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Huijgje van der Swaen, ged. Mijnsheerenland 2 juli 1775, † vóór 15 jan. 1777.
2. Huijgje van der Swaen, geb. Mijnsheerenland 15 jan. 1777, † Oud-Beijerland 28 jan. 1855, tr. 1e Mijnsheerenland 6 mei 1799 Leendert den Ouden, ged. Numansdorp 27 sept. 1778, landbouwer, † Mijnsheerenland 24 okt. 1809, zn. van Gerrit Leenderts en Maria Gijsbertsdr. Saarloos; tr. 2e Mijnsheerenland 16 sept. 1810 Andries Gerritszoon Vink, geb. Oud-Beijerland 12 maart 1786, landbouwer, † Oud-Beijerland 13 sept. 1842, zn. van Gerrit Ariesz. en Ingetje Moret.

VIIIa. Willem van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 13 sept. 1785, broodbakker (1811,1854), commissionair (1841), † Klaaswaal 7 sept. 1859, tr. Strijen 19 aug. 1810 Pleuntje Jacobsdr. de Raad, ged. Westmaas 8 dec. 1782, partikuliere (1841), † Klaaswaal 30 sept. 1847, dr. van Jacob Bastiaansz. en Aagje Pieters Becol (Berkel).
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt IXa.
2. Aagje (Aafje) van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 5 okt. 1812, dienstbode (1841), zonder beroep (1860), † Klundert 5 dec. 1860, tr. Fijnaart en Heijningen 29 jan. 1841 Isak Provilij, geb. Klundert 23 okt. 1809, schoenmaker (1841), † Klaaswaal 27 maart 1902, zn. van Isak en Metje de Beer.
3. Bastiaantje van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 28 jan. 1814, † Klaaswaal 13 mei 1851.
4. Bastiaan van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 26 aug. 1816, † ald. 17 dec. 1816.
5. Bastiaan, volgt IXb.
6. Jacob, volgt IXc.
7. Elizabeth van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 5 dec. 1825, † Numansdorp 24 jan. 1899, tr. 1e Klaaswaal 11 april 1858 Kornelis Mosselman, geb. Numansdorp 24 maart 1828, † ald. 26 mei 1859, zn. van Jacobus en Johanna Koppe; tr. 2e Numansdorp 9 nov. 1860 Arie van ’t Hof, geb. Numansdorp omstr. 1826, † ald. 6 febr. 1894, zn. van Arie en Stijntje Reijerkerk.

VIIIb. Bastiaan van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 22 jan. 1787, koopman (1811), kantoorbediende (1830, 1837), † Soerabaja (Nederlands-Indië) 2 dec. 1855, tr. 1e Rotterdam 25 nov. 1810 Lena Pieternella Bijkerk, geb. Rotterdam 7 okt. 1790, † ald. 9 jan. 1829, dr. van Frank en Dina Caspara Duijtz; tr. 2e Rotterdam 16 juni 1830 Judik Anna Bijkerk, ged. Rotterdam 27 sept. 1787, † ald. 6 sept. 1836, zuster van zijn eerste echtgenote; tr. 3e Rotterdam 16 aug. 1837 Geertruij Elizabeth Wilhelmina de Blank, geb. Tiel 23 febr. 1802, † Rotterdam 25 juni 1849, dr. van Hendrikus en Clasina van Loon.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje van der Zwaan, geb. Rotterdam 16 sept. 1811, dienstbode (1836), † Rotterdam 21 april 1870, tr. Rotterdam 30 nov. 1836 Merkus de Blank, geb. Tiel 22 juli 1804, verwerknecht (1836), verwer (1836), † Tiel 4 jan. 1876, zn. van Hendrikus en Clasina van Loon.
2. Hendrik Fredrik van der Zwaan, geb. Rotterdam 9 mei 1813, † ald. 12 mei 1813.
3. Frank Leendert van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 mei 1813, † ald. 6 juni 1813.
4. Arendina Caspara van der Zwaan, geb. Rotterdam 6 mei 1814, † ald. 2 jan. 1891, tr. Rotterdam 25 maart 1842 Joost de Blank, geb. Tiel 23 jan. 1800, smid (1842), † Rotterdam 16 april 1860, zn. van Hendrikus en Clasina van Loon.
5. Anna Pieternella van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 april 1816, † ald. 15 jan. 1817.
6. Johanna Helena van der Zwaan, geb. Rotterdam 9 okt. 1817, † ald. 6 dec. 1818.
7. Bastiaan, volgt IXd.
8. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 16 mei 1822, † ald. 16 mei 1822.
9. Frank, volgt IXe.
10. Leendert Willem, volgt IXf.
Uit het derde huwelijk:
11. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 24 nov. 1838, † ald. 24 nov. 1838.
12. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 1 sept. 1841, † ald. 1 sept. 1841.

IXa. Neeltje van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 24 aug. 1811, † Zuid-Beijerland 5 febr. 1865, tr. Zuid-Beijerland 10 okt. 1851 Bastiaan Vlasblom, geb. Piershil 20 okt. 1809, † Zuid-Beijerland 18 jan. 1862, zn. van Adrianus en Jobje van der Heiden en wedr. van Neesje van Vuuren.
Zeer waarschijnlijk haar zoon:
1. Pieter, volgt Xa.

IXb. Bastiaan van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 22 aug. 1821, boodschappenloper, arbeider (1854), † Klaaswaal 14 aug. 1896, tr. 1e Westmaas 26 april 1854 Maria de Geus, geb. Mijnsheerenland 8 okt. 1827, † Klaaswaal 8 juli 1857, dr. van Jacob Arijsz en Anna Sophia Schoonman; tr. 2e Klaaswaal 27 juni 1858 Neeltje Nootenboom, geb. Klaaswaal 23 nov. 1826, † ald. 13 jan. 1875, dr. van Arij en Neeltje Luijendijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob van der Zwaan, geb. Klaaswaal 8 maart 1855, † ald. 12 jan. 1877.
2. Willem van der Zwaan, geb. Klaaswaal 1 juli 1856, † ald. 10 juli 1856.
3. Arie van der Zwaan, geb. Klaaswaal 1 juli 1856, † ald. 13 juli 1856.
Uit het tweede huwelijk:
4. Willem, volgt Xb.
5. Neeltje Pleuntje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 2 nov. 1860, † ald. 26 maart 1862.
6. Pleuntje Neeltje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 16 maart 1862, tr. Klaaswaal 20 mei 1887 Arie van Ette, geb. Strijen omstr. 1861, zn. van Arie en Janna Blaak.
7. Arij, volgt Xc.
8. Bastiaan, volgt Xd.
9. Neeltje Pleuntje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 23 sept. 1867, † ald. 21 juli 1868.

IXc. Jacob van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 10 mei 1823, † Klaaswaal 24 maart 1884, tr. Klaaswaal 28 okt. 1849 Anna Huisman, geb. Klaaswaal 28 jan. 1825, † ald. 11 april 1885, dr. van Pieter en Adriaantje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Zwaan, geb. Klaaswaal 14 aug. 1850, † ald. 10 aug. 1851.
2. Willem, volgt Xe.
3. Adriana van der Zwaan, geb. Klaaswaal 4 dec. 1853, † ald. 5 mei 1856.
4. Adriaantje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 8 febr. 1858, † IJsselmonde 24 okt. 1931, tr. 1e Klaaswaal 15 nov. 1880 Aart Veldhoen, geb. Oud-Beijerland omstr. 1854, † Rotterdam 18 nov. 1905, zn. van Jan Adriaan en Lydia Schutter; tr. 2e Barendrecht 6 dec. 1906 Willem Vrijhof, geb. Charlois 6 april 1857, † vóór juli 1908, zn. van Jan en Neeltje Leenheer en wedr. van Susanna den Ouden; tr. 3e IJsselmonde 2 juli 1908 Jan Kranendonk, geb. IJsselmonde 20 febr. 1850, arbeider, bouwknecht, † IJsselmonde 22 juli 1938, zn. van Wouter en Adriaantje Moerkerke en wedr. van Grietje Groen.
5. Pleuntje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 12 juni 1864, † ald. 19 juni 1869.
6. Jacob, volgt Xf.

Een_portret_van_de_familie_Van_der_Zwaan_door_Moritz_Calisch_1.jpg

Een portret van de familie Van der Zwaan door Moritz Calisch: Bastiaan van der Zwaan en Maria Krumphaar met hun kinderen Bastiaan Hendrik Peter en Lena Petronella Catharina en een Javaanse bediende. (Collectie Tropenmuseum Amsterdam)

IXd. Bastiaan van der Zwaan, geb. Rotterdam 20 maart 1820, Gezaghebber op bark "Blora", brandspuitmeester, koopman (1872), † Bangil (Nederlands-Indië) 16 dec. 1900, tr. 1e Soerabaja (Nederlands-Indië) 19 juni 1848 Maria Krumphaar, geb. Riouw (Nederlands-Indië) 20 maart 1830, † Soerabaja (Nederlands-Indië) 24 juni 1868, dr. van Heinrich Peter Abraham en Catharina van der Horst; tr. 2e Londen (Groot-Brittanië) 10 okt. 1872 Susette Guilette Michelle Brenkman, geb. Semarang (Nederlands-Indië) 13 juni 1852, † Kediri (Nederlands-Indië) 17 okt. 1903, dr. van Cornelis Johannes en Susette Guilette Michelle Doorschodt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bastiaan Hendrik Peter, volgt Xg.
2. Lena Petronella Catharina van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 14 mei 1856, † Malang (Nederlands-Indië) 21 sept. 1935, tr. Soerabaja (Nederlands-Indië) 19 nov. 1878 Willem Scheepmaker, geb. Amsterdam 8 jan. 1850, † Remscheid (Duitsland) 3 nov. 1900, zn. van Gerrit en Alida Paulina la Cave.
3. Maria Henriette van der Zwaan, geb. Amsterdam 6 april 1858, † ald. 15 juli 1919, tr. Soerabaja (Nederlands-Indië) 20 maart 1877 Joannes Benedictus van Heutsz, geb. Coevorden 3 febr. 1851, Gouverneur-Generaal Nederl. Indie, Luitenant-Generaal, † Montreux (Zwitserland) 11 juli 1924, zn. van Joannes Franciscus en Maria Lucille Kocken.
4. Willem Hendrik Bastiaan van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 26 mei 1860, 1ste Luitenant bij de topografische dienst (1892), Kapitein der Infanterie (1896), Luitenant-Kolonel O.I. Leger (1908), † Brussel (België) 29 dec. 1933, tr. Ternate (Nederlands-Indië) 15 mei 1889 Marie Jacomine de Liser de Morsain, geb. Grissee (Nederlands-Indië) 16 nov. 1869, † Brussel (België) 17 jan. 1924, dr. van Louis Ferdinand en Geertruida Jacoba van Roijen.

Maria_Henriette.jpg Image1.jpg

Foto links: Maria Henriëtte van der Zwaan. Foto rechts: Maria Henriëtte, Lena Petronella Catharina, hun stiefmoeder Susettte Guilette Michelle Brenkman en een Javaanse bediende. (Collectie Tropenmuseum Amsterdam)

IXe. Frank van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 nov. 1823, winkelier (1850, 1853), † Rotterdam 15 okt. 1906, tr. Rotterdam 30 jan. 1850 Klasina de Blank, geb. Tiel 28 juni 1823, † Rotterdam 30 april 1879, dr. van Jan en Jacomina van Wermeskerken.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Pietronella van der Zwaan, geb. Rotterdam 5 jan. 1851, † ald. 28 sept. 1922, tr. Rotterdam 15 sept. 1875 Jacobus Hendrik de Haan, geb. Rotterdam 3 sept. 1853, koetsier, slepersknecht, voerman, † Rotterdam 13 juli 1923, zn. van Jacobus en Maria van Vuure.
2. Maria Jacobina van der Zwaan, geb. Rotterdam 16 mei 1852, † ald. 17 mei 1853.
3. Bastiaan van der Zwaan, geb. Rotterdam 2 mei 1853, † ald. 22 juli 1854.
4. Maria Jacomina van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 mei 1854, † ald. 23 okt. 1917, tr. Rotterdam 25 okt. 1876 Janus Eblei, geb. Middelburg 20 febr. 1854, † Rotterdam 20 maart 1914, zn. van Johannes en Clasina Wisse.
5. Bastiaan van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 sept. 1856, stukadoorsknecht (1925), † Rotterdam 2 jan. 1925, tr. Rotterdam 1 aug. 1894 Aafje Hijthoff, geb. Woerden 3 mei 1848, † Pernis 29 maart 1925, dr. van Adrianus (Arie) en Grietje Stelling en wed. van Willem Bons.
6. Anna Catharina van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 maart 1859, † ald. 13 febr. 1937, tr. Rotterdam 11 aug. 1886 Jan Hendrik van Wieringen, geb. Rotterdam 31 juli 1861, † ald. 13 dec. 1931, zn. van Willem Fredrik en Klara Christina van Beest.
7. Neeltje van der Zwaan, geb. Rotterdam 27 maart 1861, † ald. 9 juli 1864.
8. Janna Geertruida van der Zwaan, geb. Rotterdam 10 dec. 1863, † ald. 12 maart 1918, tr. Rotterdam 4 nov. 1885 Willem Bovenschen, geb. Rhenen 3 juni 1859, † Rotterdam 22 okt. 1933, zn. van Willemijntje Bovenschen.
9. Neeltje van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 maart 1867, † ald. 15 jan. 1893.
 
IXf. Leendert Willem van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 jan. 1829, tabakswerker, † Modjokerto (Nederlands-Indië) 10 maart 1912, tr. Soerabaja (Nederlands-Indië) 23 dec. 1869 Catharina Elisabeth Hamstra, geb. omstr. 1850, † omstr. 1925, dr. van Wolter en Elisabeth van Reenen.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Wolter, volgt Xh.
2. Elisabeth Lena Pieternella van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 mei 1872, † ald. 13 nov. 1872.
3. Leendert Willem van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 26 maart 1879, commies tweede klasse bij de post en telegraafdienst (1907), commies eerste klasse (1914), † Semarang (Nederlands-Indië) 16 jan. 1945.
4. Wolter, volgt Xi.
 
Xa. Pieter van der Zwaan, geb. Klaaswaal 27 jan. 1837, † Oud-Beijerland 25 dec. 1912, tr. 1e Zuid-Beijerland 24 april 1863 Jaapje Klootwijk, geb. Zuid-Beijerland 12 aug. 1831, † Oud-Beijerland 24 jan. 1880, dr. van Antonie en Kornelia Kleinzwager; tr. 2e Oud-Beijerland 26 aug. 1880 Francijntje van der Heijden, geb. Oud-Beijerland omstr. 1827, † ald. 30 dec. 1908, dr. van Jan en Elizabeth Munter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonie, volgt XIa.
2. Willem van der Zwaan, geb. Piershil 29 sept. 1865, † ald. 11 nov. 1865.
3. Willem, volgt XIb.
4. Cornelia van der Zwaan, geb. Nieuw-Beijerland 2 nov. 1868, † ald. 27 jan. 1927, tr. Nieuw-Beijerland 18 maart 1896 Klaas van der Ent, geb. Hekelingen 19 mei 1868, † Nieuw-Beijerland 23 aug. 1933, zn. van Daniël en Pleuntje Beukelman en wedr. van Jannetje Rietdijk.
5. Bastiaan Jacob van der Zwaan, geb. Nieuw-Beijerland 4 jan. 1873, † Oud-Beijerland 20 febr. 1882
  
Xb. Willem van der Zwaan, geb. Klaaswaal 13 maart 1859, † ald. 13 juli 1924, tr. Klaaswaal 28 juli 1882 Adriana Roos, geb. Groote Lindt 3 jan. 1859, † Klaaswaal 24 dec. 1943, dr. van Gijsbert en Maria Kooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Maria van der Zwaan, geb. Klaaswaal 16 maart 1883, † 16 maart 1957, begr. Spijkenisse, tr. Klaaswaal 19 febr. 1909 Klaas Verzijl, geb. Numansdorp 10 nov. 1883, † 2 jan. 1966, begr. Spijkenisse, zn. van Dirk en Jannigje van Voskuilen.
2. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Klaaswaal 27 febr. 1884, † ald. 26 aug. 1884.
3. Maria Neeltje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 29 mei 1885, tr. Klaaswaal 20 mei 1910 Matthijs Boertje, geb. Numansdorp 30 juli 1880, zn. van Jan en Adriana Kuipers.
4. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Klaaswaal 11 sept. 1886, † ald. 25 okt. 1886.
5. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Klaaswaal 20 sept. 1887, expediteur en ondernemer van bodediensten (1930), † Rotterdam 4 jan. 1930, tr. Rotterdam 4 mei 1910 Jana Adriana Broekhuizen, geb. Barendrecht omstr. 1885, † Rotterdam 12 nov. 1929, dr. van Willem Marinus en Anna van Rees.
6. Bastiaan Jacob, volgt XIc.
7. Ingetje Pleuntje van der Zwaan, geb. Klaaswaal 28 juni 1890, † 21 dec. 1965, begr. Dubbeldam, tr. Klaaswaal 20 maart 1914 Bastiaan Jacob Herweijer, geb. Maasdam 29 jan. 1885, brigadier majoor Rijksveldwacht, drager zilveren eremedaille Oranje Nassau, † Wassenaar 9 aug. 1956, begr. Dubbeldam, zn. van Pieter en Barbara Roos. 
  
Xc. Arij van der Zwaan, geb. Klaaswaal 21 maart 1863, † Medemblik 12 april 1928, tr. Sliedrecht 20 aug. 1887 Dirksje van de Graaf, geb. Sliedrecht 29 maart 1864, † ald. 5 juni 1949, dr. van Joost en Fijgje de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje van der Zwaan, geb. Sliedrecht 5 febr. 1888, † Papendrecht 3 jan. 1963, tr. Sliedrecht 2 sept. 1911 Marinus van de Graaf, geb. Papendrecht 16 juni 1885, † ald. 30 maart 1963, zn. van Jan en Janna de Borst.
2. Joost, volgt XId.
3. Fijgje van der Zwaan, geb. Sliedrecht 29 dec. 1890, † ald. 18 nov. 1891.
4. Fijgje van der Zwaan, geb. Sliedrecht 12 juni 1893, tr. Sliedrecht 21 dec. 1912 Dirk Kros, geb. Sliedrecht 7 sept. 1890, zn. van Cornelis en Marina de Jager.
5. Bastiaantje Pleuntje van der Zwaan, geb. Sliedrecht 4 aug. 1898, tr. Sliedrecht 8 juni 1918 (door echtsch. ontbonden 12 april 1949) Arie Hoogstraaten, geb. Delft 14 april 1897, † ald. 26 juli 1954, zn. van Wilhelmus Mattheus en Johanna Petronella Lammers.
6. Bastiaan van der Zwaan, geb. Sliedrecht 21 sept. 1900.
7. Arie van der Zwaan, geb. Sliedrecht 14 maart 1905, vuurwerker (1948), tr. 1e Sliedrecht 30 mei 1925 Maria Pietje Visser, geb. Sliedrecht 7 april 1906, † ald. 8 juli 1940, dr. van Abraham en Pietje van der Vlies; tr. 2e Sliedrecht 5 juni 1948 Lijzebeth van der Vlies, geb. Sliedrecht 4 maart 1923, † Rotterdam 4 sept. 1969, dr. van Elizabertus en Lijsebeth Vlot. 
  
Xd. Bastiaan van der Zwaan, geb. Klaaswaal 26 febr. 1865, † Rotterdam 25 mei 1939, tr. Sliedrecht 8 febr. 1896 Ingena Maartje Sara Landheer, geb. Mijnsheerenland 4 nov. 1865, † Rotterdam 25 juni 1940, dr. van Klaas en Ariaantje Lans.
Uit dit huwelijk:
Bastiaan van der Zwaan, geb. Numansdorp 7 juli 1896, tr. Rotterdam 31 aug. 1922 Neeltje Jungerius, geb. Charlois 8 okt. 1892, dr. van Leendert en Neeltje Kleinjan. 
  
Xe. Willem van der Zwaan, geb. Klaaswaal 1 nov. 1851, portier (1894), zonder beroep (1914, 1916, 1935), † Breda 16 maart 1935, tr. Schiedam 11 nov. 1886 Helena Dortwegt, geb. Delfshaven 22 sept 1858, zonder beroep (1894, 1914, 1916), dr. van Paulus Gerardus en Neeltje Möhring.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob van der Zwaan, geb. Westkapelle 21 aug. 1887, goudsmit (1914, 1921), † Ulvenhout 25 april 1960, begr. Breda 28 april 1960, tr. 1e Princenhage 4 mei 1914 Neeltje Maria Leijs, geb. Schoonhoven omstr. 1890, zonder beroep (1914), † Breda 12 maart 1920, dr. van Govert en Maria Susanna Bol; tr. 2e Losser 17 mei 1921 Francina Japin, geb. Deventer 13 dec. 1893, † 1975, begr. Breda, dr. van Willem en Johanna Humme.
2. Paulus Gerardus van der Zwaan, geb. Westkapelle 2 jan. 1889, arbeider (1916), tr. Delft 20 juli 1917 Emma Marie Wouters, geb. Hof van Delft omstr. 1892, dr. van Willem Barend en Geertruida Berlijn.
3. Willem, volgt XIe.
4. Jan Frederik van der Zwaan, geb. Oudenbosch 9 maart 1894, tr. Leiden 8 nov. 1920 Elisabeth Bourgeois
  
Xf. Jacob van der Zwaan, geb. Klaaswaal 13 juli 1868, † Oud-Beijerland 19 mei 1949, tr. Oud-Beijerland 3 dec. 1891 Koba Deemis, geb. Oud-Beijerland 29 aug. 1870, † ald. 11 april 1945, dr. van Hendrik en Hendrika Waardenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 26 sept. 1892, † Rotterdam 30 aug. 1933, tr. Oud-Beijerland 8 okt. 1917 Johannis Verloop, geb. Puttershoek 6 juli 1891, † Heerjansdam 13 febr. 1986, zn. van Abraham en Appolonia van den Enden.
2. Hendrik van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 13 juli 1894, tr. Oud-Beijerland 22 mei 1919 Neeltje Bestebreur, geb. Oud-Beijerland omstr. 1894, dr. van Gerrit en Jaapje van Winden.
3. Jacob van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 12 april 1896, † ald. 15 dec. 1901.
4. Arie, volgt XIf.
5. Willem van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 25 mei 1899, † ald. 13 jan. 1927.
6. Hendrika van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 26 nov. 1900, † ald. 20 dec. 1901.
7. Hendrika van der Zwaan, geb. 27 mei 1904, † Oud-Beijerland 3 juni 1996, tr. NN Jansen
  
Xg. Bastiaan Hendrik Peter van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 25 aug. 1854, voorz. Raad Justitie te Batavia (1894), voorz. Landraden te Pasoeroean en te Batavia (1994), Advocaat-generaal Hooggerechtshof Nederlands-Indië (1898), Raadsheer Hooggerechtshof (1900,1902), Procureur-generaal Hooggerechtshof (1906), † Bussum 15 okt. 1929, tr. 1e Buitenzorg (Nederlands-Indië) 2 april 1890 Cornelia Catharine Hortense ten Brummeler, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 29 aug. 1865, † Soekaboemi (Nederlands-Indië) 17 juni 1906, dr. van Gerrit Willem en Cornelia Sipkes; tr. 2e Bandoeng (Nederlands-Indië) 22 febr. 1908 Gerarda Wilhelmina ten Brummeler, geb. ’s-Gravenhage 17 juni 1871, † 20 jan. 1941, begr. Naarden 23 jan. 1941, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Cornelis Bastiaan, volgt XIg.
2. Margaretha Viola van der Zwaan, geb. Pasoeroean (Nederlands-Indië) 8 mei 1895, † ald. 10 sept. 1895.
3. Wilhelmina Johanna van der Zwaan, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 1 april 1899, † Soerabaja (Nederlands-Indië) 23 okt. 1899
  
Xh. Bastiaan Wolter van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 24 jan. 1871, hulploods (1893, 1894), loods 3de klasse (1895), loods 1ste klasse, onderhavenmeester, † Bandoeng (Nederlands-Indië) 5 aug. 1939, tr. Soerabaja (Nederlands-Indië) 5 juni 1897 Jacoba Cornelia Schaaf, geb. Blitar (Nederlands-Indië) 6 maart 1877.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Elizabeth van der Zwaan, geb. 27 okt. 1903, † Dordrecht 6 april 1985, tr. 1e vóór 1937 Adrianus Luijten, † vóór maart 1937; tr. 2e Dordrecht 20 maart 1937 Kors van Loon, geb. 31 okt. 1903, † 7 aug. 1984, begr. Dordrecht.
2. Bastiaan, volgt XIh.
3. Max van der Zwaan, geb. Palembang (Nederlands-Indië) 12 juli 1915.
4. Willemine Sanida van der Zwaan, geb. Palembang (Nederlands-Indië) 17 juni 1917, † Groningen 18 okt. 2006, tr. Herman August Fisher, † vóór okt. 2006
  
Xi. Wolter van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 2 maart 1881, machinist bij den dienst der Zoutverpakking (1913), † Ambarawa (Nederlands-Indië) 17 maart 1945, begr. Soerabaja (Nederlands-Indië), tr. Soemenep (Nederlands-Indië) 4 april 1908 Elise Persijn, geb. Soekaboemi (Nederlands-Indië) 2 sept. 1882, † Haarlem 2 febr. 1957, dr. van Richard Pieter Barend Folkert en Sipa (een inlandse vrouw).
Uit dit huwelijk:
1. Elize Catharina van der Zwaan, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 4 juni 1909.
2. Françoise Charlotte van der Zwaan, geb. Soemenep (Nederlands-Indië) 29 sept. 1915.
3. Helena Petronella van der Zwaan, geb. Soemenep (Nederlands-Indië) 6 aug. 1919.
4. Theodora Julia van der Zwaan, geb. Soemenep (Nederlands-Indië) 10 mei 1921
   
XIa. Anthonie van der Zwaan, geb. Zuid-Beijerland 7 maart 1864, landbouwersknecht, † Rotterdam 24 febr. 1952, tr. Heinenoord 21 jan. 1885 Jaapje Keizer, geb. Heinenoord 8 juni 1863, † Mijnsheerenland 28 okt. 1923, dr. van Jan en Antje Maat.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Zwaan, geb. Heinenoord 17 mei 1885, † ald. 14 mei 1886.
2. Pieter, volgt XIIa.
3. Antje van der Zwaan, geb. Mijnsheerenland 17 juli 1888, † Heinenoord 14 april 1943, tr. Mijnsheerenland 29 juni 1911 Gijsbert van Bochove, geb. Heinenoord 13 mei 1885, zn. van Salomon Aart en Sijgje Roos; hij hertr. na april 1943 Cornelia Kooijman.
4. Jan, volgt XIIb.
5. Willem, volgt XIIc.
6. Jacob, volgt XIId
   
XIb. Willem van der Zwaan, geb. Piershil 30 sept. 1866, † Oud-Beijerland 29 sept. 1924, tr. Numansdorp 5 mei 1899 Maria Batenburg, geb. Numansdorp 31 aug. 1872, dr. van Cornelis en Huigje van Hal.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Zuid-Beijerland 20 nov. 1900, † ald. 20 nov. 1900.
2. Jaapje Huigje van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland omstr. 1911, tr. Pernis 8 jan. 1930 Paulus de Ruiter, geb. Pernis omstr. 1905, zn. van Leendert Johannes en Jacoba Maria Pors. 
 
XIc. Bastiaan Jacob van der Zwaan, geb. Klaaswaal 12 okt. 1888, † ald. 2 april 1957, tr. Klaaswaal 7 aug. 1914 Magdalena Pieternella van der Wilt, geb. Klaaswaal 15 april 1891, † 12 aug. 1966, begr. ald., dr. van Pieter en Lijntje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
W.P. van der Zwaan, tr. M. Maasdam
   
XId. Joost van der Zwaan, geb. Sliedrecht 19 april 1889, † ald. 29 juli 1968, tr. Puttershoek 6 juli 1917 Jaapje Elisabeth Wentink, geb. Puttershoek 17 april 1894, begr. Sliedrecht 3 okt. 1974, dr. van Gerrit en Lena de Zeeuw.
Uit dit huwelijk: 
Arij van der Zwaan, geb. Sliedrecht 15 jul 1918, † voor sep 2006, tr. Elisabeth Bos, geb. 4 okt 1918, † Sliedrecht 22 sep 2006, begr. Sliedrecht.
    
XIe. Willem van der Zwaan, geb. Westkapelle 17 mei 1890, schilder (1916), lijnwerker (1916), monteur eerste klasse PTT, tr. Ginneken en Bavel 26 april 1916 Petronella de Rooij, geb. Raamsdonk 5 mei 1886, dr. van Adrianus en Pieternella Ralten.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Ginneken en Bavel 23 dec. 1916, † ald. 23 dec. 1916.
2. Willem van der Zwaan, geb. Ginniken 23 mei 1918.
3. Petronella Adriana van der Zwaan, geb. Ginniken 25 jan. 1920, kantoorbediende, † juni 2010.
  
XIf. Arie van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 9 aug. 1897, † ald. 1976, tr. Oud-Beijerland 12 dec. 1931 Adriana van Prooijen, geb. Oud-Beijerland omstr. 1897.
Uit dit huwelijk:
Koba van der Zwaan, geb. 1933, † Oud-Beijerland 21 april 1933
  
XIg. Willem Cornelis Bastiaan van der Zwaan, geb. Wiesbaden (Duitsland) 28 april 1892, advocaat (1919), directeur Levensverzekeringsmaatschappij De Nederlanden (1935, 1947), † Spa (België) 15 juni 1947, begr. Bussum 19 juni 1947, tr. Zutphen 3 sept. 1917 Elisabeth Huberta Bijl, geb. Zutphen 3 jan. 1895, † Tricht 17 juli 1993, begr. Bussum, dr. van Coenraad en Huberta Numans.
Uit dit huwelijk:
Huberta Elisabeth van der Zwaan, geb. Semarang (Nederlands-Indië) 21 aug. 1926, † Hemrik 27 juni 2002, tr. mei 1952 Pier Alles van der Sluis, geb. Gorredijk 19 juni 1924, † Hemrik 29 sept. 2002
  
XIh. Bastiaan van der Zwaan, geb. Palembang (Nederlands-Indië) 19 jan. 1906, werktuigkundige (1931), scheepmaker, tr. Vlissingen 5 nov. 1931 Suzanna Rebekka Engelse, geb. Vlissingen 15 okt. 1905, dr. van Gillis en Suzanna Rebekka Klaijsen.
Uit dit huwelijk:
NN van der Zwaan, geb. Vlissingen 25 dec. 1937, † ald. 25 dec. 1937
  
XIIa. Pieter van der Zwaan, geb. Mijnsheerenland 9 dec. 1886, † Spijkenisse 25 april 1975, begr. Goudswaard 29 april 1975, tr. Goudswaard 12 aug. 1909 Jacoba Anna Oversier, geb. Goudswaard 10 sept. 1888, † ald. 13 dec. 1954, dr. van Lambertus en Maria Diethelm.
Uit dit huwelijk:
1. Lamberta Maria van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 15 mei 1910, † 9 juli 1955, tr. Goudswaard 21 jan. 1931 Johannes Villerius, geb. Goudswaard 14 jan. 1905, kruidenier, † Goudswaard 20 sept. 1971, zn. van Frans Jacob en Janna Johanna Dam.
2. Antonie van der Zwaan, geb. Goudswaard 25 mei 1911, schilder, timmerman, † Rotterdam 22 juni 1991, tr. Goudswaard 31 maart 1937 Adriana Dingena Andeweg, geb. Goudswaard 1 okt. 1910, † Gouda 16 dec. 2010.
3. Lambertus, volgt XIIIa.
4. Jan van der Zwaan, geb. Goudswaard 31 aug. 1914, wagenmaker, plaatwerker, calculator, † Utrecht 9 maart 1976, tr. Goudswaard 1 dec. 1937 Willempje Neeltje Andeweg, geb. Goudswaard 16 nov. 1915.
5. Maria Jaapje van der Zwaan, geb. Goudswaard 25 juni 1916, † Oud-Beijerland 11 maart 1993, begr. Goudswaard 16 maart 1993, tr. Goudswaard 24 mei 1939 Cornelis Hendrik van der Bie, geb. Goudswaard 11 april 1915, † ald. 5 nov. 1987, zn. van Jacob Martinus en Elizabeth van Biert.
6. Willem, volgt XIIIb.
7. Hendrik van der Zwaan, geb. Goudswaard 14 dec. 1924, schilder, landarbeider, militair, † Hilversum 9 juli 1979, tr. Bandoeng (Nederlands-Indië) 13 mei 1949 Nelly Dresia, geb. Salatiga (Nederlands-Indië) 15 mei 1927, † Weesp 29 okt. 2002.
8. Pieter van der Zwaan, geb. Goudswaard 8 dec. 1927, landarbeider, handelaar in aardappelen, timmerman, grondwerk, † Rotterdam 4 april 1985
  
XIIb. Jan van der Zwaan, geb. Heinenoord 6 jan. 1890, chauffeur (1957), † Deventer 9 april 1957, tr. Gorinchem 6 okt. 1916 Jannigje Neijhoft, geb. Gorinchem 20 febr. 1898, † Rotterdam 7 sept. 1947, dr. van Johannes Hendricus en Johanna Cornelia Bechtholt.
Uit dit huwelijk:
J.G. van der Zwaan
   
XIIc. Willem van der Zwaan, geb. Mijnsheerenland 31 jan. 1892, voerman, † Soest 8 maart 1944, tr. Kedichem 6 sept. 1917 Stijntje Maria de Stigter, geb. Kedichem omstr. 1890, dr. van Gerrit en Huibertje van Bruggen.  
   
XIId. Jacob van der Zwaan, geb. Mijnsheerenland 28 maart 1899, tr. Heinenoord 4 mei 1921 Maaike Janna van der Wulp, geb. Heinenoord 1 febr. 1901, dr. van Izaäk en Anna Oosthoek.
Uit dit huwelijk:
Antoine Izaak van der Zwaan, geb. Zwijndrecht 23 nov. 1921, † Koewacht 17 juli 2002, tr. Maartje Adriaantje van Vliet.  
  
XIIe. Arij van der Zwaan, geb. Sliedrecht 15 juli 1918, † vóór sept. 2006, tr. Elisabeth Bos, geb. 4 okt. 1918, † ald. 22 sept. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Joost (Joop) van der Zwaan.
2. Pieter Joost van der Zwaan, geb. Sliedrecht 13 jan. 1944, † ald. 30 maart 1948.  
  
XIIIa. Lambertus van der Zwaan, geb. Goudswaard 28 aug. 1912, appelverwerker, schilder, † Rotterdam 12 aug. 1946, tr. Goudswaard 25 april 1940 Geertrui Schelling, geb. Nieuw-Beijerland 8 sept. 1916, † ald. 29 mei 1981, dr. van Cornelis en Laurentia Dekker; zij hertr. Goudswaard 9 mei 1952 Wouter Jan van der Erve.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Laurentia van der Zwaan, geb. omstr. 1941, † Goudswaard 23 maart 1946
  
XIIIb. Willem van der Zwaan, geb. Goudswaard 21 nov. 1922, broodbakker (1951), tr. Anna Cornelia (Annie) Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Robert van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 12 juni 1951, † ald. 17 juni 1951.
2. NN van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 12 juni 1951, † ald. 12 juni 1951