Genealogie van Cornelis Gielen van der Swaan uit Nieuwveen

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 8 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Cornelis Gielen van der Swaan, zn. van Giel en N.N., tr. 1e omstr. 1674 Annigje Cornelis, † vóór 1675; tr. 2e omstr. 1675 Trijntje Willems Vermeij, † na jan. 1699.
Uit het eerste huwelijk:
1. Michiel (Chiel Cornelisz), volgt IIa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Simon van der Swaan, ged. Nieuwveen 24 mei 1676.
3. Annigje van der Swaen, ged. Nieuwveen 12 dec. 1677.
4. Aaltje van der Swaen, ged. Nieuwveen 24 maart 1680.
5. Aaltje van der Swaan, ged. Nieuwveen 25 dec. 1681, † vóór 1723, tr. Nieuwveen vóór 1711 Cornelis Gerrits Kruijsheer, geb. Nieuwveen; hij hertr. omstr. 1723 Neeltje Dirks Zwanenburg.
6. Willem Cornelisse, volgt IIb.
7. Marrigje van der Swaan, ged. Nieuwveen 15 jan. 1687.
8. Johannes van der Swaan, ged. Nieuwveen 12 juni 1689.

IIa. Michiel (Chiel Cornelisz) van der Swaen, ged. Nieuwveen 4 nov. 1674, tr. Nieuwkoop 4 nov. 1696 Lijntje Tonisz van Wieringen, wed. van Jan Barentsz. Haijman.
Uit dit huwelijk:
Anna van der Swaen, ged. Leiden 30 juli 1698.

IIb. Willem Cornelisse van der Swaan, ged. Nieuwveen 19 maart 1684, tr. Marijtje Jansse van der Enden.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Swaan, ged. Nieuwveen 19 febr. 1708, begr. ald. 18 juni 1749.
2. Jan Willemsz., volgt III.
3. Marijtje van der Swaan, ged. Nieuwveen 16 aug. 1711, begr. ald. 28 jan. 1749, tr. Nieuwveen 17 mei 1739 Gijsbert van der Swaert, ged. Nieuwveen 20 aug. 1713, begr. ald. 2 febr. 1788, zn. van Gerrit Coenraads van der Swaert (van der Swaen) en Marritje (Marijtje) Willemse van Rijken (Verreijken); hij hertr. Nieuwveen 5 okt. 1749 Marijtje Gerrits van Veen en tr. 3e Nieuwveen 19 dec. 1751 Aaltje Hendrikse Verhoek.
4. Trijntje van der Zwaan, ged. Nieuwveen 22 juni 1715.

III. Jan Willemsz. van der Swaen, ged. Nieuwveen 26 juni 1709, † vóór dec. 1751, tr. Zevenhoven 29 mei 1735 Aaltje Hendrikse Verhoek, † ald. 22 jan. 1781, dr. van Hendrik en Beatrix Oosterling; zij hertr. Nieuwveen 19 dec. 1751 Gijsbert van der Swaert.
Uit dit huwelijk:
1. Beatrix van der Zwaan, ged. Nieuwveen 25 dec. 1735, † vóór dec. 1742.
2. Willem Jansz., volgt IV.
3. Hendrik van der Zwaan, ged. Nieuwveen 11 okt. 1739, † vóór april 1741.
4. Hendrik van der Zwaan, ged. Nieuwveen 16 april 1741, † vóór maart 1749.
5. Beatrix van der Zwaan, ged. Nieuwveen 16 dec. 1742, † vóór okt. 1747.
6. Kors van der Zwaan, ged. Nieuwveen 2 febr. 1744.
7. Neeltje van der Zwaan, ged. Nieuwveen 28 maart 1745, † vóór juli 1746.
8. Neeltje van der Zwaan, ged. Nieuwveen 30 juli 1746.
9. Beatrix van der Zwaan, ged. Nieuwveen 19 okt. 1747.
10. Hendrik van der Zwaan, ged. Nieuwveen 9 maart 1749.

IV. Willem Jansz. van der Swaan, ged. Nieuwveen 22 sept. 1737, begr. ald. 30 sept. 1773, tr. Nieuwveen 21 sept. 1760 Magdalena Cornelisse van der Bent, ged. Lisse 2 nov. 1738, dr. van Cornelis Pieters en Pietertje Pieters Vlaanderen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt Va.
2. Marretje van der Zwaan, ged. Nieuwveen 20 maart 1763, begr. ald. 26 mei 1764.
3. Cornelis, volgt Vb.
4. Maartje van der Swaan, ged. Lisse 10 sept. 1769, begr. Leiden 10 jan. 1795, tr. Leiden (otr) 10 febr. 1791 Johannes Braggaar, ged. Leiden 7 jan. 1770, zn. van Samuel en Maria Beun; hij hertr. Leiden 18 mei 1799 Neeltje Kleijn.

Va. Jan van der Swaan, ged. Nieuwveen 19 okt. 1760, † Sloterdijk 30 sept. 1807, tr. Sloten 4 aug. 1793 Jannetje Broersen, ged. Sloten 25 dec. 1768, begr. Sloterdijk 29 jan. 1807, dr. van Simon en Jannetje Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena van der Swaan, geb. Sloten 20 juli 1793, begr. ald. 2 nov. 1793.
2. Sijmen, volgt VIa.
3. Willem van der Swaan, geb. 10 dec. 1796, ged. Sloterdijk 11 dec. 1796, † Sloten 17 april 1813.
4. Cornelis, volgt VIb.
5. Engelbert van der Swaan, geb. 20 okt. 1801, ged. Sloterdijk 25 okt. 1801, begr. ald. 3 jan. 1811.
6. Helena van der Swaan, geb. 19 febr. 1804, ged. Sloterdijk 26 febr. 1804, handel in paling en visch (1863), † Nieuwer-Amstel 14 maart 1863, tr. Nieuwer-Amstel 27 juli 1825 Theodorus Wentzel, geb. Amsterdam 9 juni 1793, vischkoper (1817, 1825), † Nieuwer-Amstel 26 okt. 1854, zn. van Christiaan Wentsel en Johanna Geertruij Wimmers en wedr. van Johanna Maria Lammers.
7. Jannetje van der Swaan, geb. 17 okt. 1806, ged. Sloterdijk 19 okt. 1806, begr. ald. 22 nov. 1806.

Vb. Cornelis van der Zwaan, ged. Nieuwveen 12 april 1767, landbouwer (1813), tuinman (1829), † Nieuwer-Amstel 5 dec. 1829, tr. Nieuwer-Amstel 9 mei 1802 Anna Maria van Lindeloo, ged. Amsterdam 18 mei 1777, baker (1829), † na 30 jan. 1839, dr. van Gerrit en Catrina van Oosnabrug.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIc.
2. Clara van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 27 juni 1805, † Amsterdam 10 april 1857, tr. Johannes Jonkers.
3. Magdalena van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 dec. 1808, ged. Amsterdam 11 dec. 1808, begr. Nieuwer-Amstel 18 jan. 1809.
4. Magdalena van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 9 maart 1811, kraambewaarster (1844), † Nieuwer-Amstel 18 dec. 1844, tr. Nieuwer-Amstel 18 mei 1839 Dirk van Dam, geb. Moordrecht 3 april 1811, pottenbakkersknecht (1839), zn. van Teunis en Maria de Zeeuw; hij hertr. Nieuwer-Amstel 23 juli 1845 Matje de Koning.
5. Gerrit van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 23 okt. 1813, † ald. 4 dec. 1853.

VIa. Sijmen van der Swaan, geb. Sloten 3 okt. 1794, melkverkoper (1818, 1824, 1827, 1838, 1843, 1852), kopergieter, † Amsterdam 12 april 1869, tr. Amsterdam 28 febr. 1821 Aaltje Hulsebos, geb. Sloten 4 sept. 1794, melkverkoopster (1821), † Amsterdam 25 jan. 1871, dr. van Barend en Anna Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Swaan, geb. Amsterdam 13 sept. 1818, † ald. 15 jan. 1819.
2. Jannetje van der Swaan, geb. Amsterdam 12 maart 1820, naaister (1843), † Amsterdam 8 nov. 1878, tr. Amsterdam 1 febr. 1843 Jacobus Albertus Camphuijnder, geb. Haarlem omstr. 1811, scheepstimmerman (1843), dienaar van politie (1874), zonder beroep (1876), † Haarlem 9 dec. 1876, zn. van Albertus en Elisabeth Barbara Zeijdenstahl (Sijnstall, Sijdenstal).
3. Anna van der Swaan, geb. Amsterdam 10 sept. 1822, † ald. 15 nov. 1872.
4. NN van der Swaan, geb. Amsterdam 28 okt. 1824, † ald. 28 okt. 1824.
5. Cornelia van der Swaan, geb. Amsterdam 5 okt. 1825, zonder beroep (1848), kopergietersaffaire doende (1874), † Amsterdam 9 okt. 1895, tr. Amsterdam 12 juli 1848 Pieter Albertus Steijger, geb. Amsterdam 12 juli 1825, kopergieter (1848, 1874), † Amsterdam 13 juni 1875, zn. van Alexandre Gerard en Aaltje Horsbergen.
6. Barend van der Swaan, geb. Amsterdam 6 maart 1828, † ald. 16 mei 1829.
7. Helena van der Swaan, geb. Amsterdam 16 sept. 1830, zonder beroep (1854, 1900), † Amsterdam 24 dec. 1900, tr. 1e Amsterdam 14 juni 1854 Jan Smit, geb. Amsterdam 30 maart 1828, melkslijter (1854, 1856), † Amsterdam 19 juli 1856, zn. van Evert en Hilletje Swaan; tr. 2e Amsterdam 30 mei 1860 Cornelis Paulus van den Berg, geb. Amsterdam 17 juli 1831, schoenmaker (1860), werkman (1910), † Amsterdam 30 sept. 1910, zn. van Cornelis Paulus en Maria Torbeck.
8. Geertrui van der Swaan, geb. Amsterdam 11 jan. 1833, † ald. 27 jan. 1838.
9. Jan, volgt VIIa.
10. Aaltje van der Swaan, geb. Amsterdam 7 mei 1837, † ald. 24 febr. 1841.

VIb. Cornelis van der Zwaan, geb. Sloten 20 mei 1799, ged. Sloterdijk 26 mei 1799, warmoezier (1827), molmverkoper (1848), viskoper, molm- en grasaffaire(1854), † Sloten 29 jan. 1854, tr. Sloten 7 april 1827 Aaltje Sijpesteijn, ged. Sloten 18 jan. 1807, zonder beroep (1834), † Sloten 18 dec. 1849, dr. van Eldert en Neeltje van Riemsdijk.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje van der Zwaan, geb. Sloten 28 maart 1828, † ald. 28 nov. 1834.
2. Neeltje van der Zwaan, geb. Sloten 5 febr. 1830, † Nieuwer-Amstel 7 maart 1849, tr. Sloten 29 juli 1848 Laurens Boeljon, geb. Amsterdam omstr. 1813, viskoper (1848, 1850), zn. van Pieter en Allegonda Schoen; hij hertr. Nieuwer-Amstel 7 nov. 1850 Willemina Catharina Bakhuizen.
3. Jan van der Zwaan, geb. Sloten 26 maart 1832, † Nieuwer-Amstel 21 maart 1862.
4. Eldert, volgt VIIb.
5. Maria van der Zwaan, geb. Sloten 28 mei 1834, † ald. 8 juli 1834.
6. Sijmen van der Zwaan, geb. Sloten 20 sept. 1835, † ald. 10 juli 1836.
7. Theodorus van der Zwaan, geb. Sloten 4 sept. 1836, † ald. 29 maart 1838.
8. Joanna Maria van der Zwaan, geb. Sloten 10 maart 1838, † Amsterdam 1 juli 1897, tr. Nieuwer-Amstel 19 juni 1856 Johan Christiaan Eijser, geb. Nieuwer-Amstel 7 maart 1833, visboerknecht (1856), zn. van Manus en Anna Geertruij Wensel.
9. Helena van der Zwaan, geb. Sloten 30 juni 1840, veehoudster (1876), † Nieuwer-Amstel 17 mei 1882, tr. 1e Nieuwer-Amstel 17 maart 1864 Egbertus de Boer, geb. Kuinre 11 aug. 1840, veehouder (1864), † Nieuwer-Amstel 18 juli 1874, zn. van Albert Egberts en Neeltje van der Linde; tr. 2e Nieuwer-Amstel 27 jan. 1876 Jan Albert de Boer, geb. Kuinre 6 juni 1843, veehouder (1876), zn. van Albert Egberts en Neeltje van der Linde.
10. Cornelis, volgt VIIc.
11. Theodorus van der Zwaan, geb. Sloten 14 febr. 1844, † Nieuwer-Amstel 10 febr. 1864.
12. Simon van der Zwaan, geb. Sloten 11 juli 1846, † ald. 27 juli 1846.
13. Sijmen van der Zwaan, geb. Sloten 15 febr. 1848, † ald. 2 jan. 1849.
14. Lauwerens van der Zwaan, geb. Sloten 2 nov. 1849, visscher (1894), † Nieuwer-Amstel 25 okt. 1894.

VIc. Willem van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 17 dec. 1802, glanzersknecht (1836), † Amsterdam 29 maart 1849, tr. Nieuwer-Amstel 30 jan. 1836 Elizabeth van Dam, geb. Moordrecht 16 april 1809, zonder beroep (1846), schoonmaakster (1852), zonder beroep (1868), dr. van Teunis en Maria de Zeeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 3 dec. 1836, dienstbaar (1854), † Amsterdam 27 febr. 1932.
2. Magdalena, volgt VIId.
3. Teunis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 21 sept. 1839, † ald. 19 febr. 1843.
4. Cornelis, volgt VIIe.
5. Willem van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 28 jan. 1846, † Amsterdam 7 febr. 1849.
6. Elisabeth van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 april 1848, † Amsterdam 31 mei 1849.

jh-vdswaan_amm-meijer.jpg

Jan Hendrik van der Swaan (VIIa-10) en zijn moeder Anna Maria Margaretha Meijer. (Eigen collectie) 

VIIa. Jan van der Swaan, geb. Amsterdam 20 febr. 1835, geelgieter (1860), kopergieter (1866, 1870), sjouwerman (1874), † Amsterdam 4 febr. 1888, tr. 1e Amsterdam 23 maart 1859 Hille Helena Lohuis, geb. Amsterdam 17 jan. 1836, † ald. 30 juni 1873, dr. van Jan Hendrik Lohuijs en Petronella van der Smit; tr. 2e Amsterdam 8 april 1874 Anna Maria Margaretha Meijer, geb. Amsterdam 14 nov. 1844, naaister (1874), † Amsterdam 4 sept. 1920, dr. van Jan Hendrik en Anna Maria Margaretha Kersting.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje van der Swaan, geb. Amsterdam 3 dec. 1859, † ald. 31 juli 1860.
2. Petronella, volgt VIIIa.
3. Aaltje van der Swaan, geb. Amsterdam 14 juni 1863, † ald. 2 jan. 1866.
4. NN van der Swaan, geb. Amsterdam 31 aug. 1866, † ald. 31 aug. 1866.
5. Hille Helena van der Swaan, geb. Amsterdam 27 maart 1868, dienstbode, † Nieuwveen 13 nov. 1919.
6. Jan van der Swaan, geb. Amsterdam 9 maart 1870, † ald. 4 april 1871.
7. Symen van der Swaan, geb. Amsterdam 6 mei 1872, † ald. 16 juli 1873.
8. Jan Hendrik van der Swaan, geb. Amsterdam 30 juni 1873, † ald. 24 aug. 1873.
Uit het tweede huwelijk:
9. Sijmen van der Swaan, geb. Amsterdam 15 dec. 1874, † ald. 23 sept. 1875.
10. Jan Hendrik, volgt VIIIb.
11. Aaltje van der Swaan, geb. Amsterdam 17 maart 1878, † ald. 25 jan. 1880.
12. Johanna van der Swaan, geb. Amsterdam 5 sept. 1881, † ald. 7 nov. 1883.
13. NN van der Swaan, geb. Amsterdam 25 maart 1883, † ald. 25 maart 1883.
14. Sijmen, volgt VIIIc.

VIIb. Eldert van der Zwaan, geb. Sloten 14 april 1833, molmverkoper (1856, 1861), koopman (1860), † Nieuwer-Amstel 4 aug. 1887, tr. 1e Nieuwer-Amstel 19 juni 1856 Sietske Johanna Wilhelmina Bakhuizen, geb. Nieuwer-Amstel 13 mei 1835, † Sloten 5 april 1859, dr. van Johannes Arnoldus en Sophia Gutte; tr. 2e Nieuwer-Amstel 10 mei 1860 Sophia Johanna Bakhuizen, geb. Nieuwer-Amstel 24 febr. 1838, † ald. 3 dec. 1884, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIId.
2. Sophia van der Zwaan, geb. Sloten 29 maart 1859, † ald. 6 juli 1859.
Uit het tweede huwelijk:
3. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Sloten 9 mei 1861, † Nieuwer-Amstel 31 mei 1863.
4. Aaltje van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 2 mei 1863, † Amsterdam 2 april 1922, tr. Nieuwer-Amstel 4 okt. 1883 Dilovardus Hendrik van Commenee, geb. Amsterdam 26 nov. 1855, winkelier (1883), kruidenier (1907), zn. van Daniel en Geertruij Johanna Breuninghoff.
5. Johannes Arnoldus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 27 mei 1866, † ald. 4 aug. 1866.
6. Johannes Arnoldus, volgt VIIIe.
7. Eldert, volgt VIIIf.
8. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 27 jan. 1875, † ald. 9 aug. 1875.
9. Johan Wilhelm, volgt VIIIg.
10. Theodorus, volgt VIIIh.
11. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 febr. 1879, † ald. 3 maart 1881.
12. Laurens, volgt VIIIi.

VIIc. Cornelis van der Zwaan, geb. Sloten 19 sept. 1842, viskopersknecht (1869), visscher (1889), † 11 sept. 1889, tr. Nieuwer-Amstel 18 nov. 1869 Johanna Geertruda Wentzel, geb. Nieuwer-Amstel 31 mei 1849, dr. van Johan Christian en Anna Margaretha Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Christina van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 4 juni 1871, † Amsterdam 14 jan. 1940, tr. Amsterdam 13 mei 1897 Jacob Kuhbauch, geb. Amsterdam 30 sept. 1866, varkensslager (1897), zn. van Wilhelm en Maria Johanna Sophia Fedi.
2. Cornelis, volgt VIIIj.
3. Anna Margaretha van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 29 april 1874, † Amsterdam 3 febr. 1946, tr. Nieuwer-Amstel 6 sept. 1894 Jacob Stijger, geb. Amsterdam 9 april 1872, diamantslijper (1894,1930), † na febr. 1946, zn. van Hendrik en Marritje Klaasen.
4. Theodorus, volgt VIIIk.
5. Aaltje van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 11 juli 1877, † Bussum 4 juni 1944, tr. Amsterdam 16 juli 1903 Johannes Hendrik Box, geb. Amsterdam 4 dec. 1877, timmerman (1903), † Bussum 3 juli 1948, zn. van Abraham en Hendrika Johanna Voskuijl.
6. Johan Christiaan, volgt VIII-l.
7. Eldert, volgt VIIIm.
8. Joanna Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 25 jan. 1881, † Amsterdam 4 okt. 1970, tr. Amsterdam 18 april 1907 Charles Albertus Meijer, geb. Amsterdam 20 april 1878, meubelmaker (1907), † Amsterdam 27 april 1945, zn. van Harmanus David Dirk en Wilhelmina Christina Keijser.

Image_5b.jpg

Johannes Hendrik Box en Aaltje van der Swaan (VIIc-5). (Collectie Boudewine Kloeke)  

VIId. Magdalena van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 12 dec. 1837, † Amsterdam 26 april 1876, tr. Amsterdam 28 juli 1875 Johan Christoffel Pardies, geb. Amsterdam omstr. 1830, metselaar (1875), opperman (1892), zn. van Gerrit en Reinoutje Vreugdenberg en wedr. van Petronella Gerrijts; hij hertr. Amsterdam 27 juli 1892 Clasina Cornelia Maria Waterloo.
Haar zoon:
Willem van der Zwaan, geb. Amsterdam 29 juni 1865, schoenmaker, militair, † Arnhem 10 sept. 1897.

Cornelis_van_der_Zwaan_en_Femmetje_Ides.jpg

Cornelis van der Zwaan (VIIe) en Femmetje Ides. (Collectie Fred van der Horst)

VIIe. Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 15 mei 1842, kartonwerker (1862), bakkersknecht (1868), broodbakker (1883, 1889, 1892), bediende (1901), † Amsterdam 19 dec. 1909, tr. Amsterdam 18 nov. 1868 Femmetje Ides, geb. Amsterdam 15 juni 1841, dienstbaar (1868), † Amsterdam 18 nov. 1918, dr. van Femmetje Ides.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 14 febr. 1869, werkster (1889), † Amsterdam 8 febr. 1945, tr. Amsterdam 27 maart 1889 Sijmon Kok, geb. Ilpendam 7 juni 1866, scheepstimmerman (1889, 1906, 1916, 1930), † Amsterdam 27 dec. 1943.
2. Cornelis Willem, volgt VIIIn.
3. Femmetje van der Zwaan, geb. Amsterdam 26 okt. 1872, † ald. 7 juni 1937, tr. Amsterdam 13 febr. 1896 Carel Silvester Schreuder, geb. Groningen 16 aug. 1872, behanger (1896), † Amsterdam 13 febr. 1947, zn. van Jan Antonie Hendrik en Lucea Margaretha Kühn; hij hertr. Amsterdam 28 maart 1940 Cornelia Gildemeester.
4. Anna Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 14 okt. 1875, † ald. 20 juni 1901, tr. Amsterdam 20 mei 1897 Jacob Moen, geb. Amsterdam 15 sept. 1873, loodgieter (1897, 1920), zn. van Jan Jacob en Carolina Henriette Charlotte Heitgress.
5. Magdalena van der Zwaan, geb. Amsterdam 25 sept. 1877, † Rotterdam 30 juli 1933, tr. Amsterdam 11 april 1901 Gerrit Hendrik van Brugge, geb. Amsterdam 15 juli 1877, huisknecht (1901), bedrijfsleider (1942), † Gouda 19 april 1942, zn. van George Willem en Margaretha Elizabeth Smit en echtg. van Jouerke Harmina de Groot.
6. Cornelia van der Zwaan, geb. Amsterdam 12 jan. 1880, † ald. 2 juni 1945, tr. Amsterdam 10 jan. 1906 Georg Willem Geudeker, geb. Amsterdam 11 maart 1875, loodgieter (1906), zn. van George Willem en Afke Glastra.
7. Willem van der Zwaan, geb. Amsterdam 26 febr. 1883, puinwerker (1902), los werkman.

VIIIa. Petronella van der Swaan, geb. Amsterdam 30 jan. 1861, † ald. 1 febr. 1941, tr. Amsterdam 4 mei 1898 Johannes Zwamborn, geb. Tuil 3 dec. 1871, huisknecht (1898), zn. van Hendrik en Artje Pellegrom.
Haar zoon:
Jacob van der Swaan, geb. Amsterdam 11 dec. 1888, † ald. 9 april 1889.

VIIIb. Jan Hendrik van der Swaan, geb. Amsterdam 27 april 1876, handelsbediende (1915), † Amsterdam 4 maart 1959, tr. Breda 1 april 1915 Adriana Cornelia Rijnsaardt, geb. Willemstad 5 dec. 1892, † Amsterdam 17 aug. 1960, dr. van Cornelis en Catharina Theodora van Mierlo.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik (Henk) van der Swaan, geb. Amsterdam 17 maart 1917, † ald. 14 dec. 1979, tr. 17 mei 1957 Petronella Addicks, geb. 9 okt. 1917, † 21 aug. 2005.
2. Cornelis (Kees) van der Swaan, geb. Amsterdam 8 feb 1921, † 26 jan 1983, tr. Amsterdam 22 jul 1948 Cornelia Gerritsen, geb. Amsterdam 28 mei 1926.

s-vdswaan_a-muller.jpg

Sijmen van der Swaan (VIIIc) en Alida Muller. (Eigen collectie) 

VIIIc. Sijmen van der Swaan, geb. Amsterdam 20 febr. 1885, bankwerker (1907), ijsverkoper (1934, 1935), † Amersfoort 23 febr. 1965, tr. Amsterdam 7 aug. 1907 Alida Muller, geb. Amsterdam 9 jan. 1888, strijkster, † Amersfoort 24 febr. 1978, dr. van Gerardus Johannes en Elizabeth Nossing.
Uit dit huwelijk:
1. Simon van der Swaan, geb. Amsterdam 21 febr. 1908, timmerman, † Amsterdam 30 okt. 1990, tr. Amsterdam 1 sept. 1943 Wilhelmina Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 17 aug. 1905, coupeuse, † Purmerend 11 juni 1992.
2. Alida van der Swaan, geb. Amsterdam 23 febr. 1909, † Bremerhaven (Duitsland) 2 april 1916.
3. Alida van der Swaan, geb. Amsterdam 14 sept. 1917, † Amersfoort 25 nov. 1982, tr. Amsterdam 1 maart 1939 Jan Philippus Cornelis Wimmers, geb. Amsterdam 13 april 1917, graficus, buurthuiswerker, † Amersfoort 29 sept. 1983.

VIIId. Cornelis van der Zwaan, geb. Sloten 8 april 1857, koopman (1881), † Sloten 28 okt. 1910, tr. Sloten 10 maart 1881 Geertje Oudt, geb. Ransdorp 4 mei 1858, † 21 juli 1927, dr. van Jan en Neeltje Dobber.
Uit dit huwelijk:
1. Eldert van der Zwaan, geb. Sloten 28 april 1882, slager (1910), † Zandvoort 16 aug. 1957, tr. Sloten 21 jan. 1910 Freerkje de Jong, geb. Kollumerland 28 aug. 1885, dr. van Hendrik en Habeltje Mellema.
2. NN van der Zwaan, geb. Sloten 2 febr. 1884, † ald. 2 febr. 1884.
3. Neeltje Catrina van der Zwaan, geb. Sloten 24 okt. 1888.
4. Sieske Johanna Wilhelmina (Siska) van der Zwaan, geb. Sloten 7 jan. 1890, † 26 juni 1966, begr. Zeist, tr. Amsterdam 12 dec. 1912 Bartholomeus Willem Jacob (Bart) Guth, geb. Breukelen 24 dec. 1886, chauffeur (1912), † 7 april 1956, begr. Zeist, zn. van Jacob Reinier Jan Pieter en Johanna Isabella Roeloffina van Schaik.
5. Jan van der Zwaan, geb. Sloten 4 maart 1892, particulier chauffeur (1921), † Amsterdam 16 febr. 1953, tr. Amsterdam 3 febr. 1921 (door echtsch. ontbonden ald. 6 dec. 1927) Grietje Petronella Geertruida Koch, geb. Amsterdam 6 jan. 1901, cafehoudster, dr. van Martin Wilhelm en Geertruida Petronella Walters.  
6. Alida Geertruida van der Zwaan, geb. Sloten 7 maart 1894, † Amsterdam 17 juni 1974, tr. Amsterdam 21 aug. 1924 Hermanus Brilman, geb. Nieuwer-Amstel 8 maart 1893, chauffeur (1924), † Amsterdam 24 juni 1974, zn. van Hermanus en Gijsbertje Langendijk.

VIIIe. Johannes Arnoldus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 aug. 1868, slagersknecht (1888), vleeschhouwer (1893), † Soest 2 okt. 1925, tr. Vreeland 1 mei 1890 (door echtsch. ontbonden ald. 11 maart 1925) Gerritje de Heus, geb. Vreeland 3 okt. 1867, † Amsterdam 28 dec. 1941, dr. van Izaäk en Neeltje Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Izaak van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 9 mei 1891, † ald. 20 mei 1892.
2. Johannes Arnoldus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 22 febr. 1896, kok (1927), tr. Amsterdam 17 aug. 1927 Frederica Vreeswijk, geb. Amsterdam 11 maart 1904, dr. van Leendert en Hermina Theodora Braam.
3. Neeltje Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 sept. 1900, winkeljuffrouw, verpleegster (1925), tr. ’s-Gravenhage 9 dec. 1925 Henri Martinus Leijger, geb. Rotterdam 6 okt. 1898, kantoorbediende (1925), zn. van Christiaan Peter en Willemina Geertruida Triesman.
4. Izaak van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 febr. 1906, employe Amsterdamsche Bank, † Amsterdam 26 mei 1938.

VIIIf. Eldert van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 18 aug. 1871, vleeschhandelaar, † Hilversum 14 jan. 1949, tr. Vreeland 23 mei 1895 Neeltje de Heus, geb. Vreeland 16 maart 1874, † Hilversum 12 sept. 1954, dr. van Izaäk en Neeltje Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 24 jan. 1896, † Amsterdam 14 sept. 1901.
2. Aart Arnoldus van der Zwaan, geb. Amsterdam 26 febr. 1898, kantoorbediende (1932), tr. Amsterdam 26 mei 1932 Aleida Hermina Bosch, geb. Amsterdam 15 juni 1900, dr. van Hendrik en Maria Roelofina Nijk.
3. Neeltje van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 dec. 1899, verpleegster, † 13 sept. 1945, begr. Hilversum.
4. Eldert van der Zwaan, geb. Amsterdam 10 okt. 1901, † ald. 3 nov. 1901.
5. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 28 dec. 1902, † 27 jan. 1994, begr. ald. 1 febr. 1994.
6. Alida van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 mei 1906, † Utrecht 24 jan. 1992, tr. Hendrik Wildschut, geb. Hilversum 25 juli 1912, † Utrecht 8 aug. 1992, zn. van Barend Jesaias en Selia Brom.
7. Eldert van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 sept. 1909, huisschilder, tr. 1e H.M. Lindeman; tr. 2e M. Voorham.
8. Johanna Wilhelmina (Willy) van der Zwaan, geb. ’s-Graveland 25 jan. 1914, † Amsterdam 30 nov. 1924, begr. Hilversum.

VIIIg. Johan Wilhelm van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 22 nov. 1876, winkelier (1904), sigarenwinkelier, † Amsterdam 9 okt. 1946, tr. Amsterdam 27 okt. 1904 Harremijntje van der Duijn, geb. Sloten 15 juni 1882, dr. van Willem en Dirkje de Rooij.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Wilhelm van der Zwaan, geb. Amsterdam 4 okt. 1905, tr. Vreeland 21 sept. 1933 Johanna M. Clasie, dr. van Bastiaan en Louisa Magdalena Johanna Peuckert.
2. Dirkje Sophia Johanna van der Zwaan, geb. 4 juni 1909, tr. 19 maart 1936 Cornelis Pieter Wilhelm Clasie, geb. 1909, zn. van Bastiaan en Louisa Magdalena Johanna Peuckert.
3. Eldert van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 dec. 1915.

VIIIh. Theodorus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 18 jan. 1878, kantoorbediende (1897, 1909), † Loosduinen 12 april 1909, tr. Amsterdam 1 aug. 1901 Anna Catharina Elsebos, geb. Amsterdam 21 april 1876, † ald. 27 febr. 1946, dr. van Cornelis en Alida Maria van Vollenhoven.
Uit dit huwelijk:
Cornelis van der Zwaan, geb. Amsterdam 12 aug. 1903, bloemist (1926), tuinman, tr. Amsterdam 19 aug. 1926 Neeltje Petronella Kruger, geb. Hoboken (USA) 26 maart 1905, dr. van Willem Frederik en Tetje Wortel.

VIIIi. Laurens van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 5 mei 1880, kantoorbediende (1899), boekhouder (1904), † Amsterdam 5 nov. 1918, tr. Amsterdam 20 okt. 1904 Cornelia Elsebos, geb. Amsterdam 27 maart 1881, dr. van Cornelis en Alida Maria van Vollenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Johanna van der Zwaan, geb. Zeist 21 juli 1905.
2. Alida Maria van der Zwaan, geb. Zeist 1 mei 1908, hoofdverpleegster, † Amsterdam 27 juli 1993.
3. Laura Cornelia van der Zwaan, geb. Zeist 2 april 1910, † Amsterdam 10 juli 1918.
4. Cornelia van der Zwaan, geb. Zeist 22 juli 1911.

VIIIj. Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 13 dec. 1872, smid (1905), † Bussum 12 juli 1939, tr. Amsterdam 13 juli 1905 Wilhelmina Theodora Kosters, geb. Amsterdam 28 maart 1882, † Naarden 10 dec. 1966, dr. van George Johannes en Alida van Hilst.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida van der Zwaan, † Laren NH 12 april 2003, tr. Gustav Cornelis Heins, geb. Naarden 27 juni 1918, † Blaricum 11 okt. 2009.
2. Cornelis van der Zwaan, geb. Bussum 29 mei 1906, † 12 oct. 1991, timmerman, tr. Amsterdam 13 juni 1934 Elisabeth Christina Wilhelmina Maria Monde, geb. Amsterdam 5 mei 1904, † ald. 6 juli 1983, dr. van Johannes Theodorus Simon en Elisa Bertha Aleida Schoemaker.

VIIIk. Theodorus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 6 okt. 1875, gasmeteropnemer (1901), gemeenteambtenaar (1929), † Amsterdam 20 sept. 1940, tr. Amsterdam 8 aug. 1901 Johanna Bos, geb. Koedijk 15 jan. 1877, † Amsterdam 3 april 1924, dr. van Cornelis en Maartje Pool.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Geertruida van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 dec. 1901, tr. Amsterdam 26 sept. 1929 Willem Jan de Grebber, geb. Amsterdam 22 febr. 1903, kantoorbediende (1929), zn. van Willem Jan en Margarethe Marie Dejevij.
2. Maartje van der Zwaan, geb. Amsterdam 12 febr. 1903, tr. Amsterdam 13 april 1933 Huibert Selderbeek, geb. Amsterdam 8 nov. 1900.
3. Cornelis van der Zwaan, geb. Amsterdam 12 jan. 1905, machinist, † 8 jan. 1996, begr. Amsterdam 11 jan. 1996, tr. Amsterdam 17 sept. 1936 Johanna Pieternella Adriana Heemskerk, geb. Amsterdam 2 juli 1910, † 17 juni 1995, begr. ald. 22 juni 1995, dr. van G. en Pieternella Wijnanda ter Meulen.
4. Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 maart 1907, verpleegster, tr. Singapore (Singapore) 30 april 1936 Petrus Jacobus van Eif, geb. Amsterdam 14 mei 1908, † ’s-Gravenhage 9 sept. 1945, begr. Haarlem 14 sept. 1945.
5. Theodora van der Zwaan, geb. Amsterdam 18 okt. 1908, lerares gymnastiek, † Haarlem 18 aug. 2001, tr. 18 mei 1933 Hendrikus Klaver, † vóór aug. 2001.
6. Johan Christiaan van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 sept. 1912, tr. 26 jan. 1936 J.W. Helmers.
7. Maria Catharina van der Zwaan, geb. Amsterdam 26 okt. 1917.
8. Theodorus Johannes van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 okt. 1918, kantoorbediende.

VIII-l. Johan Christiaan van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 aug. 1878, gymnastiekonderwijzer (1907, 1910, 1911), † Amsterdam 10 febr. 1963, tr. Amsterdam 23 nov. 1911 Marie Cornelia Garritsen, geb. Nieuwer-Amstel 4 febr. 1891, dr. van Albert Willem en Cornelia Maria Konijnenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida van der Zwaan, geb. Amsterdam 21 mei 1912, begr. Rozendaal 1997, tr. 2 juni 1938 Herman Nicolaas Lacoste, geb. Zandvoort 8 okt. 1910, † 1983, zn. van Pieter Lodewijk en Jeannette Kolk.
2. Albert Christiaan van der Zwaan, geb. Amsterdam 22 april 1914, werktuigkundige, † 1 juli 1973.

VIIIm. Eldert van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 7 okt. 1879, werkman (1898, 1903), concierge, kraandrijver, tr. Amsterdam 20 mei 1903 Luitje Beerten, geb. Amsterdam 11 dec. 1879, dr. van Hendrikus Franciscus en Maartje Hooghuijs.
Uit dit huwelijk:
Eldert van der Zwaan, geb. Amsterdam 18 april 1906, bouwkundig tekenaar, tr. Amsterdam 17 dec. 1936 Catharina Antonia Elisabeth Hamaker, geb. Amsterdam 7 okt. 1911, kantoorbediende.

VIIIn. Cornelis Willem van der Zwaan, geb. Amsterdam 9 mei 1870, suikerbakker (1890, 1892, 1917), † Amsterdam 17 dec. 1951, tr. Amsterdam 6 april 1892 Antonia Maria de Fost, geb. Amsterdam 19 mei 1872, † ald. 6 maart 1951, dr. van Johannes en Aaltje Antonia Oltmans.
Uit dit huwelijk:
1. Femmetje van der Zwaan, geb. Amsterdam 28 mei 1892, † ald. 27 maart 1975, tr. Amsterdam 7 aug. 1912 Hendricus Cornelis Wilhelmus Hoffman, geb. Amsterdam 19 jan. 1885, spoorbeambte (1912), † Amsterdam 4 nov. 1951, zn. van Hendricus Cornelis en Angenieta Elisabeth van der Wall.
2. Johannes van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 jan. 1895, electricien (1917), tr. Amsterdam 14 maart 1917 Joanna Angenita Holshuijsen, geb. Amsterdam 2 maart 1894, dr. van Leendert en Angenita Stoekart. 
3. Cornelis Willem van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 okt. 1896, hulpbestuurder, besteller (1948), † Amsterdam 16 dec. 1948.
4. Antonia Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 30 nov. 1899, † ald. 28 mei 1992, tr. Amsterdam 30 juni 1920 Hermanus Johannes Bune, geb. Amsterdam 12 okt. 1893, houtbewerker (1920), † Amsterdam 30 april 1953, zn. van Leonardus Antonius en Johanna Bernardina Berkemeijer.
5. Karel Selvester van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 juli 1902, fietsjongen, matrassenmaker, tr. Amsterdam 16 okt. 1935 Janna Pieternella Bloot, geb. ’s-Gravenhage 19 aug. 1910.
6. Dirk Frederik van der Zwaan, geb. Amsterdam 5 jan. 1904, kantoorbediende landbouwbank, † Amsterdam 18 juli 1973, tr. Amsterdam 17 april 1930 Geertruida Wilhelmina Alijda Bosma, geb. Amsterdam 6 april 1904, dr. van Johannes en Geertruida Wilhelmina Alijda Kosters.
7. Alida van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 dec. 1905.
8. Everdina van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 nov. 1907, † ald. 30 jan. 1992, tr. Amsterdam 20 juni 1929 Hendrik Jan Smit, geb. Rotterdam 14 april 1904, vuurstoker binnenvaart (1929), zn. van Hendrik Jan en Maria Wilhelmina Bel van.
9. Elisabeth Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 4 april 1910, lingerienaaister.
10. Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 14 mei 1912, tr. 20 sept. 1934 N.N.