Genealogie van Cornelis Jacobsz. Swaan uit Rijnsburg
Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 10 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif
 
 
Uit dit geslacht Swaan komt een tak Van der Zwaan voort.
In generatie VII krijgt (VII a) Antje Zwaan, dr. van Abraham Pieterse Zwaan en Aagje Breda, een natuurlijke zoon Cornelis. Hij wordt geboren in het ziekenhuis te Leiden op 11 november 1821 en wordt in de Burgerlijke Stand vermeld als Cornelis van der Zwaan. Zijn nakomelingen krijgen allen de achternaam Van der Zwaan. 
 

Een uitgebreide stamboom met de nakomelingen van Cornelis Jacobsz. Swaan uit Rijnsburg is gemaakt door Dick Zwaan. Deze stamboom is geplaatst op geneanet.org. Zie: http://gw.geneanet.org/dickduck?lang=nl

 
 

Vogelvlucht_van_het_dorp_Rijnsburg_17de_eeuw_Hingmancollectie_Nationaal_Archief.jpg

Vol d'oiseau (vogelvlucht) van het dorp Rijnsburg, 17e eeuw. (Hingmancollectie, Nationaal Archief)

I. Cornelis Jacobsz. Swaan, tr. Lijsbeth Pietersdr..
Uit dit huwelijk:

II. Pieter Cornelisz. Swaan, geb. Rijnsburg, tr. 1e Lidea Andries de Vos, dr. van Andries en Maeijken; tr. 2e Commertje Centen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Pietersz., volgt III.
2. Lijdia Swaan.
3. Andries Swaan.
Uit het tweede huwelijk:
4. Trijntje Swaan.

III. Jacob Pietersz. Swaan, vlasser, begr. Rijnsburg 8 april 1710, tr. Koudekerk 14 nov. 1660 Grietje Pieters van der Speck, ged. Koudekerk 31 mei 1633, begr. Rijnsburg 21 febr. 1717, dr. van Pieter Gerritsz. en Annetje Willemsdr. van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jacobs,  volgt IVa.
2. Cornelis Jacobs (de oude), het ziet er naar uit dat Jacob Pietersz. Swaan en Grietje Pieters van der Speck twee zoon hebben met de voornaam Cornelis,volgt IVb.
3. Jacob Jacobs Swaan, landbouwer, vlasverkoper.
4. Lijdia Swaan.
5. Andries Swaan.
6. Maartje Swaan, ged. Rijnsburg 17 nov. 1675.
7. Lijsbeth Jacobs Swaan, ged. Rijnsburg 27 juni 1677, begr. ald. 16 april 1707.
8. Meinsje Jacobs Swaan, ged. Rijnsburg 10 sept. 1679.

IVa. Cornelis Jacobs Swaan, tr. 1e Jannetje Jacobs Vianen, † Rijnsburg 11 maart 1703, dr. van Jacob Ariesz. en Lijsbeth Jacobs de Vos; tr. 2e Rijnsburg (otr) 3 febr. 1704 Ariaentie Abraham Teunis Boucqué (Boeké), ged. Rijnsburg 1 maart 1676, begr. ald. 5 jan. 1743, dr. van Abraham Teunis Boucqué en Sijtje Cornelis van Zijl.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maartje Swaan, geb. Rijnsburg, ged. Katwijk aan de Rijn 26 dec. 1690.
2. Teuntje Swaan, geb. Rijnsburg, ged. Katwijk aan de Rijn 25 maart 1691.
3. Annetie Swaan, ged. Rijnsburg 1 maart 1693.
4. Lydia Swaan, ged. Rijnsburg 21 juli 1694.
5. Lydia Swaan, ged. Rijnsburg 4 sept. 1695.
6. Jacob Swaan, ged. Rijnsburg 1697.
7. Jannetie Swaan, ged. Rijnsburg 29 juni 1698.
8. Geertruij Swaan, ged. Rijnsburg 2 aug. 1699.
9. Jacob Swaan, ged. Rijnsburg 26 juni 1701.
10. Jan Swaan, ged. Rijnsburg 11 maart 1703.
Uit het tweede huwelijk:
11. Pieter Cornelis, volgt Va.
12. Cornelis Swaan, ged. Rijnsburg 11 jan. 1705.
13. Annatie Swaan, ged. Rijnsburg 20 juni 1706.
14. Cornelis Swaan, ged. Rijnsburg 7 okt. 1708.
15. Andries Swaan, ged. Rijnsburg 19 okt. 1710.
16. Jannetje Swaan, ged. Rijnsburg 11 juni 1713.
17. Grietje Swaan, ged. Rijnsburg 8 sept. 1715.

IVb. Cornelis Jacobs (de oude) Swaan, tr. Rijnsburg (otr) 2 jan. 1701 Aldertie Michiels van Weselenburg, ged. Alphen 8 sept. 1675.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel Swaan, ged. Rijnsburg 3 juli 1701.
2. Grietje Swaan, ged. Rijnsburg 5 sept. 1703.
3. Pieter Cornelis, volgt Vb.
4. Jacob Swaan, ged. Rijnsburg 1 april 1708.
5. Ermtie Swaan, ged. Rijnsburg 25 okt. 1711.

Va. Pieter Cornelis Swaan, ged. Rijnsburg 11 jan. 1705, begr. ald. 30 april 1767, tr. 1e Rijnsburg 3 juli 1733 Pleuntje Dirks van der Baks, † vóór april 1745; tr. 2e Rijnsburg 25 april 1745 Leentje Koij (Kooij), begr. Rijnsburg 8 febr. 1786.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ariaantje Swaan, ged. Rijnsburg 27 juni 1734.
2. Neeltje Swaan, ged. Rijnsburg 16 juni 1737.
3. Zijtje Swaan, ged. Rijnsburg 24 jan. 1740.
4. Dirkje Swaan, ged. Rijnsburg 29 juli 1742.
5. Kornelis Swaan, ged. Rijnsburg 12 febr. 1744.
Uit het tweede huwelijk:
6. Abraham Pieterse, volgt VIa.
7. Jacob Swaan, ged. Rijnsburg 21 juli 1748.
8. Trijntje Swaan, ged. Rijnsburg 21 juni 1750.

Vb. Pieter Cornelis Swaan, ged. Rijnsburg 13 dec. 1705, herbergier, † Rijnsburg 30 april 1767, tr. 1e Rijnsburg 11 febr. 1731 Huibertje Laurensdr. Kraan, ged. Rijnsburg 9 dec. 1702, † ald. 7 aug. 1736, dr. van Laurens Willemsz. en Leentje Willemsdr. de Wit; tr. 2e Rijnsburg 20 jan. 1737 Marijtje van der Sleet, ged. Rijnsburg 24 maart 1709, † ald. 21 juni 1748, dr. van Gerbrand en Grietje Gerrits van der Werff.
Uit het tweede huwelijk:
1. Kornelis Swaan, ged. Rijnsburg 24 nov. 1737.
2. Cornelis, volgt VIb.
3. Grietje Swaan, ged. Rijnsburg 12 juni 1740, † ald. 6 okt. 1795.
4. Gerbrant Swaan, ged. Rijnsburg 6 mei 1742.
5. Aldertje Swaan, ged. Rijnsburg 24 nov. 1743, † ald. 16 jan. 1783.
6. Michiel Swaan, ged. Rijnsburg 12 jan. 1746, † Rotterdam.

VIa. Abraham Pieterse Zwaan, ged. Rijnsburg 29 jan. 1747, † ald. 20 juli 1817, tr. 1e Aagje Breda, dr. van Pieter en Duijfje van der Hulst; tr. 2e Rijnsburg 21 aug. 1771 Antje Glasbergen, ged. Rijnsburg 4 okt. 1747, begr. ald. 11 sept. 1784.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieternelletje Zwaan, geb. Rijnsburg 14 okt. 1787.
2. Andries Zwaan, geb. Rijnsburg 11 april 1789.
3. Antje, volgt VIIa.
Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelia Zwaan, ged. Rijnsburg 17 juli 1774.
5. Lena (Leentje) Zwaan, ged. Rijnsburg 20 april 1781, † ald. 24 juni 1822.

VIb. Cornelis Swaan, ged. Rijnsburg 12 okt. 1738, tr. Rijnsburg 29 mei 1768 Jorisje van der Meij, ged. Rijnsburg 25 juni 1741, dr. van Gerrit en Antje Bekkers.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Zwaan, ged. Rijnsburg 3 maart 1771.
2. Pieter Zwaan, ged. Rijnsburg 24 september 1775, tr. Rijnsburg 7 dec. 1810 Elisabeth Hogewoning.

VIIa. Antje Zwaan, geb. Rijnsburg 7 dec. 1796, dienstbode (1821), werkster (1847), zonder beroep (1854), † Rijnsburg 12 april 1854, tr. Rijnsburg 23 okt. 1825 Gijsbert Ravensbergen, geb. Rijnsburg 17 nov. 1801.
Haar kinderen:
1. Cornelis, volgt VIIIa
 
VIIIa. Cornelis van der Zwaan, geb. Leiden 11 nov. 1821, landbouwer (1847), arbeider (1861), † Rijnsburg 5 aug. 1861, tr. Rijnsburg 11 april 1847 Grietje Ramp, geb. Zoeterwoude 1 mei 1823, werkster (1847), † Voorschoten 29 jan. 1901 dr. van Willem Jansz en Maria Gerritsdr. Lieskade; zij hertr. Voorschoten 23 dec. 1870 Gijsbert van Tol.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Zwaan, geb. Zoeterwoude 24 mei 1845, † vóór 1853.
2. Marijtje van der Zwaan, geb. Zoeterwoude 5 juni 1846, † Wassenaar 12 dec. 1890, tr. Voorschoten 7 febr. 1875 Willem van Tol, geb. Rijnsburg 3 dec. 1847, tuinman, † Loosduinen 26 okt. 1929, zn. van Gijsbert en Gerritje Hogewoning; hij hertr. Wassenaar 13 okt. 1898 Gijsje Bleijenberg.
3. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Oegstgeest 2 mei 1849, † Rijnsburg 9 april 1853.
4. Jan van der Zwaan, geb. Rijnsburg 24 sept. 1850, † ald. 26 sept. 1855.
5. Cornelis, volgt IXa.
6. Jan, volgt IXb.
7. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Rijnsburg 12 mei 1858, † ald. 15 febr. 1859.
8. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Rijnsburg 9 maart 1860, tr. Wassenaar 5 mei 1880 Hendrik den Buurman, geb. Woerden omstr. 1860, zn. van Hendrik en Adriana Stuivenberg. 
 
IXa. Cornelis van der Zwaan, geb. Voorhout 27 dec. 1852, jachtopziener (1902), † Loosduinen 6 aug. 1938, tr. Wassenaar 26 febr. 1874 Cornelia van Egmond, geb. Rijnsburg omstr. 1852, † Loosduinen 14 juli 1926, dr. van Cornelis en Pleuntje (Leentje) Joseph.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Zwaan, geb. Wassenaar 6 mei 1874, † ald. 20 jan. 1875.
2. Cornelia van der Zwaan, geb. Wassenaar 1 sept. 1875, † na febr. 1954, tr. Wassenaar 28 febr. 1900 Willem Veldhuizen, geb. Driebergen 8 nov. 1869, † Delft 3 febr. 1954, zn. van Dirk en Maria Doornenbal.
3. Grietje van der Zwaan, geb. Wassenaar 15 nov. 1876, zonder beroep (1902), tr. ’s-Gravenhage 3 sept. 1902 Louis Auguste Kok, geb. ’s-Gravenhage 4 dec. 1877, jockey (1902), koetsier, zn. van Hendrik en Adriana Neeltje Jacoba Scheer.
4. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Wassenaar 21 febr. 1878, † ald. 12 aug. 1878.
5. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Wassenaar 21 febr. 1879.
6. Maria van der Zwaan, geb. Wassenaar 7 maart 1880, † ald. 28 aug. 1880.
7. Helena van der Zwaan, geb. Wassenaar 15 maart 1881, tr. ’s-Gravenhage 5 juli 1911 Jacobus Wijnand van der Giessen, geb. ’s-Gravenhage 9 okt. 1879, huisschilder (1911), zn. van Jacobus en Wijnanda Hendrika van der Zande.
8. Maria van der Zwaan, geb. Wassenaar 9 juli 1882, naaister.
9. Cornelis van der Zwaan, geb. Wassenaar 22 nov. 1883, timmerman (1911, 1921), tr. ’s-Gravenhage 20 dec. 1916 Wilhelmina Josina Beeser, geb. ’s-Gravenhage 9 aug. 1891, dr. van Johannes en Maria Louisa Heiltje Schrevelius.
10. Gijsbertus van der Zwaan, geb. Wassenaar 18 aug. 1885, tuinder.
11. Adrianus, volgt Xa.
12. Walter Henri van der Zwaan, geb. Wassenaar 22 aug. 1892, † ald. 8 sept. 1893.
13. Henriette Waltera van der Zwaan, geb. Wassenaar 4 aug. 1895, tr. ’s-Gravenhage 25 febr. 1921 (door echtsch. ontbonden ald. 12 mei 1936) Henri Guillaume Louis Schimmelpenningh, geb. ’s-Gravenhage 8 aug. 1895, boekhouder (1921), zn. van Johan Lodewijk en Christina Maria van den Belt; hij hertr. Leidschendam 20 april 1938 Cornelia Maria van der Zwaan (Xa,1).

IXb. Jan van der Zwaan, geb. Rijnsburg 16 dec. 1855, † Wassenaar 2 juli 1938, tr. Voorschoten 12 sept. 1879 Antje van ’t Riet, geb. Oegstgeest 12 dec. 1857, † Wassenaar 2 jan. 1934, dr. van Gerrit en Alida Jacoba van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Jacoba van der Zwaan, geb. Wassenaar 22 febr. 1880, tr. ’s-Gravenhage 9 nov. 1910 Gijsbertus Johannes van der Linden, geb. Leiden 7 sept. 1886, machinist (1910), zn. van Johannes Jacobus en Sara Maria Slewe.
2. Margaretha van der Zwaan, geb. Wassenaar 26 okt. 1881, tr. Wassenaar 13 febr. 1902 Jacob van der Does, geb. Katwijk omstr. 1880, † Wassenaar 2 jan. 1925, zn. van Cornelis en Maria Noppe.
3. Cornelis van der Zwaan, geb. Wassenaar 31 aug. 1883.
4. Gerrit van der Zwaan, geb. Wassenaar 8 febr. 1885, † ald. 21 juli 1888.
5. Gijsbert van der Zwaan, geb. Wassenaar 25 juni 1886, tuinman (1910), tr. ’s-Gravenhage 18 febr. 1914 Jacoba van der Laan, geb. Gouda omstr. 1886, dienstbode (1914), dr. van Hendrik Willem en Jansje Vergeer.
6. Gerrit van der Zwaan, geb. Wassenaar 7 aug. 1888, † ald. 24 nov. 1967, tr. Wassenaar 15 april 1920 Elisabeth Margaretha Verbaarsschott, geb. Putten 20 nov. 1896, † Wassenaar 25 nov. 1928, dr. van Cornelis en Grietje Dijkstra.
7. Willem van der Zwaan, geb. Wassenaar 28 april 1891, † ald. 11 okt. 1891.
8. David van der Zwaan, geb. Wassenaar 3 sept. 1893.
9. Maria van der Zwaan, geb. Wassenaar 15 april 1895, tr. Wassenaar 24 mei 1917 Jan Hendrik Lourens, geb. Zeist omstr. 1887, † Wassenaar 4 nov. 1938, zn. van Jan en Aaltje van Beek.
10. Cornelia Margaretha van der Zwaan, geb. Wassenaar 22 dec. 1899, † ’s-Gravenhage 26 okt. 1968, tr. Wassenaar 8 juni 1922 Hendrik Daniel Thierry, geb. ’s-Gravenhage 17 april 1901, monteur, † Alkmaar 10 febr. 1945, zn. van Marinus Anthonius en Johanna Elisabeth Somerwil.
 
Xa. Adrianus van der Zwaan, geb. Wassenaar 21 jan. 1889, chauffeur (1916), † Delft 28 juli 1951, tr. ’s-Gravenhage 6 dec. 1911 (door echtsch. ontbonden ald. 28 sept. 1916) Damiana Francisca Merlijn, geb. ’s-Gravenhage 29 okt. 1893, artiste.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 14 maart 1912, tr. Leidschendam 20 april 1938 Henri Guillaume Louis Schimmelpenningh, geb. ’s-Gravenhage 8 aug. 1895, boekhouder (1921), zn. van Johan Lodewijk en Christina Maria van den Belt en gesch. echtg. van Henriette Waltera van der Zwaan (IXa,13).
2. Reinier Adrianus van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 26 sept. 1913.
3. Cornelis (Cornelius) van der Zwaan (Overzyl), geb. ’s-Gravenhage 30 jan. 1915.