Genealogie van Daniel van der Swaen uit Middelburg

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


VOC_pakhuizen_Middelburg.jpg

D'OOSTINDISCHE PAKHUYSEN tot Middelburgh. D'OOSTINDISCHE KAMER tot Middelburgh. D'OOSTINDISCHE WERF, tot Middelburgh.

(Linksboven de pakhuizen van de VOC; rechtsboven de Kamer van de VOC; onderaan over de gehele breedte van het blad de scheepswerf van de VOC met Kopergravure, uitgegeven te Middelburg in 1696 door J. Meertens in "Nieuwe Cronyk van Zeeland", M. Smallegange.)

 

 

 

                Kopergravure_Amsterdam_1694.jpg
 
 
 
 
 
AMSTELODAMUM (Oudgekleurde kopergravure vervaardigd door de kunstenaar Romeyn de Hooge. Uitgegeven in 1694 te Amsterdam door Theodorus Danckerts.)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
I. Daniel van der Swaen, geb. Middelburg, begr. Rotterdam 27 juni 1725, tr. 1e Elisabet Jupiter, begr. Amsterdam 23 maart 1694; tr. 2e Amsterdam 5 sept. 1694 Jannetje van Neck, geb. Gent (België) omstr. 1672, begr. Amsterdam 18 nov. 1736.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van der Swaen, begr. Rotterdam 10 dec. 1683.
2. Daniel, volgt IIa.
3. NN van der Swaen, geb. Middelburg omstr. 1688, † Amsterdam 12 aug. 1694.
4. Abraham van der Swaen, ged. Amsterdam 23 okt. 1689, begr. ald. 18 aug. 1709.
Uit het tweede huwelijk:
5. Elisabeth van der Swaan, ged. Amsterdam 6 maart 1695, begr. ald. 13 jan. 1778, tr. 1e Amsterdam (otr) 25 febr. 1718 Cornelis Harmanus Swart, ged. Amsterdam 30 maart 1695, † vóór sept. 1732; tr. 2e Amsterdam (otr) 11 sept. 1732 Cornelis van der Marsche, begr. ald. 17 okt. 1751; tr. 3e Amsterdam (otr) 15 juli 1756 Albert Wolfers, † vóór 13 jan. 1778, wedr. van Luduina van der Cloot.
6. Benjamin van der Swaan, ged. Amsterdam 23 maart 1696, † ald. 1698.
7. Anna van der Swaan, ged. Amsterdam 18 aug. 1697, † ald. 1698.
8. Benjamijn, volgt IIb.
9. Sara van der Swaan, ged. Amsterdam 30 juni 1700, begr. ald. 22 dec. 1729, tr. Amsterdam 13 jan. 1726 Carel Verhoeven, geb. Groede omstr. 1699, zn. van NN en Susanne Boesemaar.
10. Anna van der Swaan, ged. Amsterdam 15 maart 1702, begr. ald. 28 april 1705.
11. Maria van der Swaan, ged. Amsterdam 15 maart 1702, begr. ald. 5 maart 1726, tr. Amsterdam 20 juli 1721 Laurens Brinkman, geb. Middelburg omstr. 1698, zn. van Jan en N.N.; hij hertr. Amsterdam (otr) 10 mei 1726 Johanna Rem.
12. Johanna van der Swaen, ged. Amsterdam 29 dec. 1703, begr. ald. 26 juni 1718.
13. Davidt van der Swaan, ged. Amsterdam 15 nov. 1705, begr. ald. 2 dec. 1705.

IIa. Daniel van der Swaen, soldaat VOC (1707-1713), † na febr. 1757, tr. Rotterdam 20 nov. 1714 Johanna (Anna) de Nijgh (de Nijs), begr. Rotterdam 4 febr. 1751, wed. van Enoch Maersman.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel van der Swaen, ged. Rotterdam 26 april 1716, begr. ald. 10 april 1733.
2. Lowijs van der Swaen, ged. Rotterdam 9 aug. 1718.

IIb. Benjamijn van der Swaan, ged. Amsterdam 11 febr. 1699, begr. ald. 22 okt. 1761, tr. Amsterdam (otr) 5 aug. 1735 Henderina Kistemaker, geb. Oldenzaal omstr. 1710, begr. Amsterdam 25 juni 1771.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel, volgt IIIa.
2. Lambertus, volgt IIIb.
3. Lowisa van der Swaan, ged. Amsterdam 18 maart 1738, begr. ald. 20 nov. 1740.
4. Bernardus van der Swaan, ged. Amsterdam 25 nov. 1739, opperkuiper VOC (1770-1778).
5. Jacobus, volgt IIIc.
6. Johannes van der Swaan, ged. Amsterdam 20 aug. 1742, begr. ald. 20 jan. 1794.
7. Alida van der Swaan, ged. Amsterdam 26 febr. 1745, begr. ald. 9 dec. 1768.
8. Hermannus van der Swaan, ged. Amsterdam 29 jan. 1747, begr. ald. 1 okt. 1771.
9. Maria Lowisa van der Swaan, ged. Amsterdam 27 april 1749, begr. ald. 4 mei 1749.
10. Petrus (Pieter), volgt IIId.
11. Magdalena (Helena) van der Swaan, ged. Amsterdam 2 april 1753, † ald. 7 maart 1831.

IIIa. Daniel van der Swaan, ged. Amsterdam 4 sept. 1735, begr. ald. 23 mei 1802, tr. 1e Amsterdam (otr) 3 april 1761 Gertrudis (Geertruij) Burger, ged. Amsterdam 24 april 1736, begr. ald. 3 aug. 1777; tr. 2e Amsterdam (otr) 16 april 1779 Harmina van der Laan, wed. van Dirk Rogman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrina van der Swaan, ged. Amsterdam 9 maart 1762, begr. ald. 15 april 1762.
2. Christina, volgt IVa.
3. Clara van der Swaan, ged. Amsterdam 20 aug. 1766, † vóór 3 aug. 1777.
4. Benjamin, volgt IVb.
5. Willemina van der Swaan, ged. Amsterdam 26 maart 1772, † ald. 16 maart 1838, tr. Amsterdam (otr) 18 april 1800 Cornelis Toorenent, geb. Amstelveen omstr. 1778, sjouwer (1819), † Amsterdam 8 april 1819.

IIIb. Lambertus van der Swaan, ged. Amsterdam 5 nov. 1736, koekbakker (1762), poorter (1762), begr. Amsterdam 6 aug. 1786, tr. Amsterdam 20 juli 1762 Wilhelmina Lesger, ged. Amsterdam 31 maart 1737, begr. ald. 29 nov. 1795, dr. van Bernardus Lesscher en Johanna (Jannetje) Onkenbolt.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrina, volgt IVc.
2. Bernardus van der Swaan, ged. Amsterdam 10 okt. 1766.

IIIc. Jacobus van der Swaan, ged. Amsterdam 1 april 1741, derde Meester (chirurgijn) VOC (1763-1765), begr. Amsterdam 27 maart 1795, tr. 1e Amsterdam (otr) 3 nov. 1775 Marike (Maria) Christoffels, ged. Amsterdam 23 okt. 1744, begr. ald. 17 dec. 1776, dr. van Cornelis en Margareta Tjerks; tr. 2e Amsterdam (otr) 12 jan. 1781 Elisabeth Lasthuijs, geb. omstr. 1741, begr. Amsterdam 23 okt. 1794, wed. van Paulis Aarens (Arets).
Uit het eerste huwelijk:
Hendrina van der Swaan, begr. Amsterdam 24 nov. 1776.

IIId. Petrus (Pieter) van der Swaan, ged. Amsterdam 2 dec. 1750, begr. ald. 1 maart 1795, tr. Amsterdam (otr) 5 nov. 1773 Antje (Susanna) Christoffels, ged. Amsterdam 8 okt. 1752, buiten beroep (1812), dr. van Cornelis en Margareta Tjerks.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina van der Swaan, begr. Amsterdam 6 juli 1794.
2. Harmanus van der Swaan, ged. Amsterdam 20 febr. 1774.
3. Margareta van der Swaan, ged. Amsterdam 5 jan. 1776, begr. ald. 8 nov. 1778.
4. Daniel, volgt IVd.
5. Magdalena (Helena) van der Swaan, geb. Amsterdam 22 jan. 1783, † ald. 6 maart 1861, tr. Amsterdam (otr) 17 febr. 1804 Johannes Wesseling, ged. Amsterdam 22 mei 1780, zonder beroep (1858), † Amsterdam 19 aug. 1858, zn. van Hermanus Wesselink en Catharina Hartjes.
6. Bernardus, volgt IVe.
7. Hermina Hendrina van der Swaan, ged. Amsterdam 11 sept. 1791.

IVa. Christina van der Swaan, ged. Amsterdam 11 jan. 1764, begr. ald. 6 juni 1807, relatie met  Caspar Rupert.
Uit deze relatie:
Cornelis Casparus van der Swaan, ged. Amsterdam 4 juni 1805.

IVb. Benjamin van der Swaen, ged. Amsterdam 19 febr. 1769, kapper (1833, 1834), † Amsterdam 4 febr. 1835, tr. Amsterdam (otr) 12 juni 1795 Maria van Heukelom, ged. Amsterdam 23 febr. 1766, dr. van Cornelis en Mariea Kassieopijn en wed. van Johan Hendrik Sarreij.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catrina van der Swaen, ged. Amsterdam 13 maart 1796, begr. ald. 15 mei 1797.
2. Christina van der Swaan, geb. Amsterdam 12 juli 1798, naaister (1852), † Amsterdam 3 febr. 1892.
3. Elisabet van der Swaan, geb. Amsterdam 16 mei 1803, † ald. 11 nov. 1886, tr. Amsterdam omstr. 1835 Leonard Bekker, geb. Amsterdam 17 jan. 1807, diamantsnijder (1833), † Amsterdam 24 juli 1848, zn. van Fredrik en Ida Jacomina Bergman.
4. Miena van der Swaan, geb. Amsterdam 20 april 1805, † ald. 19 aug. 1849, tr. Amsterdam 10 dec. 1834 Joannes Antonius Christianus Straatman, ged. Amsterdam 4 okt. 1808, ambtenaar (1834), zn. van Joannes Christiaan en Maria Elisabeth Tonbreeker.

IVc. Hendrina van der Swaan, ged. Amsterdam 3 juli 1764, † ald. 1 nov. 1834, tr. omstr. 1800 Johannes Hoppen, geb. Keulen (Duitsland) omstr. 1756, † Amsterdam 5 dec. 1833.
Haar zoon:
Johannes van der Swaan, ged. Amsterdam 9 jan. 1786.

IVd. Daniel van der Swaan, ged. Amsterdam 18 april 1779, kuiperknegt (1824), kuiper, † Amsterdam 20 sept. 1834, tr. Amsterdam 25 febr. 1824 Elizabet Eveleens, ged. Amsterdam 15 sept. 1790, dienstbode (1824), † Amsterdam 17 dec. 1849, dr. van Jacob en Johanna van Bemmel en wed. van Jan Brokelman.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Swaan, geb. Amsterdam 20 sept. 1824, korenverschieter (1853), † Amsterdam 13 jan. 1893, tr. Amsterdam 3 mei 1849 Jacoba Johanna Teisseire, geb. Amsterdam 29 mei 1821, † Bloemendaal 1 april 1891, dr. van Cornelis en Maria Geertruij Haagendoorn.
2. Johanna Maria van der Swaan, geb. Amsterdam 22 febr. 1826, † ald. 29 mei 1826.
3. Coenraad, volgt V.

IVe. Bernardus van der Swaan, ged. Amsterdam 18 dec. 1785, wijnkopersknecht (1813), † Amsterdam 10 april 1820, tr. Amsterdam 6 sept. 1812 Anna Gesina Koster, ged. Amsterdam 27 febr. 1785, buiten beroep (1812), dr. van Johan Friedrich en Maria Stevenhagen.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Emerentia van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 sept. 1813, † ald. 2 dec. 1871, tr. Amsterdam 22 maart 1837 Andreas Johannes van der Meer, geb. Amsterdam 1 mei 1814, mandenmaker, zonder beroep (1884), † Amsterdam 28 dec. 1884, zn. van Dirk en Emerentia Brom; hij hertr. Amsterdam 5 mei 1875 Anna Maria Kramer.
2. Petrus Johannes van der Swaan, geb. Amsterdam 7 dec. 1816.

V. Coenraad van der Swaan, geb. Amsterdam 31 juli 1827, schuitenvoerdersknecht, schuitenkoerier, schuitenmaker, † Amsterdam 30 jan. 1896, tr. Amsterdam 4 sept. 1850 Johanna Carolina Kemner, geb. Amsterdam 16 dec. 1826, werkster (1850), † Amsterdam 3 febr. 1896.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel van der Swaan, geb. Amsterdam 2 aug. 1851, sergeant aan boord van Zijner Majesteit Nachtschip (1886), † Amsterdam 14 april 1886.
2. Coenraad van der Swaan, geb. Amsterdam 28 nov. 1852, tramconducteur (1896), † Amsterdam 4 okt. 1927.
3. Johan Hendrik van der Swaan, geb. Amsterdam 28 aug. 1854, † ald. 2 sept. 1856.
4. Johanna Carolina van der Swaan, geb. Amsterdam 24 okt. 1861, † ald. 23 okt. 1943.