Genealogie van Dirc van der Swaen uit Ter Aar/Langeraar
 
Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 13 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Dirc van der Swaen, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Mouris Dircxs, volgt II.
2. Jan Dircxs van der Swaen, tr. Pietgen Louweris.
3. Apollonia Dircxs van der Swaen, † vóór 24 juni 1661, tr. N.N.

II. Mouris Dircxs van der Swaen, molenaar polder Ter Aar (1651), tr. N.N.
Uit dit huwelijk:

III. Gerrit Mourisz. van der Swaen, † na 27 maart 1685, tr. Ingetje Meltens, † vóór 27 maart 1685.
Uit dit huwelijk:
1. Mourits Gerritsz., volgt IVa.
2. Jan Gerritsz., volgt IVb.
3. Melten (Stevens), volgt IVc.

IVa. Mourits Gerritsz. van der Swaen, tr. Ter Aar 6 febr. 1678 Grietie Jansse.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltie Mauris van der Swaan, tr. Ter Aar 28 okt. 1714 Cornelis Cornelisz. de Swart, wedr. van Annitje Jacobs Weselenburg.
2. Jasper Maurisse van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 7 juni 1679, tr. Ter Aar 31 jan. 1719 Aeltie Tomasse van der Hoorn, geb. Langeraar.
3. Ingetje Mauris van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 18 maart 1681.
4. Marretje Mourits van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 6 febr. 1683, † Mijdrecht vóór 1736, tr. Ter Aar 14 febr. 1719 Jacob Theunisz. Meijburgh, geb. omstr. 1685, † na 1736.
5. Lijsje Mouris van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 28 maart 1686, tr. Ter Aar 6 jan. 1711 Cornelis Jans Bosjager, geb. Rijnsaterwoude.
6. Antje Mourisse van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 20 febr. 1689, begr. ald. 12 jan. 1754, tr. Ter Aar 9 jan. 1725 Jacob Pietersz. Wezelenburg, begr. Ter Aar 29 maart 1740.
7. Gerrit Mourisse, volgt Va.
8. Jan Mauris van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 1 dec. 1698.

IVb. Jan Gerritsz. van der Swaen, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1.   Jasper Jansse, volgt Vb.

IVc. Melten (Stevens) van der Swaen, † vóór juli 1694, tr. Ter Aar 8 febr. 1665 Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Ingetje Meltens van der Zwaan, geb. Langeraar omstr. 1666, tr. Ter Aar 20 jan. 1693 Gerrit Janse van der Hoorn, geb. Ter Aar omstr. 1670, begr. ald. 5 aug. 1746.
2. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 15 sept. 1668, tr. Ter Aar 23 jan. 1698 Jan Jansz. Zijl, geb. Ter Aar omstr. 1674.
3. Jasper Meltensz., volgt Vc.
4. Jan Meltensz., volgt Vd.
5. Maria Meltens van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 4 juni 1678, † vóór 11 juli 1694.

Va. Gerrit Mourisse van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 19 sept. 1692, begr. ald. 19 sept. 1758, tr. 1e Ter Aar 25 juni 1715 Aegie Jochems, † vóór sept. 1725; tr. 2e Ter Aar 25 sept. 1725 Lijsbet Cornelis van Tol, begr. Ter Aar 6 aug. 1748; tr. 3e Ter Aar 29 okt. 1754 Marijtje Salomons, wed. van Coenraad Letmer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Engeltie van der Zwaan, ged. Ter Aar 1715.
2. Ignatius van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 7 maart 1717.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Gerritsz., volgt VIa.
4. Ingetje Aagie, † Ter Aar 4 juni 1778, tr. Ter Aar 14 mei 1748 Huijbert Cornelisz. Vonk, begr. Ter Aar 2 juli 1759.
5. Jannetje Gerrits van der Zwaan, † Rijnsaterwoude 29 okt. 1770, tr. Ter Aar 16 jan. 1748 Hendrik Jansz. van Kints, geb. Roelofarendsveen.
6. Marrigje Gerrets van der Zwaan, geb. Langeraar, begr. Rijnsaterwoude 22 jan. 1781, tr. Rijnsaterwoude 7 juni 1745 Arij Jansse van Kinds, geb. Rijnsaterwoude, begr. ald. 18 jan. 1781.

Vb. Jasper Jansse van der Swaan, begr. Ter Aar 28 sept. 1746, tr. Ter Aar 19 april 1705 Marijtje Jacobsdr. Weselenburg, † Ter Aar 23 febr. 1748, dr. van Jacob Jacobsz. en Grietie Pieters de Haas.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Jaspersdr. van der Swaan, geb. Langeraar, † Ter Aar 13 febr. 1777, tr. Ter Aar 31 jan. 1747 Jan Willems van Leeuwen, geb. Roelofarendsveen.
2. Pieter Jasperse, volgt VIb.

Vc. Jasper Meltensz. van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 28 sept. 1670, begr. ald. 15 nov. 1747, tr. Ter Aar 18 febr. 1703 Cornelia (Neeltien) Meerten Mulders, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 29 jan. 1671, begr. ald. 25 jan. 1774, dr. van Maarten Isaaksz. Mulder en N.N. NN.
Uit dit huwelijk:
1. Emerentia (Ingetje) Jaspers van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 8 jan. 1704, begr. Langeraar 23 mei 1752, tr. Ter Aar 8 juni 1723 Jan Cornelisz. Swanevelt, begr. Ter Aar 10 juni 1759.
2. Isaac, volgt VIc.
3. Catharina (Trijntje) van der Swaen, ged. Ter Aar 20 juni 1709, † ald. 27 juni 1790, tr. Ter Aar 14 febr. 1735 Gerrit Pietersz. van der Laan, geb. Kalslagen, † Ter Aar 8 okt. 1783.
4. Cornelis Jasperze, volgt VId.

Vd. Jan Meltensz. van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 31 maart 1672, † vóór 20 okt. 1719, tr. Ter Aar 24 febr. 1699 Neeltje Jans van der Hoorn, begr. ald. 29 nov. 1743.
Uit dit huwelijk:
1. Melten Jansz., volgt VIe.
2. Jan Jansz., volgt VIf.
3. Hubertus van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 31 juli 1706.
4. Trijntje Jans van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 11 febr. 1715, begr. Aarlanderveen 3 nov. 1763, tr. Ter Aar 1 juni 1745 Pieter Hendriksz. van Vliet, geb. Aarlanderveen, wedr. van Martje Hendriks Calshoven.

VIa. Cornelis Gerritsz. van der Zwaan, geb. Ter Aar, tr. Ter Aar 13 mei 1759 Niesje Jansse Trompslager, geb. Ter Aar.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 26 febr. 1760, begr. Ter Aar 19 juni 1761.
2. Johannes van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 24 maart 1761, begr. Ter Aar 24 aug. 1761.
3. Gerrit Cornelis, volgt VIIa.

VIb. Pieter Jasperse van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 24 sept. 1711, † ald. 5 jan. 1782, tr. 1e Aarlanderveen 26 mei 1739 Jannetje Huijbertse de Boer, † Ter Aar, begr. Ter Aar 21 april 1762; tr. 2e Ter Aar 23 jan. 1763 Marijtje Pieters Hogendijk, † Ter Aar 10 juli 1774, wed. van Pieter Janse Zoet.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van der Zwaan, † Langeraar 1 juni 1757.
2. Huijbert van der Zwaan, geb. vóór aug. 1740, begr. Ter Aar 4 aug. 1740.
3. Huijbert Pietersz. van der Zwaan, geb. vóór 25 febr. 1749, begr. Ter Aar 25 febr. 1749.
4. Jasper, volgt VIIb.
5. Huijp van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 17 mei 1757, begr. Ter Aar 19 mei 1757.

VIc. Isaac van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 13 mei 1706, scheepstimmerman (1743), † Ter Aar 3 dec. 1779, tr. Ter Aar 17 juni 1732 Margje Cornelisdr. Stouthandel, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 18 jan. 1706, † ald. 17 mei 1782, dr. van Cornelis Clementsz. en Neeltje Willems van der Hoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. 12 dec. 1733, † vóór aug. 1738.
2. Gasper van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 30 nov. 1734, † vóór 24 nov. 1736.
3. Jasper (Gasper) Izaaksz., volgt VIIc.
4. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 28 aug. 1738, begr. ald. 28 juli 1739.
5. Cornelis van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 5 aug. 1739, begr. ald. 21 aug. 1739.
6. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 18 juli 1740, † vóór 1742.
7. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 1 jan. 1742, † ald. 9 april 1742.
8. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 22 maart 1743, begr. ald. 3 juni 1743.
9. Cornelis van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 9 nov. 1744, † ald. 24 nov. 1826.
10. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 19 maart 1747, begr. ald. 1 juni 1747.
11. Cornelia van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 7 okt. 1748, begr. ald. 7 dec. 1748.
12. Neeltje Izaakse van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 25 dec. 1751, † ald. 22 jan. 1791, tr. 1e Waddinxveen 16 juni 1771 Maarten Aartse Janmaat, ged. Waddinxveen 10 nov. 1732, † ald.; tr. 2e Ter Aar 27 juli 1789 Willem Geijlswijk, wedr. van Antje van der Hoek.

VId. Cornelis Jasperze van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 29 aug. 1716, begr. Rijnsaterwoude 25 juni 1758, tr. Ter Aar 5 mei 1739 Ermpje Cornelisse Stouthandel, ged. Ter Aar 5 sept. 1713, begr. Rijnsaterwoude 9 juli 1762, dr. van Cornelis Clementsz. en Neeltje Willems van der Hoorn.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, begr. Rijnsaterwoude 18 april 1748.
2. NN van der Swaen, begr. Rijnsaterwoude 19 jan. 1746.
3. Jasper van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 16 april 1740, begr. ald. 2 juni 1740.
4. Cornelia van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 9 mei 1741, begr. ald. 19 juni 1741.
5. Cornelia (Neeltje Cornelis) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 13 aug. 1742, † ald. 6 sept. 1819, tr. 1e Rijnsaterwoude 11 jan. 1763 Jacob Gerritsz. Scheenaard, ged. Zevenhoven 25 okt. 1737, † vóór 1777, zn. van Gerrit Jansz. en Querina Meijndertse (Trijntje) van Adrichem; tr. 2e Rijnsaterwoude 28 jan. 1777 Jan Pieterse van Riek, geb. Aarlanderveen omstr. 1741, † Rijnsaterwoude 26 juli 1807.
6. Cornelia Maria van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 20 nov. 1743, begr. ald. 20 jan. 1744.
7. Cornelia van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 17 nov. 1746, † Ter Aar 25 jan. 1818, tr. Ter Aar 12 jan. 1768 Hendrik Pieters van Kintz, geb. Langeraar omstr. 1734, koopman, † Ter Aar 23 juni 1796, begr. Langeraar 30 juni 1796, zn. van Pieter Dirksz. en Maritgen Claesdr. van der Aa.
8. Gasper (Jasper) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 6 dec. 1747, begr. ald. 19 juni 1753.
9. Clement, volgt VIId.
10. Christina van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 2 nov. 1750, begr. ald. 20 april 1751.
11. Christina van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 15 jan. 1755, † Langeraar 4 maart 1806, begr. Ter Aar 10 maart 1806, tr. Rijnsaterwoude 19 mei 1778 Klaas Danielse van Poelijk, geb. Rijnsaterwoude, † ald. vóór 1806, zn. van Daniel Claasz. Poelik en Aaltje Akerboom.

VIe. Melten Jansz. van der Swaan, geb. Langeraar omstr. 1700, begr. Ter Aar 29 okt. 1759, tr. Ter Aar 25 mei 1734 Maartje Pieters Stouthandel, geb. Langeraar.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Meltesdr. van der Zwaan, † 10 dec. 1776, begr. Ter Aar 11 dec. 1776, tr. Ter Aar 12 nov. 1770 Jan van der Kraan, † Ter Aar 10 maart 1811; hij hertr. Rijnsaterwoude 12 mei 1778 Aegie Scheenaart.
2. Neeltje Meltens van der Zwaan, geb. Langeraar omstr. 1738, † Ter Aar 16 maart 1811, tr. 1e Ter Aar 15 jan. 1765 Dirk Willemse van Leeuwen, † Langeraar 18 febr. 1788, wedr. van Jacoba Leendertsdr. Groeneveld; tr. 2e Ter Aar 8 okt. 1792 Jan Pieters van Zijl, geb. omstr. 1738, leerlooier (1811, 1817), † Langeraar 29 dec. 1817, zn. van Pieter en Jannetje Koot en wedr. van Grietje Jacobse Hogervorst.

VIf. Jan Jansz. van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 10 febr. 1704, begr. Rijnsaterwoude 22 aug. 1748, tr. Ter Aar 10 okt. 1724 Neeltie Leenderts Groenevelt.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jansz., volgt VIIe.

VIIa. Gerrit Cornelis van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 31 aug. 1762, † ald. 1 sept. 1832, tr. Aarlanderveen 13 nov. 1786 Teuntje Gijsen Veenendaal, ged. Aarlanderveen 31 jan. 1767, dr. van Gijsbert Jansz. en Marrigje Willemse van Daalen.
Uit dit huwelijk:
1. Niesje van der Zwaan, ged. Nieuwkoop 26 nov. 1787, begr. Aarlanderveen 19 febr. 1788.
2. Gijsberta van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 14 dec. 1788.
3. Niesje van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 7 mei 1790, begr. ald. 21 sept. 1790.
4. Marrigje van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 11 maart 1792, begr. ald. 18 okt. 1792.
5. Gijsbert van der Zwaan, geb. vóór 6 febr. 1793, begr. Aarlanderveen 6 febr. 1793.
6. Gijsbert, volgt VIIIa.
7. Cornelis van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 25 maart 1795, begr. ald. 19 dec. 1796.
8. Marrigje van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 5 okt. 1796, begr. ald. 6 dec. 1796.
9. Cornelia van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 29 juli 1798, begr. ald. 13 nov. 1798.
10. Cornelia van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 11 maart 1803, begr. ald. 5 april 1803.
11. Cornelis van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 22 aug. 1807, † 21 mei 1808, begr. ald. 25 mei 1808.

VIIb. Jasper van der Zwaan, geb. vóór 1755, † Hazerswoude 2 maart 1798, tr. Annetje Cornelisse Hogeveen, geb. Aarlanderveen, ged. Alphen 6 okt. 1753, dagloonster (1814), † Hazerswoude 15 okt. 1814, dr. van Cornelis en Marijtje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Zwaan, ged. Waddinxveen 2 okt. 1775.
2. Huijbert, volgt VIIIb.
3. Cornelis van der Zwaan, geb. omstr. 1785, dagloner (1814), † Hazerswoude 25 mei 1814.

VIIc. Jasper (Gasper) Izaaksz. van der Zwaan, ged. Ter Aar 24 nov. 1736, † Oude Wetering 1 juli 1777, begr. Rijnsaterwoude 7 juli 1777, tr. Ter Aar 21 mei 1764 Aafje Hendrikse Hofdijk, geb. Oude Ade 1740, ged. Rijpwetering 10 jan. 1740, † Roelofarendsveen 13 jan. 1816, dr. van Hendrik Tijsz. en Jannetje Hendriks van der Hidde; zij hertr. Alkemade 25 juni 1778 Laurentius (Laurens) van Egmond.
Uit dit huwelijk:
1. Maria (Matje) van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 1 april 1765, † Zevenhoven 9 maart 1828, tr. Alkemade 13 juni 1791 Jan Thomasz. Blom, ged. Alkemade 6 maart 1750, † Nieuwveen 16 aug. 1824, zn. van Thomas Dirkse en Antje Jansse van de Velde.
2. Johanna van der Zwaan, ged. Ter Aar 14 okt. 1766, † ald. 29 juni 1767.
3. Isaak, volgt VIIIc.
4. Henricus van der Zwaan, ged. Ter Aar 17 aug. 1770, † ald. 30 aug. 1770.
5. Johanna van der Zwaan, geb. Roelofarendsveen 9 okt. 1771, ged. Rijnsaterwoude 9 okt. 1771.
6. Henricus van der Zwaan, geb. Roelofarendsveen 23 mei 1774, ged. Rijnsaterwoude 23 mei 1774, † ald. 15 juli 1774.
7. Jannetje van der Zwaan, geb. Oude Wetering, ged. Roelofarendsveen 30 mei 1776, winkelierster (1824), naaister (1826), † na 29 nov. 1826, tr. 1e Alkemade 3 nov. 1793 Hendrik Graas, geb. Neukirchen (Duitsland) omstr. 1765, † Alkemade 19 aug. 1814, zn. van Hermanus en N.N.; tr. 2e Alkemade 17 nov. 1815 Gerrit (Geurt) Schimmel, geb. Hoogland omstr. 1762, horlogemaker (1815), zn. van Hendrik en Jannetje Boon.

VIId. Clement van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 16 mei 1749, † ald. 19 juni 1813, tr. Rijnsaterwoude 5 mei 1773 Cornelia (Keetje) van Siffelik, geb. Esselijkerwoude, ged. Woubrugge 17 sept. 1753, † Ter Aar 11 juli 1818, dr. van Willem Hendriksz. en Engelke Cornelisse Verkade.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, begr. Rijnsaterwoude 24 aug. 1786.
2. NN van der Zwaan, begr. Rijnsaterwoude 20 dec. 1788.
3. Ermpje van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 6 mei 1774, begr. ald. 5 okt. 1774.
4. Ermelindis (Ermina) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 19 juli 1775, winkelierster (1837), † Rijnsaterwoude 7 aug. 1858, tr. Rijnsaterwoude 15 nov. 1801 Cornelis Nederstigt, ged. Aarlanderveen 29 april 1770, arbeider, † Rijnsaterwoude 7 mei 1834, zn. van Willem Gerritsz. en Marijtje Cornelisse Vermeij.
5. Engelberta (Engeltie) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 6 maart 1778, begr. ald. 25 juni 1778.
6. Cornelis van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 2 juli 1779, † ald. 7 juli 1807.
7. Engelberta (Engeltje) van der Zwaan, geb. Leiderdorp 1781, ged. Rijnsaterwoude 5 okt. 1781, winkeldoende (1821), winkelierster (1844), † Nieuwer-Amstel 13 dec. 1857, tr. 1e Nieuwer-Amstel 14 nov. 1813 Johannes Stigter, geb. 1764, timmerman (1813), † vóór 1821, zn. van Hendrik Cornelissen en Diewertje Zeldenthuis en echtg. van Antonia Boot; tr. 2e Nieuwer-Amstel 28 jan. 1821 Lambertus van Grieken, geb. Waverveen omstr. 1765, schuitenmaker (1821), † vóór 14 dec. 1857, zn. van Cornelis en Maria Segers en wedr. van Elisabeth Ouderkerk.
8. Maria (Marta) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 12 april 1783, † na sept. 1838, tr. Waverveen 9 febr. 1823 Christiaan de Bruijn, geb. Weesperkarspel omstr. 1756, † Waverveen 16 sept. 1838, zn. van Willem en Cornelia Boelen en wedr. van Matje Zwanenburg.
9. Theodorus van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude, ged. Rijnsaterwoude 14 aug. 1784, begr. ald. 28 okt. 1784.
10. Cornelia van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 23 aug. 1787, zonder beroep (1816), † Ter Aar 13 maart 1856, begr. Langeraar 17 maart 1856, tr. 1e Rijnsaterwoude 21 juli 1813 Jan Kleijboom, ged. Leimuiden 2 nov. 1788, schipper, † Rijnsaterwoude 6 jan. 1815, zn. van Pieter en Johanna van ’t Hoofd; tr. 2e Rijnsaterwoude 25 febr. 1816 Cornelis Hoogeveen, geb. Ter Aar 15 sept. 1791, veenschipper (1816), herbergier (1818), veldwachter (1821, 1, † Ter Aar 5 maart 1856, zn. van Boudewijn (Bouwen) en Joanna Cornelisse (Jannetje) Kuijt.
11. Maria (Marijtje), volgt VIIId.

VIIe. Jan Jansz. van der Zwaan, geb. omstr. 1726, bouwman, † Rijnsaterwoude 26 dec. 1794, tr. 1e Rijnsaterwoude 4 nov. 1749 Neeltje (Cornelia Gerritse) Nederstigt, geb. Korteraar, ged. Oudshoorn 23 mei 1717, begr. Rijnsaterwoude 27 sept. 1762, dr. van Gerrit Willems en Antje Willems Rijnsburger; tr. 2e Rijnsaterwoude 4 juni 1765 Elisabet Huijge van Bemmel, geb. Zoeterwoude, † Rijnsaterwoude 21 okt. 1765; tr. 3e Rijnsaterwoude 18 april 1769 Marijtje van Siffelik, geb. Esselijkerwoude, ged. Woubrugge 3 april 1747, † Rijnsaterwoude 20 jan. 1819, dr. van Willem Hendriksz. en Engelke Cornelisse Verkade.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 24 aug. 1750, begr. ald. 13 sept. 1750.
2. Johannes (Jan), volgt VIIIe.
3. Gerardus (Gerrit), volgt VIIIf.
4. Apollonia (Leuntje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 10 juli 1753, begr. ald. 5 sept. 1753.
5. Wilhelmina van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 30 juni 1754, begr. ald. 12 aug. 1754.
6. Cornelia (Neeltje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 3 sept. 1755, begr. ald. 30 sept. 1755.
7. Wilhelmus (Willem) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 18 sept. 1756, begr. ald. 16 okt. 1756.
8. Theodorus (Dirk) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 4 okt. 1757, begr. ald. 4 juli 1762.
9. Antonia (Antje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 14 dec. 1759, † Ter Aar 24 mei 1826, tr. Rijnsaterwoude 11 mei 1779 Simon Zuidewijk, ged. Rijnsaterwoude 21 febr. 1743, † Ter Aar 22 febr. 1827, zn. van Leendert en Martijntje.
10. Cornelia (Neeltje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 19 maart 1761, begr. ald. 25 april 1761.
Uit het derde huwelijk:
11. Theodorus (Dirk) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 29 jan. 1770, landbouwer (1838), † Rijnsaterwoude 19 aug. 1850.
12. Cornelia Maria (Neeltie) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 8 sept. 1771, † ald. 13 febr. 1841, tr. Leimuiden 5 jan. 1800 Theodorus (Dirk) Bosman, geb. omstr. 1774, arbeider, schipper, † Rijnsaterwoude 31 maart 1835, zn. van Harmen en Martijntje Koster.
13. Cornelis van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 3 febr. 1773, begr. ald. 22 sept. 1777.
14. Wilhelmus (Willem), volgt VIIIg.
15. Cornelis van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 27 nov. 1778, landbouwer (1850), † Rijnsaterwoude 28 okt. 1859.
16. Pieter, volgt VIIIh.
17. Emerentiana (Hermina, Ermpje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 4 april 1782, † Nieuwer-Amstel 17 aug. 1822, tr. Nieuwer-Amstel 11 mei 1812 Ruurd Janus Visser, geb. omstr. 1782, † vóór 1842, zn. van Jan Ruurds en Lieutske Jans Krol.
18. Cornelia van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 14 dec. 1784, † ald. 1 sept. 1836, tr. Rijnsaterwoude 10 juni 1813 Johannes Kiebert, ged. Amsterdam 14 aug. 1772, adjunct-maire en secretaris van Rijnsaterwoude (1813), landbouwer, † Rijnsaterwoude 26 april 1841, zn. van Jacobus en Johanna Vlamingh.
19. Johannes van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 2 juli 1783, begr. ald. 15 aug. 1783.
20. Antje van der Zwaan, geb. omstr. 1785, † Rijnsaterwoude 7 okt. 1829.
21. Jan van der Zwaan, † Rijnsaterwoude 9 aug. 1787.
22. Johannes van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 18 nov. 1788, koopman (1838), † Rijnsaterwoude 13 sept. 1867, tr. Rijnsaterwoude 9 mei 1838 Elisabeth Begebink, geb. Rijnsaterwoude 27 juli 1807, winkelierster (1838, 1879), † Rijnsaterwoude 11 aug. 1882, dr. van Jan en Jannetje van Pelt.
23. Martha (Matje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 4 febr. 1790, dienstbaar (1817), molenaarster (1854), † Nieuwer-Amstel 20 maart 1857, tr. Nieuwer-Amstel 9 febr. 1817 Theodorus (Dirk) Erkelens, ged. 24 aug. 1791, werkman (1817), † vóór 20 maart 1857, zn. van Johannes en Agatha van Os.
24. Anna van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 15 april 1791.

VIIIa. Gijsbert van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 15 sept. 1793, arbeider (1817, 1820, 1829), † Ter Aar 2 juni 1829, tr. Aarlanderveen 7 sept. 1817 Antonia (Teuntje) Kerkvliet, ged. Ter Aar 26 maart 1795, werkster (1832), † Ter Aar 4 juni 1886, dr. van Jacob en Seijtje Dirkse Sijpers (Sepers).
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje van der Zwaan, geb. Aarlanderveen 21 mei 1818, † Ter Aar 4 sept. 1832.
2. Sijtje van der Zwaan, geb. Ter Aar 27 dec. 1819, † ald. 21 juli 1820.
3. Gerritje van der Zwaan, geb. Ter Aar 1 dec. 1821, † ald. 17 jan. 1913, tr. Cornelis Klerks, geb. Ter Aar omstr. 1831, arbeider (1901), † Ter Aar 8 jan. 1901, zn. van Johannes en Jacoba Willemse.
4. Jaapje (Jacoba) van der Zwaan, geb. Ter Aar 20 nov. 1823, † ald. 13 juli 1824.
5. Gijsje van der Zwaan, geb. Ter Aar 8 juli 1825, † ald. 27 sept. 1825.
6. Jacob, volgt IXa.
7. Gijsbert van der Zwaan, geb. Ter Aar 27 maart 1829, † ald. 12 aug. 1829.

VIIIb. Huijbert van der Zwaan, ged. Aarlanderveen 31 okt. 1777, arbeider (1828, 1829), † Hazerswoude 13 mei 1833, tr. Hazerswoude 8 april 1804 Anna van den Broek, ged. Hazerswoude 23 aug. 1784, arbeidster (1837), † Hazerswoude 12 febr. 1854, dr. van Antonij en Johanna Marcelis.
Uit dit huwelijk:
1. Caspar, volgt IXb.
2. Antonia van der Zwaan, ged. Hazerswoude 30 aug. 1805, begr. ald. 18 sept. 1805.
3. Anthonie, volgt IXc.
4. Jannetje van der Zwaan, ged. Zoetermeer 13 sept. 1809, † Hazerswoude 14 nov. 1835, tr. Hazerswoude 27 maart 1829 Leendert van Aanen, geb. Hazerswoude omstr. 1799, arbeider (1829), metselaarsknecht (1836), zn. van Jan van Anen en Pieternel de Hoog; hij hertr. Hazerswoude 27 mei 1836 Mietje de Koning.
5. Dirk, volgt IXd.
6. Cornelis van der Zwaan, geb. omstr. 1815, † Hazerswoude 29 nov. 1817.
7. Willem van der Zwaan, geb. Hazerswoude 28 juni 1815.
8. Hendrika van der Zwaan, geb. Hazerswoude 13 nov. 1816, † ald. 8 sept. 1822.
9. Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 12 dec. 1818.
10. Cornelis, volgt IXe.
11. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 24 maart 1822, † ald. 21 juni 1822.

VIIIc. Isaak van der Zwaan, ged. Ter Aar 27 okt. 1769, bouwman , arbeider, † Korteraar 2 febr. 1828, tr. Ter Aar 19 mei 1794 Sijmetje Wubben, geb. Lisse 5 mei 1774, † Korteraar 25 dec. 1855, dr. van Jan Jacobsz. en Helena Bickers.
Uit dit huwelijk:
1. Gaspar (Jasper), volgt IXf.
2. Helena van der Zwaan, ged. Ter Aar 10 febr. 1796, † ald. 5 maart 1871, tr. Ter Aar 14 jan. 1828 Johannes Mol, geb. Gouda 1792, bouwman (1852), † Ter Aar 29 nov. 1852, zn. van (Antonius) Teunis en Aaltje Compier en wedr. van Pieternella Vink.
3. Martinus van der Zwaan, ged. Ter Aar 30 april 1797, † Langeraar 15 sept. 1797.
4. Afa Josepha van der Zwaan, ged. Ter Aar 19 maart 1798, † ald. 29 juni 1800.
5. Johannes van der Zwaan, ged. Ter Aar 5 april 1799, † ald. 30 april 1800.
6. Marinus (Maarten) van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 13 maart 1800, arbeider (1823, 1848, 1858), † Ter Aar 20 dec. 1858.
7. Johannes van der Zwaan, ged. Ter Aar 26 maart 1802, † ald. 28 maart 1804.
8. Ava van der Zwaan, ged. Ter Aar 26 nov. 1803, † ald. 19 mei 1870, tr. Ter Aar 23 nov. 1823 Cornelis Snabel, geb. Ter Aar 25 nov. 1799, asophaler, tuinmansknecht (1823), schipper (1832), † Ter Aar 8 juni 1857, zn. van Cornelis en Anna Cornelisdr. Nieuwenhuijsen.
9. Joanna (Jannetje) van der Zwaan, ged. Ter Aar 16 jan. 1805, koopvrouw (1859), † Ter Aar 20 sept. 1884, tr. Cornelis Stuijver, geb. Mijdrecht 1816, werkman, arbeider (1859), † Ter Aar 2 jan. 1859.
10. Elisabeth van der Zwaan, ged. Ter Aar 8 juni 1807, werkster, arbeidster (1864), † Ter Aar 2 aug. 1866, tr. Ter Aar april 1836 Johannes Brozius, geb. Schiebroek 31 jan. 1784, arbeider (1815, 1864, 1871), † na 5 jan. 1871, zn. van Johannes en Lijsbeth Heervoet en wedr. van Jannetje Wagener.
11. Maria (Marijtje), volgt IXg.

VIIId. Maria (Marijtje) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 24 maart 1790, zonder beroep (1824, 1845), † Woubrugge 14 febr. 1858, tr. 1e Vinkeveen 1 febr. 1817 Gerrit Brouwer, geb. Vinkeveen omstr. 1789, † ald. 16 juni 1820, zn. van Klaas en Maria van Bodegraven; tr. 2e Nieuwkoop 17 juni 1824 Anthonius (Teunis) Kleijn, ged. Woubrugge 14 dec. 1777, arbeider (1824), † vóór febr. 1858, zn. van Jeroen Teunisz. en Lijsje Franse Haagenhof en wedr. van Mensje van der Hoorn.
Uit het eerste huwelijk:
Clemens Cornelis Brouwer, geb. Waverveen 10 juli 1818.

VIIIe. Johannes (Jan) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 2 aug. 1751, † Leimuiden 2 okt. 1815, tr. 1e Rijnsaterwoude 30 mei 1775 IJda van Siffelik, geb. Esselijkerwoude, ged. Woubrugge 22 april 1751, begr. Leimuiden 24 april 1791, dr. van Willem Hendriksz. en Engelke Cornelisse Verkade; tr. 2e Leimuiden 24 april 1792 Johanna (Antje) Verniel, ged. Rijnsaterwoude 26 aug. 1759, † Leimuiden 11 dec. 1814, dr. van Dirk en Jannetje Korn. (Jaantje) Vermeij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk van der Zwaan, † Rijnsaterwoude 8 aug. 1787.
2. Cornelia van der Zwaan, begr. Leimuiden 1 sept. 1789.
3. Cornelia van der Zwaan, begr. Leimuiden 13 sept. 1779.
4. Cornelis van der Zwaan, begr. Leimuiden 21 aug. 1788.
5. Cornelia van der Zwaan, begr. Leimuiden 14 juli 1791.
6. Engelberta (Engeltje) van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude, ged. Rijnsaterwoude 25 maart 1778, begr. Leimuiden 27 maart 1778.
7. Jan van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude, ged. Rijnsaterwoude 5 mei 1779, boerenknecht (1818, 1826), † Nieuwer-Amstel 31 jan. 1826.
8. Cornelis van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 10 jan. 1782, † Nieuwer-Amstel 27 okt. 1846.
9. NN van der Zwaan, geb. omstr. 1784, begr. Leimuiden 14 juni 1791.
10. Gerardus (Gerrit) van der Zwaan, geb. Leimuiden omstr. 1786, ged. Rijnsaterwoude, boerenknecht (1820), werkman (1859), † Woerden 3 sept. 1859, tr. 1e Zwammerdam 3 maart 1820 Catharina (Kaatje) van Wijk, ged. Nieuwkoop 10 okt. 1773, boerin (1820), † Zwammerdam 7 maart 1842, dr. van Johannes Willemse (Jan) en Columba Pieterse (Duijfje) van den Eijssel en wed. van Antonius (Anthonij) van Gulik; tr. 2e Woerden 31 juli 1843 Johanna (Hanna) Oostrum, geb. Montfoort omstr. 1790, † Woerden 24 maart 1879, dr. van Jaap en Maria Oostrum.
Uit het tweede huwelijk:
11. Theodorus van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 19 febr. 1793, begr. Leimuiden 31 aug. 1796.
12. Wilhelmus (Willem) van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 16 aug. 1794, huisschilder (1818), † Alkemade 3 sept. 1821.
13. Cornelia van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 11 sept. 1796, begr. Leimuiden 13 dec. 1796.
14. Johanna van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 17 okt. 1797, naaister (1818), † Alkemade 18 okt. 1820, tr. Leimuiden 2 juni 1818 Willem den Dubbelden, ged. Teckop 14 okt. 1791, kleermaker (1818), † Alkemade 18 dec. 1851, zn. van Gerrit Claasz. en Petronella (Neeltje) van Dijk.
15. Ida van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 10 okt. 1798, † Leimuiden 6 nov. 1805.
16. Theodorus (Dirk), volgt IXh.
17. Cornelis van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 12 nov. 1802, begr. Leimuiden 1 dec. 1802.

VIIIf. Gerardus (Gerrit) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 24 juli 1752, † Leimuiden 4 maart 1828, tr. Leimuiden 12 mei 1779 Margaretha (Grietje) Wenkendonk, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 26 febr. 1755, † Leimuiden 3 mei 1836, dr. van Matthijs en Francijntje van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der Zwaan, ged. Hoogmade 24 febr. 1780, begr. Leimuiden 28 febr. 1785.
2. Matthijs van der Zwaan, ged. Hoogmade 15 april 1781, † Woubrugge 2 jan. 1782.
3. Mattheus Mattijs) van der Zwaan, ged. Woubrugge 14 sept. 1783, begr. ald. 6 okt. 1783.
4. NN van der Zwaan, geb. vóór 28 maart 1785, begr. Leimuiden 28 maart 1785.
5. Cornelia van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 17 aug. 1788, begr. Leimuiden 12 sept. 1788.
6. Cornelia van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 15 nov. 1789, begr. Leimuiden 23 maart 1791.
7. Cornelia van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 15 febr. 1792, begr. Leimuiden 11 april 1792.
8. Gerarda van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 25 febr. 1794, begr. Leimuiden 8 jan. 1795.
9. Joannes (Jan), volgt IXi.
10. Frans, volgt IXj.

VIIIg. Wilhelmus (Willem) van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 30 april 1775, arbeider (1813), bouwman (1824, 1839), † Nieuwveen 17 maart 1850, tr. 1e Nieuwer-Amstel 29 sept. 1813 Agatha (Aagje) Pronk, geb. omstr. 1793, † Ter Aar 12 dec. 1821, dr. van Cornelis en Jannetje (Immetje) van Leeuwen; tr. 2e Rijnsaterwoude 10 juni 1824 Martje Heemskerk, ged. Alkemade 4 dec. 1789, † Nieuwveen 11 jan. 1872, dr. van Pieter Jansz. en Jacoba Abenes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes (Jan), volgt IXk.
2. Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 30 dec. 1814, † vóór dec. 1815.
3. Cornelis van der Zwaan, ged. Nieuwer-Amstel 10 dec. 1815, † Ter Aar 5 juni 1829.
4. Marijtje van der Zwaan, geb. Ter Aar 27 febr. 1816, † ald. 23 febr. 1821.
5. Marta van der Zwaan, geb. Ter Aar 19 juni 1817, † Leimuiden 17 aug. 1879, tr. vóór 1846 Joan Heinrich Grundemann, geb. omstr. 1805, koopman (1878), † Leimuiden 6 jan. 1885, zn. van Gerrit en Engelina Wanke.
6. Dirk van der Zwaan, geb. Ter Aar 12 sept. 1818, bouwman (1849, 1850), rentenier (1876), † Nieuwveen 30 okt. 1876, tr. Nieuwveen 18 okt. 1849 Maria van Rodenrijs, geb. Nieuwveen 14 mei 1817, zonder beroep (1849), † Nieuwveen 26 okt. 1874, dr. van Hugo en Alida Janmaat.
7. Immetje van der Zwaan, geb. Ter Aar 17 jan. 1820, † ald. 10 mei 1829.

VIIIh. Pieter van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 25 febr. 1781, bouwman (1825), daggelder (1835), † Rijnsaterwoude 1 maart 1846, tr. Nieuwer-Amstel 9 mei 1819 Evertje Melles van der Vaart, geb. Sloten Fr omstr. 1784, dienstbaar (1819), † Rijnsaterwoude 14 okt. 1856, dr. van Melle Hylkes en Gel Lammers.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 maart 1820, † Nieuwkoop 22 juli 1822.
2. Geertje van der Zwaan, geb. Nieuwkoop omstr. 1821, † Nieuwer-Amstel 21 mei 1835.
3. Marijtje van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 15 maart 1825, † Nieuwer-Amstel 17 mei 1835.

IXa. Jacob van der Zwaan, geb. Ter Aar 17 mei 1827, werkman (1856, 1859), asman (1862), koopman (1883, 1886), † Ter Aar 25 april 1886, tr. Apolonia (Pleuntje) Meijer, geb. Woubrugge omstr. 1824, arbeidster (1856), zonder beroep (1861), † Woubrugge 20 dec. 1903, dr. van Pieter en Apollonia (Pleunia) van Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsberta van der Zwaan, geb. Ter Aar 8 juni 1851, † ald. 3 aug. 1852.
2. Petronella Apolonia van der Zwaan, geb. Ter Aar 13 juni 1853, † ald. 22 mei 1862.
3. Gijsberta van der Zwaan, geb. Ter Aar 19 dec. 1854, † ald. 19 maart 1856.
4. Pieter van der Zwaan, geb. Ter Aar 1 febr. 1856, † ald. 27 juli 1866.
5. Antonia van der Zwaan, geb. Ter Aar 17 sept. 1857, † ald. 18 febr. 1871.
6. Jacob van der Zwaan, geb. Ter Aar 28 juli 1861.
7. Gijsbert van der Zwaan, geb. Ter Aar 28 juli 1861, † ald. 1 okt. 1861.
8. Apolonia van der Zwaan, geb. Ter Aar 5 nov. 1865.
9. Petronella van der Zwaan, geb. Ter Aar 30 okt. 1869, † Woubrugge 1 febr. 1941, tr. Woubrugge 24 okt. 1893 Willem van der Klugt, geb. Alkemade omstr. 1864, † Woubrugge 31 dec. 1921, zn. van Pieter en Anna Veenswijk.
10. Apolonia van der Zwaan, geb. Woubrugge omstr. 1875, † ald. 12 jan. 1937, tr. Cornelis van Veen, geb. omstr. 1864, † Woubrugge 31 mei 1904.

IXb. Caspar van der Zwaan, ged. Hazerswoude 10 mei 1804, arbeider (1828, 1850, 1858, 1870), † Hazerswoude 28 maart 1870, tr. Hazerswoude 23 mei 1828 Johanna de Smit, geb. Hazerswoude 11 maart 1806, zonder beroep (1828), † Hazerswoude 7 okt. 1853, dr. van Jan en Clasina (Claasje) Willemsdr. Persoon.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika van der Zwaan, geb. Hazerswoude 26 april 1829, † ald. 8 okt. 1830.
2. Johanna van der Zwaan, geb. Hazerswoude 9 aug. 1830, † ald. 25 aug. 1850.
3. Hubertus (Huibert) van der Zwaan, geb. Hazerswoude 18 febr. 1833, arbeider (1858), † Hazerswoude 1 mei 1859, tr. Hazerswoude 17 dec. 1858 Cornelia de Gans, geb. Hazerswoude 17 april 1838, † ald. 30 dec. 1908, dr. van Cornelis Hermanusz. en Neeltje van der Winden; zij hertr. Hazerswoude 10 jan. 1868 Adrianus de Kort.
4. Nicolaas van der Zwaan, geb. Hazerswoude 3 juni 1836, † ald. 11 dec. 1838.
5. Nicolaas, volgt Xa.
6. Hendrika van der Zwaan, geb. Hazerswoude 29 dec. 1841, † ald. 17 febr. 1844.
7. Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 9 april 1847, † ald. 27 juni 1848.

IXc. Anthonie van der Zwaan, ged. Zoetermeer 27 sept. 1807, arbeider (1850, 1860, 1862), akkerbouwersarbeider (1880), tr. Hazerswoude 6 nov. 1829 Geertruij (Geertje) Goedemans, geb. Stompwijk 11 maart 1807, zonder beroep (1829, 1862), dr. van Gerrit en Hendrina Holling.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Zwaan, geb. Hazerswoude 20 april 1830, † ald. 18 mei 1830.
2. Huibert Lambertus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 2 juni 1831, † Stompwijk 20 aug. 1831.
3. Gerardus, volgt Xb.
4. Huibertus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 19 jan. 1835, † ald. 24 sept. 1877.
5. Theodora Maria (Dora) van der Zwaan, geb. Hazerswoude 15 sept. 1837.
6. Johanna (Jansje) van der Zwaan, geb. Hazerswoude 16 sept. 1837, zonder beroep (1862), † Hazerswoude 27 maart 1915, tr. Hazerswoude 10 okt. 1862 Adam Jacobus Scholten, geb. Hazerswoude 10 febr. 1835, arbeider, koopman, † Alphen aan den Rijn 22 sept. 1918, zn. van Johannes (Jan) en Sara Metselaar.
7. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 18 april 1840, † ald. 6 dec. 1840.
8. NN van der Zwaan, geb. Hazerswoude 20 jan. 1842, † ald. 20 jan. 1842.
9. Theodora Maria van der Zwaan, geb. 1843, † Hazerswoude 13 nov. 1843.
10. Maria van der Zwaan, geb. omstr. 1844, † Hazerswoude 2 aug. 1848.
11. Dora Maria van der Zwaan, geb. Hazerswoude 13 maart 1845.

IXd. Dirk van der Zwaan, geb. Hazerswoude 22 maart 1813, arbeider (1837, 1850), † Hazerswoude 26 sept. 1853, tr. Hazerswoude 7 april 1837 Sara van Tol, geb. Hazerswoude 5 okt. 1811, arbeidster (1837), † Hazerswoude 28 sept. 1853, dr. van Klaas en Maria van Kampen.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Zwaan, geb. Hazerswoude 20 juni 1834, † ald. 7 febr. 1844.
2. Huibert van der Zwaan, geb. Hazerswoude 20 sept. 1835.
3. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 11 febr. 1838, † ald. 20 nov. 1838.
4. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 19 april 1839, † ald. 30 juli 1839.
5. Nicolaas van der Zwaan, geb. Hazerswoude 10 febr. 1841, † ald. 15 dec. 1844.
6. Gijsbert van der Zwaan, geb. Hazerswoude 25 sept. 1842, † ald. 24 mei 1843.
7. Sara van der Zwaan, geb. Hazerswoude 10 jan. 1844, † ald. 16 april 1844.
8. Klazina van der Zwaan, geb. Hazerswoude 28 mei 1845, † ald. 4 okt. 1845.
9. Dirkje van der Zwaan, geb. Hazerswoude 15 nov. 1846, † ald. 17 juli 1847.
10. Dirk van der Zwaan, geb. Hazerswoude 21 febr. 1848, † ald. 30 mei 1848.
11. Maria van der Zwaan, geb. Hazerswoude 8 dec. 1849, zonder beroep (1873), dienstbode, † Delft 1 april 1925, tr. Hazerswoude 3 okt. 1873 Pieter den Hertog, geb. Hazerswoude 29 mei 1850, arbeider (1873), † Delft 9 aug. 1908, zn. van Cornelis en Antje van Tol.
12. Sara van der Zwaan, ged. Hazerswoude 24 febr. 1852, † ald. 12 juli 1852.

IXe. Cornelis van der Zwaan, geb. Hazerswoude 3 febr. 1820, † ald. 20 dec. 1845, tr. Hazerswoude 26 nov. 1843 Wilhelmina (Willemijntje) Eijtmans (Heetman), geb. Hazerswoude omstr. 1820, zonder beroep (1843, 1850), dr. van Albertus Eijtmans en Dirkje Groeneveld; zij hertr. Hazerswoude 5 dec. 1851 Cornelis van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Heetman, geb. 1842, † Hazerswoude 22 aug. 1842.
2. Dirkje Heetman, geb. 1842, † Hazerswoude 1 sept. 1842.
3. Johanna van der Zwaan, geb. Hazerswoude 4 dec. 1843, † ald. 3 dec. 1844.
4. Huibert van der Zwaan, geb. Hazerswoude 4 dec. 1843.
5. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 9 maart 1845, † ald. 8 maart 1846.

IXf. Gaspar (Jasper) van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 2 febr. 1795, tuinder, arbeider (1835), † Ter Aar 9 april 1859, tr. Ter Aar 25 okt. 1815 Elisabeth (Lijsje) Snabel, geb. Ter Aar 25 sept. 1790, † ald. 8 aug. 1859, dr. van Cornelis en Anna Cornelisdr. Nieuwenhuijsen.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 22 sept. 1815, † ald. 22 sept. 1815.
2. Hendrikus van der Zwaan, geb. Ter Aar 24 okt. 1816, † ald. 24 okt. 1816.
3. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 23 juni 1817, † ald. 23 juni 1817.
4. Cornelia van der Zwaan, geb. Ter Aar 21 mei 1818, † ald. 4 nov. 1841.
5. Cornelis van der Zwaan, geb. Ter Aar 25 mei 1820, † ald. 25 jan. 1821.
6. Cornelis, volgt Xc.
7. Anna van der Zwaan, geb. Ter Aar 16 okt. 1823.
8. Antje van der Zwaan, geb. Ter Aar 29 aug. 1824, † ald. 13 april 1840.
9. Sijmentje (Suzanna, Francina) van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 juni 1826, † vóór 20 nov. 1871, tr. 1e Ter Aar 11 mei 1849 Klaas van der Ploeg, geb. Leimuiden 15 april 1816, visser, † Ter Aar 1 aug. 1850, zn. van Pieter en Neeltje van Egmond; tr. 2e 23 juli 1852 Antonius ten Ham, geb. Bodegraven 1823, smidsknecht, smid (1871).
10. Johannes van der Zwaan, geb. Ter Aar 23 juni 1830, † ald. 7 mei 1835.
11. IJda, volgt Xd.

IXg. Maria (Marijtje) van der Zwaan, geb. Ter Aar 28 juli 1812, † ald. 6 maart 1888, tr. Ter Aar 4 nov. 1832 Johannes (Jan) Wetter, geb. Zevenhoven 16 maart 1802, arbeider (1835, 1852), daggelder (1843), arbeider (1877), † Ter Aar 3 febr. 1877, zn. van Jan en Leuntje Zaal.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Wetter, geb. Ter Aar 5 mei 1848, arbeider (1875, 1901), † Sassenheim 27 april 1929, tr. Mijdrecht 5 nov. 1869 Hanna van der Zwaan, geb. Mijdrecht 22 juni 1847, † Nieuwveen 18 dec. 1916, dr. van Johannes en Agatha (Aagje) Kooijman.
2. Cornelis Wetter, geb. Ter Aar 6 juni 1852, werkman (1898), † Noordwijkerhout 19 mei 1928, tr. 1e Pieternella Vahrmeijer, geb. Aarlanderveen omstr. 1853, † Leiden 28 juni 1897; tr. 2e Nieuwveen 14 april 1898 Christina Cornelia Stigter, geb. Aarlanderveen 6 juni 1853, huishoudster (1883), landbouwster (1898), † Nieuwveen 18 sept. 1916, dr. van Martinus en Antonia van Veldhuizen en wed. van Joannes van der Zwaan (Xn); tr. 3e Zevenhoven 21 aug. 1919 Margaretha Sanders, geb. Lisse omstr. 1868, zonder beroep (1928), † Nieuwveen 3 aug. 1928.

IXh. Theodorus (Dirk) van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 2 febr. 1800, boerenknecht (1828), werkman, arbeider (1868), † Ter Aar 9 maart 1868, tr. Rijnsaterwoude 29 april 1828 Jannetje Kraan, geb. Rijnsaterwoude omstr. 1800, zonder beroep (1828, 1868), † Ter Aar 30 dec. 1871, dr. van Theodorus (Dirk) en Lijdia Nuij (de Nooi).
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt Xe.
2. Lijdia (Leida) van der Zwaan, geb. Leimuiden 3 maart 1832, zonder beroep (1865), † Alphen aan den Rijn 27 april 1907, tr. Alphen 19 mei 1865 Gerardus (Gerrit) Odijk, geb. Alphen 26 april 1823, veldarbeider (1890), mollenvanger (1900), † Alphen 8 jan. 1905, zn. van Jasper en Adriana de Rooij en wedr. van Margaretha Overes.
3. Antje van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 aug. 1835, † ald. 6 okt. 1835.
4. Dirk, volgt Xf.
5. Adrianus, volgt Xg.

IXi. Joannes (Jan) van der Zwaan, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude 28 okt. 1795, metselaarsknecht (1829, 1830), metselaar (1853), † Leimuiden 9 juni 1853, tr. Leimuiden 17 mei 1829 Catharina van Graas, ged. Ter Aar 2 april 1800, zonder beroep (1829), † Rijnsaterwoude 26 mei 1866, dr. van Anthonij en Angenietje Daniels.
Uit dit huwelijk:
1. Angenitha van der Zwaan, geb. Leimuiden 5 april 1830, † ald. 26 juli 1830.
2. Gerrit van der Zwaan, geb. Leimuiden 31 dec. 1831, † ald. 19 mei 1832.
3. Gerrit, volgt Xh.
4. Angenietje van der Zwaan, geb. Leimuiden 4 okt. 1837, † ald. 27 febr. 1840.

IXj. Frans van der Zwaan, geb. Leimuiden omstr. 1796, metselaar (1829), † Rijnsaterwoude 8 nov. 1845, tr. Rijnsaterwoude 29 april 1816 Martha (Margie) Benten, geb. Rijnsaterwoude omstr. 1786, † ald. 10 mei 1845, dr. van Lambertus en Petronella Kleijn.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 31 jan. 1816, militair (1892), † Harderwijk 30 jan. 1892.
2. Lambertus van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 20 mei 1817, † ald. 22 mei 1817.
3. Matthijs van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 8 dec. 1818, † ald. 10 jan. 1819.
4. Lambertus van der Zwaan, geb. omstr. 1819, † Rijnsaterwoude 23 maart 1825.
5. Bertha van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 28 mei 1820.
6. Matthijs van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 13 juni 1823, † ald. 9 dec. 1823.
7. Jan van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 13 aug. 1824, † ald. 11 sept. 1824.

IXk. Joannes (Jan) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 nov. 1813, arbeider (Rijnsaterwoude 1844), bouwman (Nieuwkoop 1853, 187, † Nieuwveen 26 april 1884, tr. Zevenhoven 25 april 1839 Adriana de Groot, geb. Zegwaart 30 april 1815, zonder beroep (1839), † Nieuwkoop 13 januari 1875, dr. van Pieter en Jacoba van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Xi.
2. Jacoba van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 8 aug. 1842, zonder beroep (1870), † Nieuwkoop 9 maart 1871, tr. Nieuwkoop 12 mei 1870 Hermanus de Jong, geb. Nieuwkoop omstr. 1837, arbeider (1870), zn. van Joannes en Wilhelmina Wansinck en wedr. van Cornelia van der Weijden.
3. Petrus, volgt Xj.
4. Agatha van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 23 sept. 1846, zonder beroep (1871), † ’s-Gravenhage 20 april 1912, tr. 1e Nieuwkoop 16 nov. 1871 Cornelis de Lange, geb. Wilnis omstr. 1842, arbeider (1871), † vóór mei 1881, zn. van Steven en Mijntje (Wijntje) Steekelenburg; tr. 2e Nieuwveen 26 mei 1881 Johannes Vonk, geb. Zevenhoven 19 okt. 1848, arbeider (1882), zn. van Johannes en Petronella Terhaar en wedr. van Margaretha van Tol.
5. Cornelis van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 29 april 1849, † ald. 24 okt. 1849.
6. Theodorus van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 29 april 1849, † ald. 20 okt. 1849.
7. Cornelis, volgt Xk.
8. Martha van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 18 febr. 1853, zonder beroep (1876), † Amsterdam 15 jan. 1918, tr. Nieuwveen 2 nov. 1876 Jacobus van Veen, geb. Nieuwkoop 27 aug. 1848, bouwman (1876), werkman (1901), † na jan. 1918, zn. van Willem en Klasina van der Weijden.
9. Jacobus, volgt X-l.
10. Theodorus (Dirk), volgt Xm.
11. Joannes, volgt Xn.

Xa. Nicolaas van der Zwaan, geb. Hazerswoude 31 maart 1839, veehouderlosarbeider (1861-1880) arbeider (1862, 1880-90, 1894), † Sassenheim 4 febr. 1919, tr. Hazerswoude 29 aug. 1862 Agatha de Goede, geb. Hazerswoude 22 aug. 1841, zonder beroep (1862, 1894, 1901), † Hazerswoude 16 mei 1913, dr. van Adrianus en Margaretha van Meurs.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van der Zwaan, geb. Hazerswoude 14 nov. 1862, † ald. 27 jan. 1864.
2. Hubertus Adrianus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 30 nov. 1863, † ald. 18 juni 1866.
3. Casper, volgt XIa.
4. Adrianus, volgt XIb.
5. Hubertus (Huib), volgt XIc.
6. Margaretha van der Zwaan, geb. Hazerswoude 9 sept. 1873, zonder beroep (1901), † Leiden 4 jan. 1918, tr. Hazerswoude 8 febr. 1901 Wilhelmus Theodorus Gerardus Klaverwijden, geb. Leiden 12 jan. 1869, arbeider (1901), zn. van Theodorus Gerardus en Jannetje de Bruin en wedr. van Agatha Maria Verhart.
7. Nicolaas, volgt XId.
8. Johanna van der Zwaan, geb. Hazerswoude 19 febr. 1880, tr. Rotterdam 12 febr. 1908 (door echtsch. ontbonden ald. 2 aug. 1921) Weardus Anthonie Schlink, geb. Rotterdam 16 dec. 1875, zn. van Hendrik en Elisabeth de Gruijter en gesch. echtg. van Hendrica Adriana Houthuijsen.
9. Leonardus, volgt XIe.

Xb. Gerardus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 30 mei 1832, arbeider (1850, 1858), veehoudersarbeider (1880), † Hazerswoude 11 april 1907, tr. 1e Hazerswoude 14 mei 1858 Catharina de Haas, geb. Woubrugge 21 juni 1829, dienstbode (1858), † Hazerswoude 20 juli 1866, dr. van Pieter en Geertruida (Geertrui) Goedemans; tr. 2e Hazerswoude 10 mei 1867 Cornelia Belt, geb. Oudshoorn 13 sept. 1838, † Hazerswoude 11 okt. 1910, dr. van Jan en Cornelia Toor.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hubertus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 7 jan. 1860, † ald. 24 sept. 1877.
2. Pieter van der Zwaan, geb. Hazerswoude 8 mei 1861, † ald. 22 juli 1861.
3. Geertrui van der Zwaan, geb. Hazerswoude 30 aug. 1862, † ald. 8 okt. 1862.
4. Pieter, volgt XIf.
Uit het tweede huwelijk:
5. Catharina, volgt XIg.
6. Cornelis van der Zwaan, geb. Hazerswoude 5 febr. 1870, † ald. 27 maart 1872.
7. Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 17 juli 1871, † ald. 27 juni 1872.
8. Geertrui van der Zwaan, geb. Hazerswoude 15 maart 1873, † ald. 13 febr. 1875.
9. Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 8 jan. 1875, † ald. 20 nov. 1945.
10. Geertrui van der Zwaan, geb. Hazerswoude 19 okt. 1876, † ald. 13 febr. 1959, tr. NN Elsgeest.
11. Adriana van der Zwaan, geb. Hazerswoude 21 nov. 1878, † ald. 27 febr. 1880.
12. Antonia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 7 sept. 1880, † ald. 18 aug. 1881.

Xc. Cornelis van der Zwaan, geb. Ter Aar 21 mei 1821, werkman, visser (1851, 1855, 1859, 1871, 1894), † Langeraar 21 jan. 1894, tr. 1e Ter Aar en Vrijhoeven 27 april 1843 Johanna (Jannetje) Stomp, geb. Ter Aar 8 sept. 1814, zonder beroep (1859, 1867), † Ter Aar 12 april 1871, dr. van Jan en Aaltje van der Heijden; tr. 2e Leimuiden 23 nov. 1871 Jacoba Bosmeijer, geb. Bleiswijk omstr. 1825, zonder beroep (1871), † Ter Aar 23 okt. 1916, dr. van Jurrie en Lena Bouwman en wed. van Hendricus Bernardus Eberhard.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes van der Zwaan, geb. Ter Aar 6 juli 1843, † ald. 8 juli 1843.
2. Johannes, volgt XIh.
3. Jasper, volgt XIi.
4. Arie van der Zwaan, geb. Ter Aar 26 dec. 1848, † ald. 17 april 1851.
5. Antje van der Zwaan, geb. Ter Aar 26 dec. 1848, † Deurne 24 nov. 1918, tr. Ter Aar 22 jan. 1875 Antonius Bakker, geb. Ter Aar 19 sept. 1848, zonder beroep (1929), † Deurne 14 juli 1929, zn. van Johannes en Pieternella van den Boogaard.
6. Aaltje van der Zwaan, geb. Ter Aar 27 aug. 1851, † ald. 28 dec. 1867.
7. Lena van der Zwaan, geb. Ter Aar 22 aug. 1853, † ald. 17 sept. 1920, tr. Ter Aar 9 april 1875 Johannes Versluis, geb. Alphen 24 nov. 1858, arbeider (1904, 1909), veedrijver, † Ter Aar 28 okt. 1924, zn. van Albertus en Maria Touw.
8. Gerardus van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 nov. 1855, visser (1877, 1891), † Rijnsaterwoude 17 nov. 1891, tr. Haarlemmermeer 7 juni 1877 Maria Catharina Hekman, geb. Udenhout omstr. 1844, † Ter Aar 23 nov. 1894, dr. van Carolus (Karel) en Cornelia Stesmans (Stegman) en wed. van Zevert Hoogervorst.
9. Cornelia van der Zwaan, geb. Ter Aar 1 dec. 1858, † ald. 3 dec. 1859.

Xd. IJda van der Zwaan, geb. Ter Aar 6 aug. 1834, zonder beroep (1859), † Ter Aar 11 aug. 1861.
Haar kinderen:
1. Johannes van der Zwaan, geb. Ter Aar 25 febr. 1852, † ald. 13 mei 1852.
2. Cornelia van der Zwaan, geb. Ter Aar 24 maart 1854, † ald. 26 mei 1864.
3. Simon van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 okt. 1856, † ald. 9 juni 1859.
4. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 12 dec. 1858, † ald. 12 dec. 1858.
5. Elisabeth van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 maart 1860, † ald. 7 april 1860.
6. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 31 juli 1861, † ald. 31 juli 1861.

Xe. Jan van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 8 febr. 1829, arbeider (1857, 1862), † Koudekerk 3 sept. 1867, tr. Oudshoorn 2 mei 1857 Adriana (Adriaantje) de Jong, geb. Alphen 17 aug. 1829, dienstbode (1857), huishoudster (1876), werkster (1876), † Hazerswoude 5 april 1901, dr. van Evert en Elizabeth Duinisveld.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Zwaan, geb. Oudshoorn 3 maart 1858, † vóór maart 1862.
2. Johannes Everardus van der Zwaan, geb. Oudshoorn 27 nov. 1859, † vóór maart 1863.
3. Jansje van der Zwaan, geb. Oudshoorn 29 april 1861, dienstbode (1887), † Hazerswoude 7 juli 1928, tr. Koudekerk 28 april 1887 Johannes van der Kolk, geb. Hazerswoude 30 okt. 1859, bouwmansknecht (1887), † Hazerswoude 15 juli 1933, zn. van Lucas Theodorus en Cornelia de Koster.
4. Evert van der Zwaan, geb. omstr. 1862, † vóór mei 1873.
5. Johannes Everardus, volgt XIj.
6. Theodorus, volgt XIk.
7. Johanna van der Zwaan, geb. Koudekerk 7 nov. 1867, † ald. 20 april 1868.

Xf. Dirk van der Zwaan, geb. Ter Aar 19 juni 1837, arbeider (1868, 1877, 1895), † Alphen aan den Rijn 2 maart 1922, tr. Nieuwveen 15 april 1869 Geertruida de Lange, geb. Nieuwveen 14 aug. 1843, dienstbode (1869), zonder beroep (1877), † Ter Aar 27 dec. 1902, dr. van Hendrik en Cornelia Voorn.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Geertruida van der Zwaan, geb. Ter Aar 25 sept. 1870, tr. omstr. 1894 Willem van Egmond, geb. Oegstgeest 2 aug. 1863, schipper (1895), † Alphen aan den Rijn 1 juli 1930, zn. van Henricus en Elisabeth Gijben.
2. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Ter Aar 2 maart 1872, † Helmond 23 dec. 1944, tr. 2e Marinus Bakker, † na dec. 1944; tr. 1e Maasniel 15 febr. 1909 Johannes Hubertus Evers, geb. Maasniel 16 juli 1869, † ald. 2 okt. 1917, zn. van Christiaan en Anna Maria Homs.
3. Alijda Cornelia van der Zwaan, geb. Ter Aar 26 dec. 1873, † ald. 20 dec. 1881.
4. Johanna Theodora van der Zwaan, geb. Ter Aar 15 jan. 1876, † ald. 12 sept. 1877.
5. Johannes Theodorus van der Zwaan, geb. Ter Aar 23 april 1878, directeur NV Kalkmergel Mij St.Pietersberg, vennoot Stacoma, † Maastricht 11 nov. 1952, tr. Oud-Vroenhoven 18 mei 1906 Maria Helena Cornelia Willems, geb. Maastricht 12 sept. 1871, † ald. 15 jan. 1941, dr. van Engelbertus en Clasina Maria Berger en wed. van Antoine Joseph Jerome Marie Boosten.
6. Hendrikus van der Zwaan, geb. Ter Aar 10 mei 1880, † Maasniel 21 nov. 1909.
7. Cornelis Adrianus, volgt XI-l.
8. Adrianus, volgt XIm.

Xg. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 11 juni 1842, bouwmansknecht (1865), winkelier (1890), kruidenier (1912), † Aarlanderveen 2 dec. 1912, tr. 1e Aarlanderveen 2 maart 1867 Hillegonda Diderica Kraan, geb. Aarlanderveen 31 maart 1834, zonder beroep (1867), † Aarlanderveen 23 nov. 1890, dr. van Cornelis en Cornelia van Bemmelen; tr. 2e Nieuwkoop en Noorden 18 sept. 1891 Marrigje (Martha) Schellingerhout, geb. Nieuwkoop 25 mei 1844, dr. van Jacob en Hendrika Verhaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Aarlanderveen 28 april 1868, † ald. 28 april 1868.
2. Cornelia Johanna van der Zwaan, geb. Aarlanderveen 27 aug. 1869, zonder beroep (1894), † Ter Aar 5 nov. 1915, tr. Aarlanderveen 4 mei 1894 Gerardus van der Voorn, geb. Nieuwkoop 22 okt. 1867, boerenknecht, werkman (1894), veehouder, † Rijnsaterwoude 20 april 1936, zn. van Nicolaas (Klaas) en Maria Blom; hij hertr. Alphen 7 sept. 1916 Anna Maria van der Weijden.
3. Theodorus van der Zwaan, geb. Aarlanderveen 18 maart 1873, † ald. 23 april 1873.

Xh. Gerrit van der Zwaan, geb. Leimuiden 10 april 1833, boerenarbeider, metselaarsknecht, † Mijdrecht 17 febr. 1877, tr. Mijdrecht 20 nov. 1867 Klazina (Klaasje) van der Jagt, geb. Uithoorn omstr. 1836, dienstbode (1866), winkelierster (1898), † Mijdrecht 28 okt. 1913, dr. van Jan en Johanna Verhoef en wed. van Theodorus van Gijlswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Zwaan, geb. Mijdrecht 30 okt. 1868, † ald. 12 sept. 1942.
2. Catharina van der Zwaan, geb. Mijdrecht 25 aug. 1870, † Limmen 4 aug. 1965, tr. Uithoorn 30 sept. 1898 Albert Hölscher, geb. Uithoorn 11 jan. 1868, smid (1898), zn. van Johannes Bernardus en Wijnanda Meijer.
3. Johanna van der Zwaan, geb. Mijdrecht 11 febr. 1872, † ald. 28 maart 1873.
4. Johanna van der Zwaan, geb. Mijdrecht 4 juli 1873, † ald. 12 mei 1951, begr. De Kwakel 16 mei 1951.
5. Aaltje van der Zwaan, geb. Mijdrecht 1 aug. 1874, † ald. 23 maart 1876.
6. Johannes van der Zwaan, geb. Mijdrecht 30 okt. 1875, † Haarlem 9 nov. 1958, begr. De Kwakel 11 nov. 1958.

Xi. Willem van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 27 sept. 1840, winkelier (1889), † Alphen aan den Rijn 4 nov. 1890, tr. Alphen 8 okt. 1885 Margrita Johanna Verhaar, geb. Oudshoorn 4 maart 1851, dienstbode (1885), kruidenierster (1890), † Alphen aan den Rijn 9 mei 1924, dr. van Jan en Catharina Barbera van der Kroef.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XIn.
2. Johannes Barbara van der Zwaan, geb. Zevenhoven 24 jan. 1889, † Alphen aan den Rijn 11 maart 1897.

Xj. Petrus van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 17 sept. 1844, landbouwer (1876, 1910), † Bovenkerk 21 aug. 1910, tr. Zevenhoven 28 april 1876 Alida (Aaltje) van Heteren, geb. Ter Aar 15 okt. 1848, dienstbode (1876), † Ter Aar 16 maart 1929, dr. van Pieter en Adriana Kouwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XIo.
2. Petrus Adrianus van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 6 maart 1879, † Nieuwer-Amstel 22 juni 1881.
3. Wilhelmus van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 9 juni 1880, † Nieuwer-Amstel 25 okt. 1884.
4. Petrus Adrianus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 4 febr. 1882, † ald. 1 aug. 1882.
5. Petrus Adrianus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 15 maart 1883, filiaalhouder (1932), † omstr. 1936, tr. 1e Alkemade 18 april 1906 (door echtsch. ontbonden Utrecht 13 april 1916) Elizabeth Maria Berg, geb. Alkemade 9 mei 1879; tr. 2e Amersfoort 19 okt. 1916 (door echtsch. ontbonden Zutphen 31 maart 1921) Gertrude Magdalena Hendricks, geb. Duisburg (Duitsland) omstr. 1886, dr. van Hermann en Anna Caroline Henriette Rakowski; tr. 3e Düsseldorf (Duitsland) 9 mei 1921 Katharina Hedwig (Dien) Weske, geb. Düsseldorf (Duitsland) 4 sept. 1897; tr. 4e vóór 1932 (door echtsch. ontbonden vóór maart 1932) Ida Benten, geb. Wulfrath (Duitsland) 27 juni 1881, cafehoudster; tr. 5e Amsterdam 30 maart 1932 Everdina Alida West, geb. Utrecht 21 maart 1899, dr. van Christiaan Johan en Rensje ten Veen.
6. Adriana Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 5 juli 1884, † Ter Aar 10 juni 1940, tr. 1e Aalsmeer 23 sept. 1915 Cornelis Hartveld, geb. Noordwijkerhout 20 febr. 1872, landbouwer (1915, 1924), † Ter Aar 12 febr. 1924, begr. Langeraar 15 febr. 1924, zn. van Jan en Helena Goemans; tr. 2e Ter Aar 23 april 1925 Arie Oostdam, geb. Noordwijkerhout 26 mei 1887, veehouder (1940), † Ter Aar 26 aug. 1970, zn. van Hendrikus en Johanna Zeestraten.
7. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 21 juni 1886, schipperin, † Wilnis 15 jan. 1944, tr. Nieuwer-Amstel 25 april 1912 Johannes Petrus Bosman, geb. Wilnis omstr. 1881, veehouder, zn. van Gijsbertus en Anna Janmaat.
8. Wilhelmus Franciscus, volgt XIp.
9. Gerardus Theodorus, volgt XIq.

Xk. Cornelis van der Zwaan, geb. Rijnsaterwoude 24 juli 1850, boerenknecht (1880), landbouwer (1881, 1899), † Amsterdam 6 dec. 1924, begr. Bovenkerk 10 dec. 1924, tr. 1e Reeuwijk 25 april 1877 Clasina Langerak, geb. Haarlemmermeer 1844, † Nieuwer-Amstel 1 juli 1898, begr. Bovenkerk 6 juli 1898, dr. van Jan en Martha Okkerse; tr. 2e Nieuwveen 3 aug. 1899 Klasina Janmaat, geb. Haarlemmermeer 4 april 1859, † Nieuwer-Amstel 24 mei 1915, begr. Bovenkerk 27 mei 1915, dr. van Hendrik en Aagje Dodeman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes van der Zwaan, geb. Reeuwijk 7 jan. 1879.
2. Antonius Adrianus, volgt XIr.
3. Petrus Cornelis van der Zwaan, geb. 3 dec. 1881.
4. Cornelis Petrus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 26 nov. 1882, † ald. 27 jan. 1884.
5. Cornelis Pieter van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 12 mei 1884, † ald. 24 nov. 1884.
6. Adriana Martha van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 juli 1885, † Hooge en Lage Zwaluwe 12 jan. 1918.
7. Cornelis Petrus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 juli 1885, † ald. 2 aug. 1885.
8. Johannes van der Zwaan, geb. Reeuwijk omstr. 1888, † Nieuwer-Amstel 6 juni 1896.
9. Cornelis Petrus (Kees), volgt XIs.
Uit het tweede huwelijk:
10. NN van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 aug. 1900, † ald. 8 aug. 1900.

X-l. Jacobus van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 18 jan. 1855, veehouder (1883), melkslijter (1889, 1890, 1919, 1921), † Amsterdam 22 jan. 1921, tr. Nieuwer-Amstel 2 mei 1883 Alida Bergkamp, geb. Nieuwer-Amstel 26 juli 1862, † Amsterdam 4 dec. 1920, dr. van Petrus en Cornelia van Beuzekom.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer juni 1884, † ald. 11 sept. 1884.
2. Johannes Petrus, volgt XIt.
3. Petrus Johannes van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer juni 1886, † ald. 14 sept. 1886.
4. Cornelia Adriana van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 16 juni 1887, † ald. 3 sept. 1887.
5. Adriana Cornelia van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 27 aug. 1888.
6. Petrus Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 dec. 1889, † ald. 18 juni 1890.
7. Cornelia Clasina van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 11 april 1891, † Amsterdam 25 okt. 1962, tr. Amsterdam 12 febr. 1919 Cornelis Martinus van Langen, geb. Schermerhoorn 28 juni 1889, slager (1919), zn. van Maarten en Johanna Margaretha Verduin.
8. Adriana Cornelia van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 aug. 1892, † ald. 4 okt. 1892.
9. Petrus Johannes, volgt XIu.
10. NN van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 aug. 1895, † ald. 8 aug. 1895.
11. Adriana van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 okt. 1896, tr. Amsterdam 29 nov. 1923 Stephanus Helmig, geb. Amsterdam 1900, schoenmaker (1923), zn. van Stephanus en Anna Wilhelmina Hulsbosch.
12. Jacobus Hendricus van der Zwaan, geb. Amsterdam 17 mei 1898, † ald. 15 juli 1898.
13. Hendricus Johannes van der Zwaan, geb. Amsterdam 9 jan. 1900, † ald. 21 maart 1901.
14. Jacoba Susanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 17 jan. 1901, tr. Amsterdam 17 okt. 1928 Bastiaan Hendrikus Franciscus Pouw, geb. Amsterdam 10 okt. 1900, melkslijter (1928), bedrijfsleider, zn. van Johannes en Geertruida Westerman.
15. Susanna Jacoba van der Zwaan, geb. Amsterdam 20 jan. 1901, † ald. 4 dec. 1987, tr. Amsterdam 23 nov. 1921 Johannes Henricus Croese, geb. Amsterdam 5 maart 1895, handelsreiziger (1921), kleermaker, † Amsterdam 2 jan. 1968, zn. van Henricus Franciscus en Bertha Maria ten Velden.
16. Theodorus Hendricus van der Zwaan, geb. Amsterdam 16 aug. 1903, boerenarbeider (1918), melkbezorger (1928), kruidenier, tr. Amsterdam 17 okt. 1928 (door echtsch. ontbonden 12 juli 1973) Cornelia de Jong, geb. Made 4 dec. 1905, dr. van Adriaan en Maria van Opstal.
17. NN van der Zwaan, geb. Amsterdam 11 dec. 1904, † ald. 11 dec. 1904.

Theodorus_Dirk_van_der_Zwaan.jpg  Elisabeth_Bettekee_Rekelhof.jpg

Theodorus (Dirk) van der Zwaan (X-m) en Elisabeth Cornelia (Bettekee) Rekelhof. (Collectie Rina Monch)

Xm. Theodorus (Dirk) van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 18 jan. 1855, landbouwer (1880, 1902), † Bovenkerk 31 okt. 1923, tr. Nieuwveen 5 aug. 1880 Elisabeth Kornelia (Bettekee) Rekelhof, geb. Nieuwveen 26 maart 1853, † Nieuwer-Amstel 3 dec. 1914, begr. Bovenkerk 9 dec. 1914, dr. van Johannes (Jan) en Maria Kiebert.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 29 mei 1881, † Haarlem 28 sept. 1963, tr. Nieuwer-Amstel 17 sept. 1902 Wilhelmus Nicolaas Duijn, geb. Buiksloot 17 maart 1878, manufacturier (1902), † Amsterdam 23 aug. 1964, begr. Haarlem 26 aug. 1964, zn. van Jacobus en Anna Voordewind.
2. Maria Jacoba (Marie) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 6 sept. 1882, † Aalsmeer 19 juli 1954, begr. Bovenkerk 23 juli 1954, tr. Nieuwer-Amstel 20 mei 1914 Marcellus Zeestraten, geb. Aalsmeer 29 nov. 1875, tuinder, † Aalsmeer 18 febr. 1946, begr. Bovenkerk 21 febr. 1946, zn. van Petrus en Maria Wegbrans.
3. Jacoba Agatha (Koos), volgt XIv.
4. Joannes Cornelis, volgt XIw.
5. Johannes Theodorus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 24 febr. 1887, † ald. 3 april 1888.
6. Cornelis Maria, volgt XIx.
7. Johannes Theodorus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 1 mei 1888, † ald. 13 okt. 1888.
8. Aletta Jacoba (Let) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 30 sept. 1890, † Leiden 22 nov. 1918, begr. Leimuiden 26 nov. 1918, tr. Nieuwer-Amstel 21 april 1915 Jacobus van Egmond, geb. Leimuiden 25 mei 1889, landbouwer (1915, 1919), † Wageningen 9 april 1984, begr. Bennekom 11 april 1984, zn. van Gijsbertus en Catharina Verduin; hij hertr. Leimuiden 29 april 1919 Cornelia Gerdina Wiering.
9. Agatha Christina Cornelia (Aagt) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 13 april 1891, † Waddinxveen 24 dec. 1981, tr. 1e Nieuwer-Amstel 25 april 1918 Timotheus Bernardus Andreas van Kasteren, geb. Haarlemmermeer omstr. 1893, landbouwer (1918), † Aalsmeer 27 mei 1922, begr. Bovenkerk 31 mei 1922, zn. van Petrus en Hendrika Maria van Miltenburg; tr. 2e 1 mei 1924 Hendrik Wessel Bunnik, geb. Waddinxveen 15 dec. 1889, † ald. 15 okt. 1977, zn. van Wessel Johannes en Johanna Boere.
10. Johannes Leonardus, volgt XIy.

Aletta_Jacoba_Let_en_Maria_Jacoba_Marie_van_der_Zwaan_2.jpg

Aletta Jacoba (Let) en Maria Jacoba (Marie) van der Zwaan (X-m-8 en 2). (Collectie Rina Monch)

Jacoba_Agatha_Koos_en_Agatha_Christina_Cornelia_Aagt_van_der_Zwaan.jpg

Jacoba Agatha (Koos) en Agatha Christina Cornelia (Aagt) van der Zwaan (X-m-3 en 9). (Collectie Rina Monch)

Xn. Joannes van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 18 juli 1856, landbouwer (1883), † Nieuwveen 19 maart 1894, tr. Nieuwveen 12 april 1883 Christina Cornelia Stigter, geb. Aarlanderveen 6 juni 1853, huishoudster (1883), landbouwster (1898), † Nieuwveen 18 sept. 1916, dr. van Martinus en Antonia van Veldhuizen; zij hertr. Nieuwveen 14 april 1898 Cornelis Wetter (IXg,2).
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria van der Zwaan, geb. Nieuwveen 4 maart 1884, † ald. 11 april 1884.
2. Adriana Maria Antonia van der Zwaan, geb. Nieuwveen 7 juni 1885, dienstbode.
3. Joannes Jozeph Martinus van der Zwaan, geb. Nieuwveen 1 maart 1887, † ald. 4 sept. 1889.
4. Antonia Maria Cornelia van der Zwaan, geb. Nieuwveen 19 juli 1888, † Brunssum 11 febr. 1921.
5. Joanna Maria Jacoba van der Zwaan, geb. Nieuwveen 30 maart 1890, † ald. 18 febr. 1893.
6. Martina Maria van der Zwaan, geb. Nieuwveen 22 okt. 1891, † Roosendaal en Nispen 25 jan. 1912.

XIa. Casper van der Zwaan, geb. Hazerswoude 6 dec. 1865, fabrieksarbeider (1884), dagloner (1891, 1903, 1915), † Deventer 10 dec. 1939, tr. Deventer 11 juni 1891 Jantje Kotting, geb. Den Ham 24 dec. 1861, † Deventer 6 juni 1936, dr. van Henricus en Hendrika Eva Venneman.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Willemina van der Zwaan, geb. Deventer 21 mei 1885, † Amsterdam 9 okt. 1956, tr. Deventer 12 febr. 1903 Andries van Luit, geb. Deventer 25 jan. 1880, capsulendraaier (1903), tapijtscheerder (1931), zn. van Hendrik Willem Jacob en Catharina Maria Remmig.
2. Aagje van der Zwaan, geb. Deventer 20 sept. 1890, dienstbode (1915), tr. Deventer 20 mei 1915 Hendrik Preusterink, geb. Deventer omstr. 1889, katoenwever (1915), kruidenier (1953), † Deventer 31 dec. 1953, zn. van Arnoldus en Harmina Johanna Knippenberg.
3. Henricus van der Zwaan, geb. Deventer 11 april 1893, † ald. 26 okt. 1899.
4. Margaretha van der Zwaan, geb. Deventer 15 mei 1896, huishoudster, tr. Utrecht 30 nov. 1921 Bernardus Kroeger, geb. Boxtel 17 jan. 1894, † Amersfoort 4 febr. 1941, zn. van Atse en Hendrika Elisabeth van Ginkel.
5. Jan Willem van der Zwaan, geb. Deventer 25 sept. 1899, kernmaker (1931), tr. Deventer 18 nov. 1931 (door echtsch. ontbonden ald. 26 okt. 1951) Johanna Christina Vunderink, geb. Almelo, Ambt omstr. 1910, dienstbode 1931, dr. van Abraham Johan en Gerritje Kers.
6. Hermanus van der Zwaan, geb. Deventer 6 dec. 1902, † ald. 14 dec. 1902.
7. Hermanus van der Zwaan, geb. Deventer 2 dec. 1903, † ald. 3 dec. 1903.
8. Gerrit van der Zwaan, geb. Deventer 2 dec. 1903, † ald. 4 dec. 1903.

XIb. Adrianus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 25 juni 1868, arbeider (1894, 1901), † Sassenheim 14 okt. 1924, tr. Hazerswoude 19 jan. 1894 Margrieta van den Berg, geb. Alphen 9 jan. 1870, zonder beroep (1894), † Sassenheim 25 juli 1916, dr. van Adrianus en Grada Boting.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van der Zwaan, geb. Koudekerk 14 juli 1894, bloemist (1936), † Sassenheim 21 mei 1936, tr. Sassenheim 20 sept. 1917 Johanna Suzanna Verbeek, geb. Leiden omstr. 1898, dr. van Willem Hendrik en Catharina Jacoba Regeer.
2. Gerarda van der Zwaan, geb. Leiden 6 jan. 1897, † Tiel 2 sept. 1925, tr. Sassenheim 18 aug. 1921 Theodorus Johannes Haver, geb. Sassenheim omstr. 1896, zn. van Jacobus en Adriana Maria van Altena.
3. Hubertus van der Zwaan, geb. Koudekerk 11 mei 1899, tr. Oud-Beijerland 2 sept. 1926 Johanna Maria Hendriks, geb. Nieuw-Beijerland 25 febr. 1902, dr. van Adrianus en Maria van Gils.
4. Hendrika Adriana van der Zwaan, geb. Hazerswoude 6 juni 1901, tr. Sassenheim 7 april 1921 Wilhelmus Johannes van der Voorn, geb. Sassenheim 19 aug. 1896, zn. van Wilhelmus Arnoldus en Allegonda van Alkmaar.
5. Agatha Margrietha van der Zwaan, geb. Hazerswoude 26 mei 1903.
6. Adriana Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 14 okt. 1905, tr. Amsterdam 27 jan. 1932 (door echtsch. ontbonden ald. 3 mei 1948) Peter Boekhout, geb. Rath (Duitsland) 22 aug. 1907, opperman (1932), zn. van Johannes en Sijtje Elisabeth Koning.
7. NN van der Zwaan, geb. Hazerswoude 7 mei 1908, † ald. 7 mei 1908.
8. Hendrik van der Zwaan, geb. Sassenheim 6 april 1915, † ald. 8 april 1915.

XIc. Hubertus (Huib) van der Zwaan, geb. Hazerswoude 3 jan. 1872, werkman (1912), † Hazerswoude 8 febr. 1938, tr. Hazerswoude 19 jan. 1912 Maria Johanna Rodenburg, geb. Hazerswoude omstr. 1880, winkelierster (1912), dr. van Pieter en Anna Nooteboom en wed. van Martinus Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Nicolaas van der Zwaan, geb. 1912, † Hazerswoude 17 dec. 1912.
2. Cornelis Nicolaas, volgt XIIa.
3. Maria van der Zwaan, geb. Hazerswoude omstr. 1916, † ald. 30 maart 1916.

XId. Nicolaas van der Zwaan, geb. Hazerswoude 3 maart 1875, dagloner (1898, 1919), † Kerkrade 4 mei 1939, tr. Deventer 3 nov. 1898 Francina Magdalena Hartman, geb. Deventer omstr. 1876, † ald. 23 aug. 1925, dr. van Petrus en Geertruida Steer.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Engelina van der Zwaan, geb. Deventer omstr. 1894, fabrieksarbeidster (1919), tr. Deventer 26 febr. 1919 Nicolaas Hegeman, geb. Diepenveen omstr. 1891, daglooner (1919), zn. van Jan en Maria Cornelia Braakman.
2. Nicolaas van der Zwaan, geb. Deventer 1898, † Voorst 17 nov. 1912.
3. NN van der Zwaan, geb. Deventer 14 mei 1900, † ald. 14 mei 1900.
4. Agathe Geertruida van der Zwaan, geb. Borne 5 juni 1901, † Deventer 28 okt. 1960, tr. Deventer 4 mei 1927 Dirk Jacobus Johannes Lemmerman, geb. Deventer 9 juni 1900, los werkman 1927, † 17 dec. 1983, begr. Deventer, zn. van Antonij Frederik en Hermina Maria Wezenberg..
5. Petrus Wilhelmus van der Zwaan, geb. Hengelo omstr. 1905, † Wilp 11 jan. 1908.
6. Casper van der Zwaan, geb. Voorst sept. 1907, † Wilp 20 nov. 1907.
7. Geertruida Petronella van der Zwaan, geb. 21 dec. 1908, † 7 okt. 1990, begr. Deventer, tr. Deventer 12 oktober 1938 Bernardus Johannes Roodink, geb. Diepenveen 19 febr. 1911, electriciën, † 8 jan. 1945, begr. Deventer. Het is zeer waarschijnlijk, maar nog niet geheel zeker, dat Geertruida Petronella de dochter is van Nicolaas en Francina.
8. Petronella Francina van der Zwaan, geb. Voorst omstr. 1911, † Deventer 12 okt. 1945.
9. Jannetje Maria van der Zwaan, geb. Voorst 1913, † ald. 10 dec. 1914.
10. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Voorst 21 april 1915, † Deventer 25 febr. 1923.

XIe. Leonardus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 24 nov. 1882, tr. Zoeterwoude 8 april 1909 Aaltje Blankestein, geb. Rietveld 25 febr. 1891, dr. van Adrianus en Aaltje Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van der Zwaan, geb. 30 juli 1910, † 26 maart 1926.
2. Agatha van der Zwaan, geb. 23 aug. 1911, † Hazerswoude 26 maart 1926.
3. Niesje van der Zwaan, geb. 29 okt. 1912, † Hazerswoude 28 nov. 1927.
4. Nicolaas van der Zwaan, geb. 28 jan. 1914.
5. Adriaan van der Zwaan, geb. 10 febr. 1915.
6. Leonardus, volgt XIIb.
7. Hubertus van der Zwaan, geb. omstr. 1919.
8. Jacobus Hubertus van der Zwaan, geb. 2 febr. 1921.
9. Margaretha Maria van der Zwaan, geb. Hazerswoude-Rijndijk 17 juni 1922, † Leiden 3 mei 2010, begr. Koudekerk aan den Rijn 7 mei 2010, tr. Adrianus Hubertus van Amsterdam, geb. omstr. 1916, † 21 juli 1998, zn. van Gerardus Adrianus en Maria Adriana Bleyswijk.

XIf. Pieter van der Zwaan, geb. Hazerswoude 5 april 1864, arbeider (1890), † Hazerswoude 20 april 1945, tr. Hazerswoude 7 nov. 1890 Catharina Johanna Lagerberg, geb. Zoeterwoude 24 juni 1865, dienstbode (1890), † Hazerswoude 7 okt. 1949, dr. van Theodorus (Dirk) en Sophia van der Hoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Sophia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 20 juni 1896, tr. 1e Zoeterwoude 20 sept. 1917 Marinus Ooijendijk, geb. Zoeterwoude 15 aug. 1887, † ald. 22 maart 1920, zn. van Cornelis en Cornelia Langerak; tr. 2e Zoeterwoude 13 nov. 1924 Laurentius van Haastrecht, geb. Zoeterwoude 1 aug. 1887, schipper, opperman, † na 1943, zn. van Leendert en Maria Onderwater.
2. Theodorus Gerardus van der Zwaan, geb. Hazerswoude 25 febr. 1898.
3. Sophia Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude 29 nov. 1899, † Woerden 4 maart 1977, begr. Mijdrecht 9 maart 1977, tr. Hazerswoude 26 mei 1930 Adrianus Nederhof, geb. Zevenhuizen 22 aug. 1894, † Mijdrecht 6 okt. 1974, zn. van Adrianus en Anna Pannebakker.
4. Cornelia van der Zwaan, geb. Hazerswoude, ged. 14 nov. 1901.

XIg. Catharina van der Zwaan, geb. Hazerswoude 23 maart 1868, zonder beroep (1897), † Alphen aan den Rijn 7 juni 1949, tr. Koudekerk 15 april 1897 Thomas Oudshoorn, geb. Haarlem omstr. 1830, schipper (1897), zn. van Jacobus en Elizabeth Pellemans en wedr. van 1e Johanna Hulswijk en 2e Clasina van Aardenne.
Haar zoon:
Johannes van der Zwaan, geb. Hazerswoude 5 april 1896.

Johannes_van_der_Zwaan_bijgekleurd_28-11-1844.jpg Martha_de_Lange_ca_1850.jpg

Johannes van der Zwaan (XI-h) en Martha de Lange. (Collectie Lambert Lagarde)

XIh. Johannes van der Zwaan, geb. Langeraar 28 nov. 1844, visser (1871), tuinder (1892), † Helenaveen 11 febr. 1892, tr. 1e Ter Aar 5 juli 1867 Petronella Vork, geb. Leimuiden 23 okt. 1843, † Ter Aar 23 sept. 1873, dr. van Cornelis en Johanna (Jannetje) van Tol; tr. 2e Ter Aar 25 jan. 1875 Martha de Lange, geb. Nieuwveen 1 maart 1845, † Mierlo-Hout 29 maart 1914, dr. van Hendrik en Cornelia Voorn en wed. van Hendrik van Tol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jansje van der Zwaan, geb. Ter Aar 13 aug. 1867, † Maastricht 1 maart 1930, tr. Maastricht 18 aug. 1920 Baptist Henri Mortiaux, geb. Maastricht 19 nov. 1869, † ald. 26 dec. 1935, zn. van Eugene Victor Joseph en Félicité Marie Henrotte.
2. Cornelis, volgt XIIc.
3. Elisabeth Margaretha van der Zwaan, geb. Ter Aar 29 sept. 1869.
4. Adrianus, volgt XIId.
5. Johanna van der Zwaan, geb. Ter Aar 30 juli 1873, † ald. 13 nov. 1873.
Uit het tweede huwelijk:
6. Hendricus, volgt XIIe.
7. Petronella van der Zwaan, geb. Ter Aar 25 jan. 1878, † Beek en Donk 18 april 1954, tr. Deurne en Liessel 13 april 1907 Joachim Naus, geb. Helden 6 febr. 1869, veenarbeider (1907), † 26 juni 1943, begr. Beek en Donk, zn. van Joachim en Ida Janssen.
8. Alida van der Zwaan, geb. Ter Aar 19 sept. 1880, dienstbode, † Maastricht 3 febr. 1919, tr. Mierlo 29 aug. 1914 Paulus Petrus Cornelis van der Linden, geb. Helmond 1888, † Maastricht 11 dec. 1936, zn. van Johannes Arnoldus Hubertus en Francisca Joanna Schampers.
9. Johannes Josephus, volgt XIIf.
10. Martinus, volgt XIIg.
11. Maria Margaretha van der Zwaan, geb. Helenaveen 28 mei 1888, † Roermond 5 aug. 1976, begr. Beek en Donk 9 aug. 1976, tr. Mierlo 18 april 1912 Andreas Kluijtmans, geb. Helden 20 dec. 1887, paardenverzorger, † Helmond 18 juni 1970, begr. Beek en Donk, zn. van Jacobus Hubertus en Johanna Naus.
12. Gertruda Maria van der Zwaan, geb. Deurne 1 febr. 1890, † Venlo 21 juni 1981, tr. Venlo 29 jan. 1918 Jacobus Antonius Gerardus Seelen, geb. Venlo 15 jan. 1888, † ald. 6 april 1979, zn. van Johan Gerard Hubert en Anna Petronella Geeraedts.

XIi. Jasper van der Zwaan, geb. Ter Aar 13 dec. 1845, visser (1877, 1913, 1919), † Ter Aar 25 juni 1919, tr. Ter Aar 14 nov. 1873 Maria Catharina Eberhard, geb. Zegwaart 14 april 1850, zonder beroep (1877), † Ter Aar 27 mei 1913, dr. van Hendricus Bernardus en Jacoba Bosmeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIh.
2. Hendrikus van der Zwaan, geb. Ter Aar 17 april 1876, arbeider (1891), † Rijnsaterwoude 17 nov. 1891.
3. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Ter Aar 6 mei 1877, † ald. 14 juli 1877.
4. Arie van der Zwaan, geb. Ter Aar 31 mei 1878, † ald. 2 juli 1878.
5. Jannetje van der Zwaan, geb. Ter Aar 5 juni 1879, † Leidschendam 6 nov. 1952, tr. 1e Veur 5 okt. 1900 Simon Romijn, geb. Veur 31 aug. 1874, † ald. 21 april 1906, zn. van Leendert en Elisabeth Francisca Smulders; tr. 2e Veur 19 sept. 1922 Bernardus van Logchem, geb. Stompwijk 17 okt. 1879, zn. van Jacobus en Elizabeth Kroon en wedr. van Margaretha Cornelia van Leeuwen.
6. Jacoba van der Zwaan, geb. Ter Aar 3 nov. 1880, † ald. 17 juni 1889.
7. Aaltje van der Zwaan, geb. Ter Aar 10 okt. 1881, † ald. 31 okt. 1881.
8. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Ter Aar 28 april 1883, † ald. 26 maart 1959, tr. omstr. 1911 Simon van der Meer, geb. Ter Aar 26 mei 1880, tuinder (1916), † Ter Aar 8 nov. 1916, zn. van Johannes en Pietronella van Zijl.
9. Aaltje van der Zwaan, geb. Ter Aar 23 april 1884, † ald. 8 april 1885.
10. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 17 okt. 1886, † ald. 11 dec. 1886.
11. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 22 nov. 1887, † ald. 2 febr. 1888.
12. Koosje van der Zwaan, geb. Ter Aar 12 nov. 1889, tr. Ter Aar 21 jan. 1910 Hendricus Kouwenhoven, geb. Langeraar 30 maart 1887, tuinder, † na 1937.
13. Alida van der Zwaan, geb. Ter Aar 1 april 1891, † ald. 22 jan. 1969, tr. Ter Aar 4 okt. 1912 Bernardus Sassen, geb. Langeraar 16 febr. 1890, tuinder, koopman (1912), † Noordwijkerhout 2 april 1962, begr. Ter Aar 4 april 1962.
14. Hendricus van der Zwaan, geb. Ter Aar 11 jan. 1893, † ald. 10 dec. 1896.

XIj. Johannes Everardus van der Zwaan, geb. Koudekerk 8 maart 1863, † Reeuwijk 15 dec. 1927, tr. Reeuwijk 26 aug. 1904 Johanna Verbij, geb. Alphen 13 febr. 1869, † Reeuwijk 8 sept. 1940, dr. van Cornelis en Adriana Bouman en wed. van Leonardus van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria van der Zwaan, geb. Bodegraven 8 okt. 1905.
2. Cornelis Johannes van der Zwaan, geb. Reeuwijk 1909, † ald. 6 mei 1910.

XIk. Theodorus van der Zwaan, geb. Koudekerk 4 sept. 1865, bouwmansknecht (1879, 1890, 1899), † Hazerswoude 10 april 1901, tr. Hazerswoude 12 mei 1899 Johanna Hoogenboom, geb. Leimuiden omstr. 1867, dr. van Johannes en Jannetje Kennis; zij hertr. Hazerswoude 24 april 1903 Gerrit Helling.
Uit dit huwelijk:
Adriana Maria van der Zwaan, geb. 24 febr. 1900.

XI-l. Cornelis Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 9 maart 1883, † Maasniel 24 mei 1957, tr. vóór 1908 Anna Luise Adelsbach, geb. omstr. 1888, † Roermond 21 okt. 1937, dr. van Peter en Luise Reuter.
Uit dit huwelijk:
1. F.C. van der Zwaan, tr. L. Waaijen.
2. G. van der Zwaan, tr. J. Knikker.
3. Luise Gertrud van der Zwaan, geb. Angermund (Duitsland) 4 nov. 1907, † Heerlen 11 aug. 1933, tr. Henri Pierre de Cortis, † na aug. 1933.
4. Theodora Wilhelmina van der Zwaan, geb. Grossenbaum (Duitsland) 11 juli 1909, † Heerlen 19 maart 1951, tr. ’s-Gravenhage 13 april 1932 Karel Jacobus Nordhausen, † na maart 1951.
5. Theodoor Peter van der Zwaan, geb. Angermund (Duitsland) 9 sept. 1913, korp. monteur marine (1935), † Den Helder 20 nov. 2006, tr. Den Helder 17 okt. 1935 Anna Maria Dorothea Serano, geb. Den Helder 10 sept. 1916, † vóór nov. 2006.

XIm. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 7 mei 1885, Lid van de Derde Orde en St. Raphaël, † Heerlen 24 aug. 1959, tr. Maasniel 11 nov. 1912 Aldegondis Maria Hubertina Machiels, geb. Roermond 29 dec. 1888, † Heerlen 6 dec. 1940, dr. van Mathijs Jan Hendrikus en Maria Catharina Jorissen.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, tr. NN Hertog.
2. M.G. van der Zwaan.
3. Theo, volgt XIIi.
4. Johanna Maria Hubertina van der Zwaan, geb. jan. 1915, † Heerlen 18 maart 1916.
5. Cecilia van der Zwaan, geb. 1916, † Heerlen 9 dec. 1918.
6. Wilhelmus Hendrikus Adrianus van der Zwaan, geb. 1918, † Heerlen 20 april 1919.
7. Mathieu van der Zwaan, geb. Heerlen 18 april 1925, † Roermond 5 dec. 2002, tr. Nelly Strijbosch.
8. NN van der Zwaan, geb. Heerlen 25 mei 1928, † ald. 25 mei 1928.

XIn. Johannes van der Zwaan, geb. Zevenhoven 29 sept. 1886, tr. Utrecht 8 mei 1919 Johanna Sophia Broers, geb. Utrecht 22 jan. 1890, dr. van Johannes Hendrikus en Bernarda Everarda Hermina Mater.
Uit dit huwelijk:
Bernarda Everarda van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 3 maart 1921.

XIo. Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwkoop 24 maart 1877, landbouwer, † Nieuwer-Amstel 19 juli 1944, tr. Zoeterwoude 23 april 1903 Maria Geertruida van Velsen, geb. Zoeterwoude 11 sept. 1877, † Nieuwer-Amstel na 1931, dr. van Wilhelmus Jacobus en Geertruida Olsthoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Maria H. (Martha) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1899, tr. Nieuwer-Amstel 8 febr. 1944 Adrianus Jacobus Luiten, geb. Stompwijk 1 juni 1913, zn. van Leonardus Cornelius en Maria Cornelia van Santen.
2. Grada van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1900, tr. NN van der Goes.
3. Wilhelmina (Mien) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1902, tr. Guus de Klerk.
4. Petrus Wilhelmus, volgt XIIj.
5. Wilhelmus Johannes, volgt XIIk.
6. Alida Geertruida Johanna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 okt. 1907, † Amsterdam 18 juli 1985, tr. Nieuwer-Amstel 23 okt. 1930 Antonius Everardus Ekelschot, geb. Kamerik 25 febr. 1903, † Amsterdam 22 mei 1964.
7. Geertruida Adriana Antonia (Geertje) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 20 april 1909.
8. Adriana Maria (Sjaan) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 7 april 1910, † Ter Aar 10 april 1994, tr. 1e Ter Aar 13 okt. 1933 Jacobus (Jaap) Lek, geb. Rotterdam 17 jan. 1907, expediteur, † Ter Aar 1977, zn. van Henricus (Hein) en Cornelia (Neeltje) Hoogervorst; tr. 2e na 1977 Nicolaas Gerardus Pieterse, geb. Vinkeveen omstr. 1914, bloemist, † Langeraar 24 febr. 1996.
9. Franciscus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1912, begr. Diemen, tr. E.S. van der Hoek, begr. Diemen.
10. Johannes Franciscus, volgt XII-l.

XIp. Wilhelmus Franciscus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 4 jan. 1889, winkelier, handelsagent, † Weert 3 mei 1957, tr. Amersfoort 7 nov. 1916 Johanna Petronella Nöthen, geb. Rijsenburg 26 maart 1877, † Amsterdam 25 nov. 1959, dr. van Jan Willem en Alida Soestbergen en wed. van Johannes Franciscus de Greef.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Maria (Lidy) van der Zwaan, geb. Amersfoort 13 febr. 1918, verkoopster, † 17 april 2004, tr. Wim ten Ham, † 1987.
2. NN van der Zwaan, geb. Amersfoort 3 febr. 1919, † ald. 3 febr. 1919.
3. Petrus Johannes van der Zwaan, geb. Amersfoort 3 maart 1920.
4. Johannes Wilhelmus, volgt XIIm.
5. Maria Johanna van der Zwaan, geb. 1923, tr. 1956 Louis Jozef van Wolferen, geb. 1920, † 2000.

1915_JaanvdZw-MinavdZw-Langeveld1915-2.JPG

 Op de foto: links Jaan van der Zwaan (Xj-6?) en rechts Mina van der Zwaan-Langeveld (echtgenote van XI-q). (Collectie Frank Helsloot)

XIq. Gerardus Theodorus (Gerard) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 aug. 1890, landbouwer (1917), † Aalsmeer 15 febr. 1955, begr. Bovenkerk, tr. Nieuwer-Amstel 2 aug. 1917 Wilhelmina Antonia (Mina) Langeveld, geb. Nieuwer-Amstel 6 juli 1890, † Ouderkerk aan de Amstel 10 okt. 1969, dr. van Joannes en Cornelia Matthea Steenvoorden.
Uit dit huwelijk:
1. Aleida Maria (Alie) van der Zwaan, geb. Aalsmeer 10 febr. 1921, † ald. 8 juni 1979, tr. Bovenkerk 24 sept. 1946 Nicolaas (Klaas) van den Broek, geb. Aalsmeer 24 jan. 1921, † ald. 26 juni 1961, begr. Bovenkerk 29 juni 1961.
2. Petrus Joseph (Piet) van der Zwaan, geb. Aalsmeer 11 maart 1924, † Venhuizen 4 okt. 2011.
3. Johannes Leonardus (Jan) van der Zwaan, geb. Aalsmeer 22 aug. 1925, † Toronto, Canada 17 april 1994.
4. Gerardus Wilhelmus (Gerard) van der Zwaan, geb. Aalsmeer 24 juli 1931, † ald. 25 jan. 2008, begr. Bovenkerk 29 jan. 2008.

XIr. Antonius Adrianus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 3 aug. 1880, landbouwer, † Bovenkerk 11 dec. 1917, tr. Nieuwer-Amstel 24 april 1907 Geertruida Cornelia Duijn, geb. Nieuwer-Amstel 19 jan. 1881, veehoudster, † Bovenkerk 12 april 1945, dr. van Jacobus en Anna Voordewind; zij hertr. Nieuwer-Amstel 11 juni 1919 Cornelis Gijse.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van der Zwaan, geb. mei 1909, † Nieuwer-Amstel 11 juni 1909.
2. Anna Cunera (Annie) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 febr. 1912, † Amsterdam 17 april 2000, begr. Ouderkerk aan de Amstel 20 april 2000, tr. Amsterdam 19 mei 1937 Hendrikus Johannes van den Ancker, geb. Weesperkarspel 8 dec. 1907, † Amsterdam 22 okt. 1978, zn. van Peter Cornelis en Johanna Pappot.
3. Cornelis Petrus, volgt XIIn.
4. Cunera Anna van der Zwaan, geb. omstr. 1914, tr. P. Pappot.
5. Joannes Wilhelmus, volgt XIIo.

XIs. Cornelis Petrus (Kees) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 31 juli 1888, landbouwer, † 25 sept. 1957, begr. Bovenkerk 28 sept. 1957, tr. Naarden 20 mei 1931 Alida Cornelia de Gooijer, geb. Naarden 3 okt. 1896, † Amstelveen 16 maart 1991, dr. van Joannes (Jan) en Clasina Krijnen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna van der Zwaan.
2. Wilhelmus Hermanus (Wim) van der Zwaan.
3. Lambertus Johannes (Bep) van der Zwaan.
4. Johanna Hendrika (Annie) van der Zwaan.
5. Johannes Jacobus van der Zwaan.

XIt. Johannes Petrus van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 23 mei 1885, boerenknecht, melkslijter (1922), † Amsterdam 22 febr. 1943, tr. 1e Hillegom 2 sept. 1908 Theodora Gerarda van der Meer, geb. Hillegom 5 mei 1875, † Amsterdam 3 sept. 1912; tr. 2e Amsterdam 26 jan. 1922 Hendrika Gesina Joanna Springorum, geb. Amsterdam 5 april 1888, dr. van Gerardus Johannes en Maria Elisabeth Borghols.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Jacobus Adrianus van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 juni 1909, koopman vleeschwaren.
2. Alida Geertruida Petronella van der Zwaan, geb. Amsterdam 9 dec. 1910.
Uit het tweede huwelijk:
3. Maria Gerarda Henrica van der Zwaan, geb. Amsterdam 18 juni 1923, † Zeist 16 nov. 2008.
4. Jacobus Cornelis Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 17 juli 1924, † ald. 23 juli 1924.
5. Joanna Gerarda Maria (Joke) van der Zwaan, geb. Amsterdam 15 juli 1928, † 5 jan. 2007, begr. ald., tr. NN Smit.

XIu. Petrus Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 22 sept. 1893, melkslijter (1919), † Amsterdam 4 juli 1974, tr. Amsterdam 12 febr. 1919 Catharina Magaretha van Langen, geb. Amsterdam 24 mei 1894, † ald. 8 febr. 1946, dr. van Maarten en Johanna Margaretha Verduin.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Cornelia van der Zwaan, geb. Amsterdam 29 mei 1921.
2. Martinus Jacobus van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 dec. 1922, † 24 juli 1997, begr. Hilversum, tr. Anna Bornhauser.
3. Theresia Antonia van der Zwaan, geb. Amsterdam 10 nov. 1930, † vóór mei 1993, tr. Nicolaas Stuifbergen, geb. omstr. 1926, † Alkmaar 13 mei 1993.

XIv. Jacoba Agatha (Koos) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 13 febr. 1884, † Vinkeveen 16 febr. 1962, begr. Bovenkerk 21 febr. 1962, tr. Nieuwer-Amstel 26 april 1911 Pieter Verhoef, geb. Mijdrecht 17 sept. 1878, werkman, † Amsterdam 7 aug. 1931, begr. Bovenkerk 10 aug. 1931, zn. van Johannes en Hendrika Schalkwijk.
Haar zoon:
Joseph van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 dec. 1905, † ald. 13 juni 1907.

Johannes_Cornelis_van_der_Zwaan1885.jpg

Joannes Cornelis van der Zwaan (XI-w). (Collectie Rina Monch)

XIw. Joannes Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 25 sept. 1885, landbouwer, † Amsterdam 3 maart 1954, tr. Nieuwer-Amstel 3 mei 1911 Cornelia Anna Duijn, geb. Nieuwer-Amstel 28 okt. 1885, † Amsterdam 19 mei 1975, dr. van Jacobus en Kniertje Verburg.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Cornelia Cunera van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 5 maart 1912, † Amsterdam 23 april 1985, tr. 1 nov. 1933 Jacobus Breewel.
2. Cunera Hilaria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 7 maart 1913, † 16 aug. 2001, begr. Bovenkerk, tr. 27 mei 1936 Cornelis Raadschelders, geb. Nieuwer-Amstel omstr. 1910, † Blaricum juni 1974.
3. Theodorus Jacobus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 14 april 1914.
4. Anna Gertrudis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 8 juli 1915, † Hilversum 28 maart 2011, begr. Amsterdam.
5. Jacoba Adriana (Coba), volgt XIIp.
6. Theodora Gerarda (Do) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 29 nov. 1917, † Amersfoort 7 juni 2002, tr. 27 mei 1942 Pierre J.A. Baaijens, geb. 1913, † Amersfoort 26 jan. 1985.
7. Aletta Agatha van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 17 juni 1920.
8. Maria Johanna (Rie) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 3 sept. 1921, † 17 okt. 2006, begr. Amsterdam, tr. Kees Troost.
9. Adriana Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 11 nov. 1922, † 12 maart 2002, begr. Amsterdam.
10. Jacobus Cornelis van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 dec. 1926, † juni 1957.
11. Cornelia Anna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 20 febr. 1928, † Amsterdam 16 jan. 2010.

XIx. Cornelis Maria van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 1 mei 1888, landbouwer, † Nieuwer-Amstel 8 okt. 1918, begr. Bovenkerk 11 okt. 1918, tr. Nieuwer-Amstel 27 juni 1917 Catharina Cornelia Johanna Zegwaard, geb. Nieuwer-Amstel 13 aug. 1891, † ald. 4 maart 1971, dr. van Hendrik en Alida Boerlage.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Kornelia Alida van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 15 mei 1918, † ald. 5 febr. 1919.

XIy. Johannes Leonardus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 28 jan. 1893, landbouwer, † Nieuw-Vennep 4 dec. 1965, tr. Nieuwer-Amstel 1 mei 1919 Cornelia Johanna Maria van Kasteren, geb. Haarlemmermeer 13 mei 1895, † Hoofddorp 14 febr. 1984, begr. Nieuw-Vennep 16 febr. 1984, dr. van Petrus en Hendrika Maria van Miltenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus van der Zwaan.
2. Elisabeth Cornelia Hendrika van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 14 juli 1920, tr. Nieuw Vennep 8 sept. 1948 Gijsbertus Petrus de Graaf, geb. Weesperkarspel 24 juni 1921.
3. Hendrika Cornelia Elisabeth van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 28 okt. 1921.
4. Theodorus Petrus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 10 april 1923, † Nieuw-Vennep 2 febr. 1973, tr. Badhoevedorp 13 aug. 1947 Wilhelmina Maria Smit, geb. Badhoevedorp 12 mei 1923, † Amsterdam 3 febr. 2008, begr. Nieuw-Vennep.
5. Jacoba Aletta van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 22 sept. 1925, † vóór 1984, tr. Aad H. Vink.
6. Roza Hendrika van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 25 nov. 1926, † 3 aug. 1985, begr. Diemen.
7. NN van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 5 aug. 1928, † ald. 5 aug. 1928.
8. Petrus Theodorus van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 3 jan. 1935, † ald. 5 jan. 1935.
9. Cornelia Maria van der Zwaan, geb. Haarlemmermeer 24 juli 1942, † ald. 25 juli 1942.

XIIa. Cornelis Nicolaas van der Zwaan, geb. na 1912, tr. Geertruida Louwers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Geertruida Maria Theresia van der Zwaan, geb. Hazerswoude omstr. 1945, † Leiden 5 febr. 1945.
2. Theodorus Johannes Maria van der Zwaan, geb. Hazerswoude omstr. 1945, † Leiden 26 dec. 1945.
3. Cornelia Maria Geertruida Theresia van der Zwaan, geb. Hazerswoude nov. 1946, † Leiden 15 nov. 1946.
4. Jozeph Maria Anthonius van der Zwaan, geb. omstr. 1947, † Hazerswoude 11 sept. 1947.

XIIb. Leonardus van der Zwaan, geb. 17 jan. 1917, tr. Leonarda Heijneman, geb. 15 juli 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van der Zwaan, tr. 1e Klasina van Beelen; tr. 2e Neeltje Elisabeth Stam.
2. Theodorus Maria van der Zwaan, tr. Geertuida Helena de Wit.
3. Adrianus Hendrikus van der Zwaan, tr. Jeltje Koster.

XIIc. Cornelis van der Zwaan, geb. Ter Aar 5 aug. 1869, kastelein (1899), † Bodegraven 25 okt. 1931, tr. Ter Aar 16 juni 1899 Johanna Adriana Kouwenhoven, geb. Ter Aar 6 dec. 1877, dr. van Pieter en Wilhelmina Vale.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus, volgt XIIIa.
2. Petrus Johannes Anthonius, volgt XIIIb.

XIId. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 23 maart 1871, tuinman (1947), † Helenaveen 27 jan. 1947, tr. Deurne en Liessel 18 mei 1901 Geertruida Petronella van Teeffelen, geb. Appeltern 15 juli 1871, zonder beroep (1937), † Deurne 20 febr. 1937, dr. van Theodorus Martinus en Geertruida van den Oever.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Johanna van der Zwaan, geb. Deurne 22 juni 1903, † ald. 3 juli 1903.
2. Johannes Theodorus van der Zwaan, geb. Deurne 30 nov. 1904, tuinier, † Deurne 25 juni 1961, begr. Helenaveen 28 juni 1961, tr. Johanna Maria Arts, geb. Helenaveen 29 april 1903, † ald. 22 nov. 1962.
3. Theodora Gertruda van der Zwaan, geb. Helenaveen 6 aug. 1906, tuinierster, † Helden 10 maart 1987, begr. Helenaveen gem Deurne 13 maart 1987, tr. Wilhelmus Maessen, geb. Maasbree 14 sept. 1910, † Helenaveen 1 nov. 1976.
4. Cornelis Mattheas, volgt XIIIc.
5. Petrus Martinus van der Zwaan, geb. Helenaveen 14 dec. 1909, † Helden 9 aug. 1988, begr. Helenaveen 13 aug. 1988.

Hein_van_der_Zwaan_05-11-1875.jpg Bet_Snellen_08-04-1877.jpg

Hendricus (Hein) van der Zwaan (XII-e) en Maria Elisabeth (Bet) Snellen. (Collectie Lambert Lagarde)

XIIe. Hendricus van der Zwaan, geb. Ter Aar 5 nov. 1875, veenarbeider, tuinier (1924), † Helenaveen 5 febr. 1956, tr. Sevenum 9 nov. 1906 Maria Elisabeth Snellen, geb. Sevenum 8 april 1877, zonder beroep (1924), † Helenaveen 15 febr. 1957, dr. van Jacob en Anna Maria Nicus.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus Antonius van der Zwaan, geb. Deurne 22 mei 1907, † ald. 23 mei 1907.
2. Jacobus Martinus van der Zwaan, geb. Deurne 11 mei 1908, † ald. 17 mei 1908.
3. Martinus Maria van der Zwaan, geb. Deurne 2 mei 1909, tuinier (1924), † Deurne 23 aug. 1924.
4. Maria Alida van der Zwaan, geb. Helenaveen 17 april 1910, tuinierster, † Eindhoven 6 april 1994, begr. Deurne 9 april 1994, tr. 7 mei 1935 Marinus Lambertus Lagarde, geb. Helenaveen 27 jan. 1906, † Hildesheim (Duitsland) 13 april 1945, begr. Deurne 28 april 1945, zn. van Hendrikus en Cornelia van Grunsven.
5. Elisabeth Margaretha van der Zwaan, geb. Deurne 3 juli 1911, † Cuijk 19 dec. 1999, begr. Oeffelt, tr. Deurne 1 aug. 1951 Martinus Martens, geb. Oeffelt 7 mei 1911, † Boxmeer 5 aug. 1988, begr. Oeffelt.
6. Sophia Leonarda van der Zwaan, geb. Deurne 14 juni 1913, † Venlo 10 juni 1917, begr. Deurne 18 juni 1917.
7. Martha van der Zwaan, geb. Helenaveen 26 mei 1915, zonder beroep (1938), † Deurne 23 dec. 1938.
8. Johannes Jacobus van der Zwaan, geb. Deurne 18 aug. 1916, tuinier, † Deurne 19 nov. 1969, tr. Liessel 5 febr. 1948 Catharina Johanna Manders, geb. Deurne 10 aug. 1918, † ald. 6 sept. 1984.
9. Johannes Henricus van der Zwaan, geb. Helenaveen 17 okt. 1917, tuinier (1944), † Deurne 13 dec. 1944, begr. Helenaveen.
10. Leonardus Adrianus van der Zwaan, geb. Deurne 29 mei 1920, † ald. 22 mei 1991, tr. Maria van Eijk, geb. Deurne en Liessel 12 juni 1923, † Deurne 25 aug. 1995.
 
XIIf. Johannes Josephus van der Zwaan, geb. Helenaveen 23 maart 1883, koetsier (1911), † 24 juli 1968, begr. Helenaveen 27 juli 1968, tr. Deurne en Liessel 6 mei 1911 Johanna Petronella Crommentuijn, geb. Meijel 5 febr. 1882, † Deurne 1 mei 1962, begr. Helenaveen 4 mei 1962, dr. van Johannes en Wilhelmina Gielen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus, volgt XIIId.
2. Martinus Adrianus van der Zwaan, geb. Deurne 21 dec. 1916, tuinier.
3. Wilhelmus Theodorus van der Zwaan, geb. Deurne 5 sept. 1918, tuinier, † Helenaveen 7 juni 1973, tr. Maria Wullms, geb. Swalmen 8 jan. 1920, † Venray 2 juli 1998, begr. Helenaveen.
4. Johanna Gerarda van der Zwaan, geb. Deurne 1 aug. 1920, tuinierster, † Liessel 18 dec. 2007, begr. Helenaveen 22 dec. 2007, tr. Henricus Luijten, geb. Helenaveen 16 juli 1911, tuinder, † Bakel 20 dec. 1992, begr. Helenaveen, zn. van Willem en Gertruda van de Hurk.
5. Wilhelmina Maria van der Zwaan, geb. Helenaveen 24 mei 1922, tuinierster, † Deurne 3 sept. 2001, tr. Arie van Horen, geb. Helenaveen 9 nov. 1921, † Deurne 2 okt. 2000.
 
XIIg. Martinus van der Zwaan, geb. Deurne en Liessel 25 mei 1885, veenarbeider, tuinman (1951), † Helmond 22 sept. 1951, tr. Deurne en Liessel 3 aug. 1918 JohannaTheodora Laurentia Biemans, geb. Deurne en Liessel 8 nov. 1889, † Bakel 11 maart 1979, dr. van Martinus en Elisabeth van de Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Johanna van der Zwaan, geb. Deurne 31 mei 1919, † Helmond 25 sept. 1986.
2. Martha Petronella Martina van der Zwaan, geb. Deurne 9 aug. 1920.
3. Martinus Henricus Hubertus van der Zwaan, geb. Deurne 25 maart 1922, † Veghel, tr. C. van der Heijden.
4. Geertruida Jacoba (Truus) van der Zwaan, geb. Deurne 30 dec. 1926, † Helmond 23 jan. 2007, tr. Wilhelmus Maria Petrus Beekmans, † vóór 2007, zn. van Antonius en Marta van de Burght.
5. Louis van der Zwaan, geb. Mierlo 3 okt. 1928, † Veghel 26 okt. 1991, tr. R. van den Esschert.
 
XIIh. Cornelis van der Zwaan, geb. Ter Aar 26 sept. 1874, visser (1910, 1948), † Leiden 3 okt. 1948, tr. Ter Aar 3 nov. 1899 Cornelia Klazina Huigsloot, geb. Ter Aar 5 febr. 1878, zonder beroep (1910), † Langeraar 25 febr. 1961, dr. van Johannes en Cornelia van Wetten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johanna van der Zwaan, tr. Adrianus Martinus Kennis, geb. Alkemade omstr. 1900, zn. van Gerardus en Martha Brunt.
2. M.C. van der Zwaan, tr. M. Angevaare.
3. Cornelis, volgt XIIIe.
4. Jasper, volgt XIIIf.
5. Johannes Cornelis van der Zwaan, geb. Ter Aar 18 maart 1902, † vóór 1968.
6. Hendricus Gerardus van der Zwaan, geb. Ter Aar 12 sept. 1903, † vóór okt. 1991, tr. Roelofarendsveen 20 febr. 1930 Martina Maria van Es, geb. Roelofarendsveen 14 juni 1907, † 12 okt. 1991, dr. van Pieter en Johanna de Koning.
7. Martinus van der Zwaan, geb. Ter Aar 1 okt. 1905, visser, † Leiden 5 juni 1968.
8. Gerardus Hendricus van der Zwaan, geb. Ter Aar 2 febr. 1907, tr. P. Turk.
9. Cornelia Johanna van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. 1908, † ald. 4 juni 1910.
10. Maria Catharina van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. juli 1909, † ald. 13 jan. 1910.
11. Maria Catharina van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. mei 1912, † ald. 25 april 1913.
12. Maria Catharina van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. 1916, † ald. 15 sept. 1937.
13. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 11 april 1918, † ald. 11 april 1918.
14. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 24 mei 1922, † ald. 24 mei 1922.
15. NN van der Zwaan, geb. Ter Aar 20 nov. 1923, † ald. 20 nov. 1923.
 
XIIi. Theo van der Zwaan, geb. Heerlen 24 aug. 1913, † Kerkrade 9 maart 1996, tr. Leny Heckmanns, geb. Kerkrade 17 juni 1913, † Heerlen 26 okt. 1994.
Uit dit huwelijk:
Adrianus Maria Peter (Adri) van der Zwaan, geb. Heerlen 10 sept. 1940, † Veldhoven 4 jan. 2011, tr. Annie van Gastel.

 
XIIj. Petrus Wilhelmus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 14 april 1904, † Bovenkerk 19 mei 1982, tr. 1e Lucia van der Veldt, geb. Amsterdam 4 maart 1910; tr. 2e Cornelia Maria Petronella Oosterwijk, geb. Nieuwer-Amstel 2 maart 1921, dr. van Bernardus Anthonius (Ben) en Maria Petronella (Marijtje) Helsloot.
Uit het eerste huwelijk:
Petrus van der Zwaan, geb. Amsterdam 14 april 1942, † ald. 17 april 1942.
 
XIIk. Wilhelmus Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 4 aug. 1906, † 7 maart 1982, begr. Bovenkerk, tr. 22 april 1937 Anna Cornelia de Wit, geb. Amsterdam 19 sept. 1915, † 19 aug. 1977, begr. Bovenkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus (Gerard) van der Zwaan, geb. 19 april 1939, † 18 juni 1988.
2. Alida (Lida) van der Zwaan, geb. 29 maart 1941, † Hoofddorp 24 febr. 2005, begr. Bovenkerk 27 febr. 2005.
3. Adrianus (Ad) van der Zwaan, geb. 28 jan. 1944, † 19 juli 2001.
4. Anneke van der Zwaan, geb. 29 april 1947, † dec. 2006.
5. Hennie van der Zwaan, geb. 16 maart 1951, † 18 maart 1998.
 
XII-l. Johannes Franciscus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 7 jan. 1912, chauffeur, † 16 mei 1981, begr. Amsterdam, tr. 22 juni 1938 Jacoba Adriana (Coba) van der Zwaan (XIIp).
Uit dit huwelijk:
1. Corrie van der Zwaan, geb. 28 april 1945, † 26 okt. 1998, begr. Amsterdam, tr. Ton Zuidinga.
2. Ton van der Zwaan, geb. 27 nov. 1950, † 18 juni 1975, begr. Amsterdam.
 
XIIm. Johannes Wilhelmus van der Zwaan, geb. Amersfoort 4 aug. 1921, begr. Amsterdam 24 maart 1976, tr. Hinderkien Zweep.
Uit dit huwelijk:
Afien Loukina van der Zwaan.
 
XIIn. Cornelis Petrus van der Zwaan, geb. Turnhout (Belgie) 21 febr. 1913, † Aalsmeer 6 febr. 1980, tr. 1e vóór 1941 Helena Clazina Gorter, geb. Haarlemmermeer omstr. 1911, † Aalsmeer 4 jan. 1946, dr. van Jacob en Maria Rijke; tr. 2e Aalsmeer 21 mei 1947 Maria Blauwhof, geb. Turnhout (Belgie) 14 febr. 1913, † 20 juni 1967.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonius Petrus van der Zwaan, geb. Aalsmeer omstr. jan. 1945, † ald. 5 mei 1945.
2. NN van der Zwaan, geb. Aalsmeer 4 jan. 1946, † ald. 4 jan. 1946.
 
XIIo. Joannes Wilhelmus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 jan. 1914, melkslijter, tr. 28 april 1937 Wilhelmina de Kruijf, geb. ’s-Gravenhage 14 jan. 1916, † Pumerend 20 dec. 2004, begr. Amsterdam 24 dec. 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Helena van der Zwaan.
2. Antonius Wilhelmus van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 febr. 1945, † ald. 19 mei 1945.
 
XIIp. Jacoba Adriana (Coba) van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 17 sept. 1916, † 2 nov. 2010, begr. Amsterdam, tr. 22 juni 1938 Johannes Franciscus van der Zwaan (XII-l).
 
XIIIa. Johannes Petrus van der Zwaan, geb. Rotterdam 24 april 1900, bierbottelaar (1935), † Bodegraven 11 jan. 1935, tr. Bodegraven 14 maart 1924 Elisabeth van Hanswijk, geb. Bodegraven omstr. 1904, dr. van Tetje van Hanswijk.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Adriana van der Zwaan, geb. Bodegraven omstr. 1926, † Leiden 7 mei 1932.
 
XIIIb. Petrus Johannes Anthonius van der Zwaan, geb. Bodegraven 1 nov. 1901, bierbottelaar (1940), tr. Maria Clazina van Graas, geb. Leimuiden 14 dec. 1902, dr. van Petrus Theodorus en Maria Cornelia Wahlen.
Uit dit huwelijk:
NN van der Zwaan, geb. 7 jan. 1940, † Bodegraven 7 jan. 1940.
 
XIIIc. Cornelis Mattheas van der Zwaan, geb. Helenaveen 17 mei 1908, tuinder (1954), † Helenaveen 31 jan. 1984, tr. Gertruda Maria Simons, geb. Meijel 26 juni 1912, zonder beroep (1954), † Helenaveen 6 jan. 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Gertruda Johanna van der Zwaan, geb. Deurne en Liessel 7 aug. 1940, † Deurne 3 juli 1946.
2. NN van der Zwaan, geb. Deurne 11 dec. 1952, † ald. 11 dec. 1952.
 
XIIId. Johannes Wilhelmus van der Zwaan, geb. Helenaveen 11 april 1915, tuinder, eierboer, tuinier (1954), † Helenaveen 12 dec. 1981, tr. Hubertina Antonia Maria (Dien) Daniels, geb. Meijel 3 sept. 1920, zonder beroep (1954), † Deurne 10 juni 1993, begr. Helenaveen 14 juni 1993.
Uit dit huwelijk:
NN van der Zwaan, geb. Deurne 15 jan. 1954, † ald. 15 jan. 1954.
 
XIIIe. Cornelis van der Zwaan, tr. Johanna Margaretha van der Aar, zonder beroep (1949).
Uit dit huwelijk:
Cornelis Gerardus van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. 1944, † ald. 10 aug. 1949.
 
XIIIf. Jasper van der Zwaan, geb. Ter Aar 14 sept. 1900, tuinder (1924, 1930), los arbeider (1936, 1937), tr. Zevenhoven 1 mei 1924 Wilhelmina van der Voorn, geb. Nieuwkoop 6 juli 1898, dienstbode (1924), zonder beroep (1930), dr. van Arie en Carolina Francisca Hendrica van der Weijden.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Zwaan.
2. Cornelia Adriana van der Zwaan, geb. Ter Aar omstr. 1926, † Leiden 3 aug. 1937.
3. Cornelia Klazina van der Zwaan, geb. omstr. juli 1928, † Ter Aar 18 nov. 1928.
4. Adrianus van der Zwaan, geb. Ter Aar 1929, † ald. 11 maart 1930.
5. Wilhelmina Karolina van der Zwaan, geb. Leiden 18 juni 1936, † ald. 19 juni 1936.