Genealogie van Mattheus van der Swaen uit Maasland

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 10 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Mattheus van der Swaen.
Zijn kinderen:
1. Robreggt Mattheusz., volgt IIa.
2. Leendert Mattheusz., volgt IIb.
3. Trijntje Teeuwis van der Swaan, geb. Maasland, tr. Maassluis 8 nov. 1711 Cornelis Jansz. Kuikhoven.
4. Jan Teeuwis, volgt IIc.
5. Claartje Mattheusse van der Swaen, † na okt. 1708, tr. Teunis Claesz. van Oostvoorn.

IIa. Robreggt Mattheusz. van der Swaen, begr. De Lier 22 okt. 1746, tr. De Lier 13 april 1705 Geertje Simons van Zanten, ged. De Lier 14 mei 1679.
Uit dit huwelijk:
1. Mattheus, volgt IIIa.
2. Marijtje van der Swaen, ged. Maasland 1 mei 1707, begr. Naaldwijk 24 dec. 1766, tr. De Lier 3 nov. 1726 Cornelis Jacobsz Noordervliet, geb. Naaldwijk 26 maart 1700, † ald. 17 maart 1789, zn. van Jacob Pietersz. en Maartje Pietersdr. Ho(o)geveen.
3. Maartje Robbregts van der Swaen, ged. Maasland 28 okt. 1708, tr. De Lier 4 mei 1732 Willem Isackse de Vos, ged. Maassluis 9 maart 1698, zn. van Isaack Fransz. en Marijtje Willemse van der Meer.
4. Neeltje van der Swaen, ged. Maasland 16 nov. 1710.

IIb. Leendert Mattheusz. van der Swaan, † Maasland 1 sept. 1721, tr. Maasland 18 nov. 1708 Grietie Cornelis Bargman, † vóór aug. 1736, dr. van Cornelis Pieters Bargman en Trijntje Cornelis van Essen; zij hertr. Maasland 25 okt. 1722 Cornelis Oosterlee.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Teeuwis van der Swaen, ged. Maasland 31 okt. 1710, † vóór 1718.
2. Bregje van der Swaan, ged. Maasland 8 jan. 1718.
3. Teeuwis van der Swaan, ged. Maasland 18 dec. 1718, † ald. 20 april 1719.
4. Trijntje van der Swaan, ged. Maasland 14 jan. 1720, † ald. 4 okt. 1720.
5. Leendert van der Zwaan, ged. Maasland 16 nov. 1721,† ald. 21 nov. 1721.

IIc. Jan Teeuwis van der Swaan, † Maasland 16 jan. 1732, tr. Maasland 28 febr. 1723 Ariaantje Leenderts ’t Hoen, ged. Maasland 8 dec. 1697, dr. van Willempje Pieters ’t Hoen.
Uit dit huwelijk:
1. Teeuwis Jansz., volgt IIIb.
2. Willemtje Jans van der Swaan, ged. Maasland 10 dec. 1724, † De Lier na okt. 1761, tr. Maasland 29 mei 1746 Cornelis Gerritse Mostert, ged. De Lier 22 april 1725, † Nieuwer-Amstel na okt. 1772, zn. van Gerrit en Maritie Cornelisse van Rijn.
3. Bregje van der Swaan, ged. Maasland 16 jan. 1726, † ald. 10 mei 1726.
4. Leendert van der Swaan, ged. Maasland 4 dec. 1729, † ald. 13 mei 1730.
5. Jannetje van der Swaan, ged. Maasland 8 juni 1732, † ald. 5 juli 1732.

IIIa. Mattheus van der Swaan, ged. Maasland 10 jan. 1706, tr. De Lier 15 mei 1735 Neeltje Jans van der Vaart, ged. Maasland 18 mei 1710, dr. van Jan Cornelisz. en Arjaantje Jacobs Noorddam.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje van der Swaan, ged. Naaldwijk 23 okt. 1735.
2. Ariaantje van der Swaan, ged. Naaldwijk 4 nov. 1736.
3. Robbregt, volgt IVa.
4. Ariaantje van der Swaan, ged. Naaldwijk 1 mei 1740.
5. Johanna van der Swaan, ged. Naaldwijk 5 mei 1743.
6. Ariaantje van der Swaan, ged. Naaldwijk 20 juni 1745.
7. Ariaantje van der Swaan, ged. Naaldwijk 25 april 1751, tr. Monster 5 mei 1776 Gerrit ’s Gravemade, geb. ’s-Gravenhage.

IIIb. Teeuwis Jansz. van der Zwaan, ged. Maasland 11 april 1723, begr. Leimuiden 14 juli 1792, tr. ’t Woud Zh 30 april 1747 Fijtje Dirks Koppenol, ged. Rozenburg 23 aug. 1716, † Woubrugge/Leimuiden dec. 1794, begr. Leimuiden 13 dec. 1794, dr. van Dirck Danielsz. en Lijntje Crijnen Vrijland.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. vóór 15 jan. 1748, begr. Leimuiden 15 jan. 1748.
2. NN van der Zwaan, geb. vóór mei 1749, begr. Leimuiden 1 mei 1749.
3. Jan van der Zwaan, ged. Leimuiden 16 mei 1751, begr. ald. 14 nov. 1753.
4. Dirk, volgt IVb.
5. Jan van der Zwaan, ged. Leimuiden 23 febr. 1755, begr. ald. 20 aug. 1783.
6. Adrianus van der Zwaan, ged. Leimuiden 23 okt. 1757, begr. ald. 26 mei 1784.

IVa. Robbregt van der Swaan, ged. Naaldwijk 29 sept. 1737, † ’s-Gravenzande 23 febr. 1810, tr. 1e ’s-Gravenzande 19 mei 1766 Sara van der Marel, ged. ’s-Gravenzande 13 nov. 1735, † vóór mei 1787, dr. van Cornelis Arensz. en Cornelia Teunisse Blok; tr. 2e ’s-Gravenzande 6 mei 1787 Willemina Bouwman, † Monster 26 jan. 1828, dr. van Leendert Doe en Antje van der Vegt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus (Tijnis), volgt V.
2. Cornelis van der Zwaan, ged. ’s-Gravenzande 8 jan. 1769, † ald. 20 okt. 1835, tr. ’s-Gravenzande 1 juni 1800 Antje Verdoes, geb. Maassluis, † ’s-Gravenzande 8 jan. 1834, dr. van Jan en Bastiaantje Zonneveld.
3. Neeltje van der Zwaan, ged. ’s-Gravenzande 8 jan. 1771, † 16 jan. 1771.

IVb. Dirk van der Zwaan, geb. Vriesekoop, ged. Leimuiden 23 juli 1752, † Woubrugge omstr. 1809, tr. 1e Aalsmeer 6 dec. 1778 Antje van der Henst, begr. Woubrugge 3 nov. 1801; tr. 2e Leimuiden 10 febr. 1807 Lena Zwanenburg, geb. Leimuiden, wed. van Jan Zwaneveld.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van der Zwaan, begr. Leimuiden 6 okt. 1787.
2. NN van der Zwaan, begr. Leimuiden 22 febr. 1793.
3. NN van der Zwaan, † Leimuiden 1785.
4. Fijtje van der Zwaan, ged. Woubrugge 23 jan. 1780, begr. ald. 24 april 1780.
5. Fijtje van der Zwaan, ged. Woubrugge 8 april 1781, werkster (1821), † Woubrugge 28 juli 1836, tr. 1e Woubrugge 16 mei 1803 Jacob van der Linden, geb. omstr. 1777, † Woubrugge 7 mei 1819; tr. 2e Woubrugge 16 maart 1821 Jan de Groot, geb. omstr. 1786, daggelder (1821), † Hazerswoude 18 nov. 1843, zn. van Chiel en Jannetje Leenders.
6. Anna van der Zwaan, ged. Leimuiden 23 maart 1783, begr. ald. 18 juni 1785.
7. Teeuwis van der Zwaan, ged. Leimuiden 20 dec. 1784, begr. ald. 11 maart 1785.
8. Teeuwis van der Zwaan, ged. Leimuiden 31 dec. 1786, † Woubrugge 4 aug. 1824.
9. Arij van der Zwaan, ged. Leimuiden 9 nov. 1788.

V. Martinus (Tijnis) van der Zwaan, ged. ’s-Gravenzande 5 juli 1767, arbeider (1811), † ’s-Gravenzande 5 aug. 1812, tr. ’s-Gravenzande 11 mei 1800 Maria Bouwman, ged. Monster 17 maart 1771, zonder beroep (1845), † ’s-Gravenzande 29 juni 1845, dr. van Doe Leenderse en Maria van der Helm.
Uit dit huwelijk:
1. Robbregt (Roubregt), volgt VI.
2. Marijtje van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 6 mei 1802, † ald. 19 juli 1873, tr. ’s-Gravenzande 12 dec. 1829 Jan Ket, ged. ’s-Gravenzande 2 maart 1806, arbeider (1845), † ’s-Gravenzande 9 febr. 1862, zn. van Willem en Maria Magdalena van der Kleij.

VI. Robbregt (Roubregt) van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 22 mei 1801, schipper (1860), † Monster 26 sept. 1865, tr. 1e Monster 19 febr. 1826 Marijtje Kuijvenhoven, geb. Monster 18 nov. 1800, † ald. 17 nov. 1837, dr. van Joris en Johanna Geertrui Verheul; tr. 2e Monster 29 sept. 1838 Willemina van der Hout, geb. Naaldwijk 24 sept. 1812, † Monster 6 sept. 1873, dr. van Maartje Arijsdr. van der Hout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Martijntje van der Zwaan, geb. Monster 15 sept. 1826, † ’s-Gravenzande 3 okt. 1902, tr. Monster 1 juni 1850 Arie Oversloot, geb. ’s-Gravenzande 15 mei 1819, † ald. 30 april 1899, zn. van Willem Arieszoon en Maartje Arijsdr. van der Hout.
2. Johanna Geertruij, volgt VIIa.
3. Johannes Marinus van der Zwaan, geb. Monster 26 jan. 1831, † ald. 31 aug. 1831.
4. Pieternella van der Zwaan, geb. Monster 16 nov. 1837, † ald. 17 nov. 1837.
5. Maria van der Zwaan, geb. Monster 16 nov. 1837, † ald. 20 nov. 1837.
6. Maria van der Zwaan, geb. Monster 16 nov. 1837, † ald. 23 nov. 1837.
Uit het tweede huwelijk:
7. Martinus, volgt VIIb.
8. Maarten van der Zwaan, geb. Monster 19 maart 1850, † ald. 10 nov. 1852.

VIIa. Johanna Geertruij van der Zwaan, geb. Monster 24 okt. 1828, dienstbode (1860), tr. ’s-Gravenhage 20 juni 1860 Godefridus Manders, geb. Amersfoort 19 febr. 1835, broodbakker (1860), zn. van Franciscus Godefridus en Beatrix Vivié.
Haar zoon:
1. Frederik Gerardus, volgt VIIIa.

VIIb. Martinus van der Zwaan, geb. Monster 20 jan. 1840, schipper (1895), stoker (1899), † vóór 1913, tr. ’s-Gravenzande 8 aug. 1862 Francina den Harder, geb. ’s-Gravenzande 21 jan. 1840, † ’s-Gravenhage 16 juni 1917, dr. van Willem en Alderina van den Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van der Zwaan, geb. Monster 29 dec. 1862, † ’s-Gravenzande 12 maart 1907, tr. ’s-Gravenzande 22 dec. 1882 Huibert Ottevanger, geb. De Werken en Sleeuwijk 14 april 1858, machinist, stoker, † ’s-Gravenzande 12 sept. 1919, zn. van Cornelis en Neeltje Vink.
2. Willem van der Zwaan, geb. Monster 12 jan. 1865, † ald. 11 maart 1867.
3. Bregtje van der Zwaan, geb. Monster 11 april 1867, dienstbode (1894), † ’s-Gravenhage 18 april 1947, tr. ’s-Gravenhage 25 april 1894 Willem de Jong, geb. Krimpen aan de Lek 24 juli 1865, agent van politie (1894), † vóór 1939, zn. van Pieter en Neeltje de Jong.
4. Alderina van der Zwaan, geb. Monster 10 okt. 1869, † ald. 10 juli 1873.
5. Maarten van der Zwaan, geb. Monster 18 maart 1872, † ald. 1 juni 1873.
6. Willem van der Zwaan, geb. Monster 11 april 1873, † ald. 27 juni 1873.
7. Alderina (Rini) van der Zwaan, geb. Monster 24 juni 1874, zonder beroep (1893, 1895), † ’s-Gravenhage 26 maart 1942, tr. ’s-Gravenhage 6 nov. 1895 Arend Keuzenkamp, geb. ’s-Gravenhage 21 juni 1873, behanger (1895), korporaal bij de Grensjagers, loopjongen, † ’s-Gravenhage 14 okt. 1949, zn. van Arend en Aleida Johanna Hoogboom.
8. Maarten, volgt VIIIb.
9. Willem, volgt VIIIc.
10. Cornelia Johanna Geertrui van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 7 sept. 1880.

VIIIa. Frederik Gerardus van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 23 febr. 1854, schipper (1876), exportpakker (1923), † Amsterdam 19 maart 1930, tr. 1e ’s-Gravenzande 26 mei 1876 Wilhelmina den Harder, geb. ’s-Gravenzande 2 maart 1856, zonder beroep (1876), † Monster 24 febr. 1879, dr. van Willem en Alderina van den Bos; tr. 2e ’s-Gravenzande 4 juni 1880 Gerritje Meijnders, geb. ’s-Gravenzande 1 mei 1857, † Monster 15 jan. 1915, dr. van Hendrik en Gerritje van Spronsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus Johannes, volgt IXa.
2. Willlem van der Zwaan, geb. Monster 16 sept. 1878, † ald. 18 dec. 1879.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hendrik Willem, volgt IXb.
4. Roubregt, volgt IXc.
5. Gerritje van der Zwaan, geb. Monster 19 mei 1884, † ’s-Gravenhage 16 sept. 1945, tr. 1e ’s-Gravenhage 5 juni 1907 Pieter Bos, geb. Zegwaart 1 april 1880, vrachtrijder (1907), arbeider (1922), † ’s-Gravenhage 29 mei 1922, zn. van Cornelis en Lena van der Elst; tr. 2e ’s-Gravenhage 3 dec. 1930 Willem Capel, geb. ’s-Gravenhage 1 nov. 1888, hotelportier/opperman (1910), zn. van Willem en Adriana Emerentia Haneveld en gesch. echtg. van 1e Cornelia Heijmans en 2e Adolphina Johanna Elisabeth van der Wal.
6. Wilhelmina van der Zwaan, geb. Monster 9 dec. 1885, † ald. 7 okt. 1886.
7. Willemina van der Zwaan, geb. Monster 11 mei 1887, † ald. 13 nov. 1939, tr. Monster 15 april 1911 Cornelis Pieter Zonneveld, geb. Naaldwijk 15 april 1886, † ’s-Gravenhage 12 april 1940, zn. van Cornelis en Leentje Moor.
8. Jan, volgt IXd.
9. Pieter, volgt IXe.
10. Arie van der Zwaan, geb. Monster 9 mei 1894, † ald. 5 juli 1894.
11. Elizabeth van der Zwaan, geb. Monster 15 juni 1895, † Delft 22 dec. 1975, tr. Monster 23 febr. 1918 Pieter Klop, geb. ’s-Gravenzande 14 sept. 1896, schipper, opperman, † ’s-Gravenzande 3 sept. 1981, begr. Monster 7 sept. 1981, zn. van Cornelis Jacobus en Elisabeth Aalbrecht.
12. Mietje van der Zwaan, geb. Monster 19 juli 1897, † 8 mei 1961, begr. ald., tr. Monster 28 april 1917 Zeger de Bruin, geb. ’s-Gravenzande 1 jan. 1896, † 13 sept. 1958, begr. Monster, zn. van Simon en Toontje van de Velde.
13. Francina van der Zwaan, geb. Monster 4 nov. 1899, † ald. 11 febr. 1900.
14. Arie Willem van der Zwaan, geb. Monster 7 juli 1901, los arbeider (1923), tr. ’s-Gravenhage 12 sept. 1923 Cornelia Valstar, geb. Loosduinen omstr. 1905, dr. van Leendert en Kaatje Ruinard.

Gerritje_van_der_Zwaan.jpg

 Gerritje van der Zwaan (VIIIa-5). (Collectie Pieter Bos)

VIIIb. Maarten van der Zwaan, geb. Monster 20 febr. 1877, glasslijper (1899, 1901, 1929, 1930), tr. 1e Janna Aletta Roozenboom, geb. Oudewater 18 sept. 1880, dr. van Willem en Jannigje van Wijngaarden; tr. 2e ’s-Gravenhage 29 nov. 1899 Gijsberta Anna Maria Veldkamp, geb. Tiel 2 maart 1873, † vóór mei 1930, dr. van Willem en Kaatje Beekman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannigje Wilhelmina van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 31 juli 1916.
Uit het tweede huwelijk:
2. Willem van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 19 maart 1901, korporaal bij de militaire politietroepen (1929), † 9 febr. 1953, begr. Voorburg, tr. Amsterdam 3 okt. 1929 Harmina Havinga, geb. Delfzijl 1 febr. 1909, † 27 dec. 1984, begr. Voorburg, dr. van Hendrik en Paulina Haverland.
3. Martinus van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 22 juli 1902, tr. ’s-Gravenhage 6 april 1932 Adriaantje Cornelia Tuijnman, geb. ’s-Gravenhage 1 sept. 1906.
4. Catharina Francina Martha van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 17 febr. 1905, dienstbode (1930), tr. ’s-Gravenhage 28 mei 1930 Anthonie Teunis Barto, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1903, trampoetser (1930), zn. van Hendrik en Aagje Stijna Broere.

VIIIc. Willem van der Zwaan, geb. Monster 25 jan. 1879, glasslijper (1899), † Utrecht 2 dec. 1923, tr. ’s-Gravenhage 18 jan. 1899 Helena Maria Geertruida Swarttouw, geb. 1880, dienstbode (1899), † Utrecht 10 okt. 1928, dr. van Jonas en Helena Maria van de Vooren.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus, volgt IXf.
2. Helena Maria van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage maart 1901, tr. Utrecht 20 febr. 1924 Johannes Franciscus Langerak, geb. Utrecht 7 jan. 1901, zn. van Willem en Maria Johanna den Doop.
3. Francina van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1908, tr. Utrecht 28 okt. 1931 Bastiaan de Haan, geb. Utrecht omstr. 1904, zn. van Jacob en Willemina Bijleveld.
4. Jonas van der Zwaan, geb. Utrecht 2 aug. 1917, † de Tjiaterstelling (Nederlands-Indië) 6 maart 1942.

Martinus_van_der_Zwaan.jpeg                             Jonas_Joop_van_der_Zwaan.jpeg

Foto links: Martinus van der Zwaan (VIIIc-1). Foto rechts: Jonas (Joop) van der Zwaan (VIIIc-4). (Collectie Marion van der Horn)

IXa. Gerardus Johannes van der Zwaan, geb. Monster 25 febr. 1877, tr. ’s-Gravenzande 15 juli 1898 Jannetje Tuk, geb. ’s-Gravenzande 18 sept. 1877, dr. van Jannetje Tuk.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Gerardus Johannes, volgt X.
2. Jan van der Zwaan, geb. Monster 5 juni 1901, † ’s-Gravenzande 12 dec. 1909.
3. Wilhelmina van der Zwaan, geb. Monster 20 jan. 1903, † ald. 25 mei 1904.
4. Wilhelmina Helena van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande omstr. 1909, tr. ’s-Gravenzande 25 mei 1927 Cornelis de Zeeuw, geb. Naaldwijk 2 mei 1906, zn. van Cornelis en Alderina den Harder.

IXb. Hendrik Willem van der Zwaan, geb. Monster 30 dec. 1880, arbeider (1907), † Monster 23 okt. 1972, tr. Monster 3 sept. 1904 Gerritje van Gaalen, geb. Monster 6 okt. 1885, † 28 mei 1970, begr. ald., dr. van Daam en Geertruida van Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van der Zwaan, geb. Monster 3 jan. 1905, dienstbode (1925), † ’s-Gravenhage 15 april 1953, tr. ’s-Gravenhage 9 sept. 1925 Jentje van Ravenstijn, geb. ’s-Gravenhage 21 dec. 1904, metaalbewerker (1925), zn. van Johannes Pieter en Diewertje Cornelius.
2. Daam van der Zwaan, geb. Monster omstr. 1906, tr. Monster 24 aug. 1934 Wilhelmina Anna Geertruida Tetenburg, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1908, † Monster 10 okt. 1934, dr. van Willem en Anna Geertruida Attema.
3. Geertruida van der Zwaan, geb. Monster mei 1909, tr. Monster 29 juni 1933 Gerrit Prins, geb. ’s-Gravenzande omstr. 1909, transportarbeider (1945), † ’s-Gravenhage 29 aug. 1945, zn. van Cornelis en Maria Ket.
4. NN van der Zwaan, geb. Monster 19 sept. 1915, † ald. 19 sept. 1915.

IXc. Roubregt van der Zwaan, geb. Monster 10 maart 1882, schipper (1907), kuiper (1930), † Amsterdam 12 mei 1935, tr. Monster 24 maart 1917 Catharina Herling, geb. Naarden 18 dec. 1884, dr. van Jan en Geertje van der Roest.
Uit dit huwelijk:
Gerritje van der Zwaan, geb. Monster 22 okt. 1920, costuumnaaister, † 14 dec. 1993, begr. Amsterdam, tr. Hendrik Berrier, geb. 27 dec. 1912, † 19 april 1993, begr. Amsterdam.

IXd. Jan van der Zwaan, geb. Monster 2 aug. 1889, tr. Jacoba Johanna Maria van der Moolen, geb. omstr. 1884, † Monster 23 juli 1954, dr. van Johannes Marinus en Johanna Catharina Wilhelmina Jansen.
Uit dit huwelijk:
Johanna Catharina Wilhelmina van der Zwaan, geb. Monster 12 nov. 1916, tr. Monster 28 juni 1935 Leendert Koenraads, geb. ’s-Gravenhage 11 jan. 1903, zn. van Theodorus en Elisabeth Wilhelmina van den Beukel.

IXe. Pieter van der Zwaan, geb. Monster 17 maart 1892, tr. Monster 20 juli 1923 Leentje van Onselen, geb. Monster 17 mei 1898, dr. van Bertus en Adriana van Dijk.
Uit dit huwelijk:
Adriana van der Zwaan, geb. Monster 1927, † ald. 30 maart 1931.

IXf. Martinus van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 19 maart 1900, † Arnhem 15 nov. 1941, tr. Adele Hermina Bertha van Lier.
Uit dit huwelijk:
Bep van der Zwaan.

X. Frederik Gerardus Johannes van der Zwaan, geb. Monster 23 nov. 1898, tuinarbeider, † Honselersdijk 27 aug. 1973, tr. ’s-Gravenzande 24 jan. 1919 Klaasje Johanna Paulina Schellevis, geb. ’s-Gravenzande 1 april 1898, † Arnhem 19 nov. 1977, dr. van Antonie en Gerritje van der Ende.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 30 juli 1919, † april 2005, tr. 30 juni 1942 Carolus Gerardus Ludovicus (Karel) van Wensen, geb. Naaldwijk 7 juli 1917, tuinder, † De Lier 5 juli 1983, zn. van Carolus Josephus Maria (Joost) en Alida Hendrika Klapwijk.
2. Gerritje van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 31 aug. 1922, † 1955.
3. Gerardus Johannes van der Zwaan, geb. ’s-Gravenzande 23 mei 1926, † 3 juni 2005, begr. Arnhem.