Genealogie van Pieter van der Swaan uit Ter Aar/Langeraar

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 9 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Pieter van der Swaan, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Govert Pietersz., volgt IIa.
2. Pieter Pietersz., volgt IIb.

IIa. Govert Pietersz. van der Swaan, begr. Ter Aar 14 maart 1741, tr. 1e vóór 1702 Marritie Jacobse Berkehou, † vóór 1702; tr. 2e Ter Aar 2 febr. 1702 Maria Cornelis van Leeuwen; zij hertr. 29 jan. 1743 Cornelis Pieters Hogendijk.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter Govertsz., volgt IIIa.
2. Cornelis Goverts, volgt IIIb.
3. Jan van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 21 april 1704.
4. Apolonia (Pleuntje) Goverts van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 4 nov. 1706, † Langeraar 22 aug. 1764, begr. Ter Aar 25 aug. 1764, tr. Ter Aar 27 jan. 1728 Arij Huijbertsz. van den Deurslag, wedr. van Trijntje Jans de Jongh.
5. Gerardus van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 20 jan. 1708.
6. Cunera van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 4 mei 1711.
7. Aleijdis (Aaltje) Goverts van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 27 mei 1712, † ald. 2 juni 1787, tr. Ter Aar 12 juni 1731 Maarten Cornelisz. van Swieten.
8. Aarnoud (Aart) Govertsz., volgt IIIc.
9. Jacob van der Swaen, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 23 maart 1716.

IIb. Pieter Pietersz. van der Swaan, tr. Ter Aar 17 nov. 1706 Nelletje Klaasse Slintwint, begr. Ter Aar 14 juli 1739.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje Marijtje, tr. Woubrugge 24 aug. 1744 Pieter Gijzen Kleijn, wedr. van Aaltje Dirks Blom.
2. Nicolaus (Klaas) Pieters, volgt IIId.
3. Petronella (Pietje) Pieters van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 12 sept. 1711, † ald. 20 jan. 1780, tr. Ter Aar 16 okt. 1739 Cornelis Pieterse Goedhart.
4. Cornelis Pieters (Cnelis), volgt IIIe.
5. Petrus van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 23 aug. 1716.

IIIa. Pieter Govertsz. van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 31 okt. 1701, † na okt. 1758, tr. Ter Aar 10 febr. 1733 Geertje Paulusse Wassenburg, geb. Korteraar, begr. Ter Aar 16 april 1749.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Pietersz., volgt IVa.
2. Govert Pietersz., volgt IVb.
3. Marretje Pieters van der Zwaan, geb. Korteraar, tr. Nieuwveen 26 sept. 1774 Hendrik Kornelis Cruijsheer, geb. Nieuwveen.
4. Klaas Pietersz., volgt IVc.

IIIb. Cornelis Goverts van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 2 mei 1703, tr. Ter Aar 11 febr. 1732 Lijsbeth Cornelis van Swieten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Swaan, begr. Ter Aar 11 jan. 1740.
2. Neeltje van der Swaan, begr. Ter Aar 29 juli 1746.
3. Cornelis Cornelisz. van der Swaan, begr. Ter Aar 23 okt. 1748.
4. Jacoba Cornelis (Jaapje) van der Zwaan, geb. Korteraar, † Zevenhoven 19 okt. 1776, tr. Ter Aar 30 april 1758 Huijbert Jansz. Bijland, geb. Uithoorn, † Zevenhoven 18 maart 1790.

IIIc. Aarnoud (Aart) Govertsz. van der Zwaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 14 nov. 1713, begr. ald. 7 sept. 1751, tr. 1e Ter Aar 30 aug. 1740 Immetje Dirks Croft, geb. Ter Aar, begr. ald. 14 febr. 1749, wed. van Arij Gerrits Berkhoud; tr. 2e Rijnsaterwoude 18 mei 1750 Engeltje Cornelis de Groot.
Uit het tweede huwelijk:
Cornelis Aarts van der Zwaan, begr. Ter Aar 5 mei 1753.

IIId. Nicolaus (Klaas) Pieters van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 4 juni 1708, tr. 1e Woubrugge 31 jan. 1735 Aaltje Arisse Hogeboom, † vóór okt. 1750; tr. 2e Alkemade 9 nov. 1750 Trijntje Cornelis van de Geer, wed. van Pieter Arisse Gieperdijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus van der Swaan, ged. Woubrugge 16 aug. 1736.
2. Adrianus van der Swaan, ged. Woubrugge 21 april 1738, begr. ald. 2 maart 1739.
3. Aris van der Swaan, ged. Woubrugge 16 mei 1739.
4. Hadewijn van der Swaan, ged. Woubrugge 18 aug. 1740.
5. Magdalena van der Swaan, ged. Woubrugge 13 aug. 1742, begr. ald. 30 jan. 1743.
6. Wilhelmus van der Swaan, ged. Woubrugge 29 april 1744, begr. ald. 28 juli 1746.

IIIe. Cornelis Pieters (Cnelis) van der Swaan, geb. Langeraar, ged. Ter Aar 23 juli 1713, tr. Alkemade 12 jan. 1739 Marijtie Gerritse van Klink.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van der Swaan, ged. Alkemade 26 sept. 1739.
2. Gerardus van der Swaan, ged. Alkemade 27 maart 1742.
3. Mauritius van der Swaan, ged. Alkemade 15 jan. 1744.
4. Petrus van der Swaan, ged. Alkemade 1 febr. 1745.
5. Petrus van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 19 nov. 1752.

IVa. Paulus Pietersz. van der Swaan, tr. Alkemade 6 jan. 1766 Barber Engelse van Steijn.
Uit dit huwelijk:
1. Engel, volgt Va.
2. Gertrudis van der Swaan, ged. Alkemade 16 maart 1769.

IVb. Govert Pietersz. van der Zwaan, geb. Korteraar, begr. Amsterdam 29 nov. 1794, tr. 1e Ter Aar (otr) 23 dec. 1758 Cornelia Claasse Schinkel, geb. Mijdrecht, † vóór 5 jan. 1780; tr. 2e Hekendorp 5 jan. 1780 Jannetje Claasdr. Matzen, geb. Oudkoop.
Uit het tweede huwelijk:
1. Klaas van der Zwaan, ged. Amsterdam 7 mei 1780, † vóór sept. 1783.
2. Cornelia van der Zwaan, ged. Amsterdam 4 sept. 1781.
3. Klaas, volgt Vb.
4. Geertruij van der Zwaan, ged. Amsterdam 4 jan. 1787, † na april 1852, tr. Nieuwer-Amstel 26 april 1811 Klaas de Rijk, geb. omstr. 1787, † na april 1852.
5. Petrus van der Zwaan, ged. Amsterdam 2 nov. 1789, begr. ald. 5 sept. 1791.
6. Maria Gesina (Mietje) van der Zwaan, geb. Waverveen, ged. Amsterdam 13 dec. 1792, † Vinkeveen en Waverveen 17 juli 1848, tr. Waverveen 16 mei 1813 Willem van Amerongen, geb. Waverveen omstr. 1786, † Vinkeveen en Waverveen 21 aug. 1853, zn. van Nicolas en Theuntje van Werkhoven.
7. Ariaantje van der Zwaan, ged. Amsterdam 13 dec. 1792, begr. ald. 29 okt. 1794.

IVc. Klaas Pietersz. van der Zwaan, geb. Korteraar omstr. 1741, arbeider (1813), † Nieuwveen 14 aug. 1813, tr. 1e Uithoorn 17 nov. 1771 Fronika van der Welde(n), † na 1 mei 1793; tr. 2e Alkemade 31 jan. 1796 Willemijntje van Kints, geb. Rijnsaterwoude, † na aug. 1813, wed. van Willem de Wilde.
Uit het eerste huwelijk:
1. Getrudis van der Zwaan, ged. Uithoorn 5 dec. 1772, † vóór 1787.
2. Maria van der Zwaan, ged. Uithoorn 10 nov. 1773.
3. Jan van der Zwaan, ged. Uithoorn 25 febr. 1779.
4. Maarten van der Zwaan, ged. Uithoorn 1 aug. 1780.
5. Jan van der Zwaan, ged. Nieuwer-Amstel 7 jan. 1783.
6. Jan, volgt Vc.
7. Geertruid van der Zwaan, geb. omstr. 1787, † Nieuwveen 24 aug. 1812.
8. Susanna van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 1 mei 1793.

Va. Engel van der Zwaan, ged. Alkemade 22 dec. 1766, ’s Landsroeijer bij de in- en uitgaande regten (1835), † Almelo 17 juni 1849, tr. Oud-Beijerland 29 april 1798 Adriana Brussaard, geb. Oud-Beijerland 1773, † ald. 1 mei 1817, dr. van Jan Fransz. en Cornelia den Ouden.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 29 dec. 1799, particuliere (1818), † Delft 20 juni 1849, tr. Oud-Beijerland 5 juli 1818 Nicolaas (Klaas) van der Schaft, geb. Schiedam 6 jan. 1775, timmermansknegt (1818), † Delft 16 juni 1842, zn. van Pieter en Maria de Jel.
2. Jan, volgt VIa.
3. Cornelis van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 25 april 1806.
4. Kornelis, volgt VIb.

Vb. Klaas van der Zwaan, ged. Amsterdam 23 sept. 1783, smidsknecht, timmerman (1812), † Nieuwer-Amstel 27 maart 1825, tr. Amstelveen 29 juni 1804 Alida Horskamp, geb. Ouderkerk 7 maart 1788, † Nieuwer-Amstel 9 jan. 1850, dr. van Barend en Alida Groever; zij hertr. Nieuwer-Amstel 4 dec. 1830 Joannes Leonardus Hermanns.
Uit dit huwelijk:
1. Alida van der Zwaan, ged. Amstelveen 1 jan. 1805, † Vinkeveen en Waverveen 31 mei 1846, tr. Waverveen 6 aug. 1831 Jacobus Kuijt, geb. Ouder-Amstel omstr. 1811, zn. van Pieter en Anna Rademaker; hij hertr. Ouder-Amstel 11 nov. 1848 Everijntje Kroon.
2. Govert van der Zwaan, ged. Amstelveen 1 juni 1806.
3. Barent van der Zwaan, ged. Amstelveen 22 juli 1807.
4. Godefridus, volgt VIc.
5. Barendje van der Zwaan, geb. omstr. 1810, † Nieuwer-Amstel 6 april 1813.
6. Johanna van der Swaan, geb. Nieuwer-Amstel, ged. Amstelveen 4 maart 1811, tr. 1e Ouder-Amstel 28 mei 1837 Jan van der Linde(n), geb. Ouder-Amstel omstr. 1808, veenwerker (1833), werkman (1837), † vóór juli 1842, zn. van Jan van der Linden en Antje van Trigt en wedr. van Appolonia van der Vegt; tr. 2e Ouder-Amstel 16 juli 1842 Pieter Steenbeek, geb. Ouder-Amstel omstr. 1814, werkman (1842), zn. van Hermanus en Catharina Kleijn.
7. Ariaantje van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 20 sept. 1812, tr. Theodorus Bon, ged. Amsterdam 7 okt. 1808, melkslijter (1852), zn. van Joannes en Maria Vermeer.
8. Gerrit van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 23 nov. 1813.
9. Barbara van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 21 okt. 1814, † ald. 23 dec. 1882, tr. Ouder-Amstel 5 aug. 1838 Wilhelmus Schrijver, geb. Weesperkarspel omstr. 1798, schippersknecht (1838, 1867), zn. van Gerrit en Marretje Berkmeyer en wedr. van Cornelia van den Boom.
10. Nicolaas, volgt VId.
11. Johannes, volgt VIe.
12. Anna Maria Gesina van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 21 nov. 1819, dienstbaar (1845), tr. 1e Nieuwer-Amstel 23 april 1845 Willem Heijsteeg, geb. Weesperkarspel omstr. 1817, boerenknecht (1845), zn. van Frans en Lijsje van der Linden; tr. 2e Nieuwer-Amstel 15 april 1863 Johannes Jurien, geb. Amsterdam omstr. 1825, werkman (1863), zn. van Leendert en Maria Elizabeth Roozijn.
13. Geertrui van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 13 maart 1822, † Aalsmeer 10 juni 1892, tr. Nieuwer-Amstel 14 aug. 1850 Cornelis Hijstee, geb. Weesp omstr. 1813, boerendaggelder (1850), † Aalsmeer 6 okt. 1880, zn. van Frans Heijsteeg en Lijsje van der Linden en wedr. van Leentje Lagrand.
14. Anna van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 9 maart 1824, † ald. 20 aug. 1842, tr. vóór 20 aug. 1842 NN Hermans, geb. omstr. 1761.

Vc. Jan van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 2 febr. 1784, arbeider (1829), † Nieuwveen 19 nov. 1862, tr. Nieuwveen 5 mei 1811 Cornelia Spring in ’t Veld, ged. Zevenhoven 29 mei 1784, † Nieuwveen 23 juli 1849, dr. van Claas en Meijntje Kruisheer.
Uit dit huwelijk:
1. Fronika van der Zwaan, geb. Nieuwveen 2 febr. 1812, † ald. 23 febr. 1812.
2. Mensje van der Zwaan, geb. Nieuwveen 2 febr. 1812, werkster, † Nieuwveen 9 sept. 1835.
3. Klaas van der Zwaan, geb. Nieuwveen 7 jan. 1815, † ald. 30 sept. 1817.
4. Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwveen 14 okt. 1816, † ald. 16 sept. 1817.
5. Fronika van der Zwaan, geb. Nieuwveen 1 nov. 1818, † ald. 13 okt. 1819.
6. Nicolaas (Klaas), volgt VIf.
7. Vronika van der Zwaan, geb. Nieuwveen 10 okt. 1820, † ald. 21 okt. 1820.
8. Fronika van der Zwaan, geb. Nieuwveen 23 juni 1822, † ald. 26 april 1829.
9. Nicolaas van der Zwaan, geb. Nieuwveen 23 okt. 1825, † ald. 24 april 1829.

VIa. Jan van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 10 okt. 1802, schippersknecht (1830), koorndrager (1842, 1852), schipper (1859, 1871), † Amsterdam 19 mei 1882, tr. 1e Amsterdam 2 dec. 1829 Albertien Tipel, ged. Meppel 18 nov. 1801, † Amsterdam 25 nov. 1841, dr. van Hannes en Marchien Tinholt; tr. 2e Amsterdam 2 febr. 1842 Harmina Hoff, ged. Meppel 9 nov. 1808, dienstbode (1842), † Amsterdam 21 sept. 1853, dr. van Jan en Femmechien van Dijk; tr. 3e Amsterdam 30 jan. 1856 (door echtsch. ontbonden ald. 20 febr. 1865) Neeltje Bruijn, geb. Vlieland omstr. 1814, winkelierster, dr. van Reijnder en Bregtje Bruijn en wed. van Johann Daniel Borgward; tr. 4e Amsterdam 12 juli 1871 Janke Hendrik Hoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana van der Zwaan, geb. Meppel 24 juni 1830, † Amsterdam 17 mei 1832.
2. Hannes van der Zwaan, geb. Amsterdam 1 jan. 1832, onderstuurman (1853), † op zee 10 juni 1853.
3. Engel van der Zwaan, geb. Amsterdam 8 dec. 1833, † ald. 27 mei 1834.
4. Adriana, volgt VIIa.
5. Engel van der Zwaan, geb. Amsterdam 16 sept. 1837, † ald. 29 jan. 1838.
6. Jan van der Zwaan, geb. Amsterdam 31 dec. 1838, † ald. 27 mei 1839.
7. Jan, volgt VIIb.
Uit het tweede huwelijk:
8. Engel van der Zwaan, geb. Amsterdam 31 okt. 1842, † ald. 22 dec. 1842.
Uit het vierde huwelijk:
9. Pieter van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 mei 1870, houtdraaier (1890), † Amsterdam 7 nov. 1938.

VIb. Kornelis van der Zwaan, geb. Oud-Beijerland 25 april 1810, smit (1835), smidsknecht (1849), † Rotterdam 1 juni 1893, tr. 1e Delft 16 dec. 1835 Adriana Antonia van der Reijde, ged. Woerden 13 juni 1806, zonder beroep (1835), † Delft 25 juli 1849, dr. van Petri (Pieter) van der Reijde(n) en Helena (Lena) Bieber(s); tr. 2e Rotterdam 24 okt. 1849 Johanna Boxmeer, geb. Delft 21 okt. 1819, schoonmaakster (1849), † Rotterdam 23 okt. 1897, dr. van Jacobus en Cornelia Ooijkaas en wed. van Jan den Houdijker.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helena Cornelia van der Zwaan, geb. Delft 28 dec. 1836, † ald. 20 febr. 1846.
2. Engel Cornelis van der Zwaan, geb. Delft 26 jan. 1839, † ald. 30 maart 1840.
3. Adriana Anthonia van der Zwaan, geb. Delft 4 april 1841, † ald. 20 aug. 1922, tr. Delft 21 nov. 1866 Johannes Franciscus Weeber, geb. Delft omstr. 1842, † ald. 15 okt. 1887, zn. van Dominicus en Maria Christina Johanna Plussie.
4. Cornelis Wilhelmus van der Zwaan, geb. Delft 7 sept. 1843, † ald. 15 sept. 1843.
5. Leonardus Petrus van der Zwaan, geb. Delft 21 okt. 1846, marinier (1875), † Amsterdam 15 febr. 1875.
6. Maria van der Zwaan, geb. Delft 25 maart 1849, † ald. 27 aug. 1849.
Uit het tweede huwelijk:
7. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Rotterdam 23 juli 1850, † ald. 28 maart 1852.
8. Cornelis van der Zwaan, geb. Rotterdam 30 nov. 1851, † ald. 17 jan. 1852.
9. Johannes Cornelis van der Zwaan, geb. Rotterdam 9 april 1853, † ald. 12 april 1853.
10. Johannes Nicolaas, volgt VIIc.
11. Johanna Cornelia van der Zwaan, geb. Wemeldinge 24 okt. 1857, † Rotterdam 26 sept. 1859.

VIc. Godefridus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel, ged. Amstelveen 11 juni 1809, fuselier (1834), metselaar (1838, 1857, 1859), kramer (1866), † Zutphen 28 aug. 1886, tr. Zutphen 3 sept. 1834 Gerardina Alberta (Gerritjen) Gerhards, geb. Zutphen 25 april 1803, werkvrouw (1834), zonder beroep (1871), † Zutphen 20 mei 1874, dr. van Johannes en Geertruida Meekers.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida van der Zwaan, geb. Zutphen 31 okt. 1826, naaister (1858), † Zutphen 12 juli 1874, tr. Zutphen 19 mei 1858 Bernardus Ruts, geb. Schiedam 5 nov. 1819, instrumentmaker (1858), zn. van Dirk en Maria Berghout.
2. Petronella Lammerdina, volgt VIId.
3. Adriana van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 12 dec. 1835, † Zutphen 1 april 1918.
4. Godefridus van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 15 april 1838.
5. Jan, volgt VIIe.
6. Anna Clara van der Zwaan, geb. Zutphen 13 okt. 1843, † ald. 18 aug. 1892, tr. Zutphen 3 nov. 1875 Hendricus Johannes Roebers, geb. Zutphen 12 juli 1848, kleermaker (1875, 1894, 1911), † Enschede 16 sept. 1911, zn. van Henricus Josephus en Henrica Alijda Naafs; hij hertr. Enschede 13 sept. 1894 Petronella Lammerdina van der Zwaan (VIId).
7. Martinus van der Zwaan, geb. Zutphen 27 dec. 1846, zakjesplakker (1907), † Zutphen 3 juli 1907.
8. Nicolaas van der Zwaan, geb. Zutphen 4 dec. 1850, † ald. 29 mei 1857.

VId. Nicolaas van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 19 jan. 1816, metselaar (1850), arbeider (1851), † Nieuwer-Amstel 9 jan. 1873, tr. Nieuwer-Amstel 9 okt. 1850 Maria Ontijd, geb. Uithoorn omstr. 1818, dr. van Anthonij Ontijt en Johanna van Gent; zij hertr. Nieuwer-Amstel 14 juni 1876 Jacobus Post.
Uit dit huwelijk:
1. Alijda van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 15 juli 1851, † ald. 25 mei 1860.
2. Johanna Petronella van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 4 jan. 1854.

VIe. Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 7 dec. 1817, arbeider (1839, 1869), † Mijdrecht omstr. 1890, tr. Uithoorn 11 mei 1839 Agatha (Aagje) Kooijman, geb. Uithoorn omstr. 1811, dienstbaar (1839), arbeidster (1869), † Mijdrecht 22 juli 1883, dr. van Hannes en Willemijntje Liesfeld.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina van der Zwaan, geb. Zevenhoven 16 maart 1840, † ald. 27 aug. 1842.
2. Alijda van der Zwaan, geb. Zevenhoven 20 maart 1841, † ald. 28 aug. 1842.
3. Johanna van der Zwaan, geb. Zevenhoven 12 april 1842, † ald. 31 aug. 1842.
4. Wilhelmina van der Zwaan, geb. Zevenhoven omstr. 1844, † Uithoorn 12 febr. 1904, tr. 1e Mijdrecht 8 juni 1865 Pieter Sneeuw, geb. Mijdrecht 11 april 1835, † ald. 18 mei 1871, zn. van Jacobus en Matje van Deursen; tr. 2e Uithoorn 7 juli 1872 Johannes Rekelhof, geb. Uithoorn omstr. 1842, werkman (1866), † Mijdrecht 11 mei 1906, zn. van Johannes (Jan) en Johanna (Janna) Enthoven en wedr. van Helena van Stam.
5. Alida van der Zwaan, geb. Zevenhoven omstr. 1845, dienstbode (1869), † Mijdrecht 11 juli 1874, tr. Zevenhoven 5 mei 1869 Gerrit Blom, geb. Wilnis 15 nov. 1828, arbeider (1869), † Wilnis 31 maart 1905, zn. van Arie en Jannetje Kok en wedr. van Klementia (Klemensje) van der Donk; hij hertr. Woerden 6 dec. 1877 Baalegje van den IJssel.
6. Hanna van der Zwaan, geb. Mijdrecht 22 juni 1847, † Nieuwveen 18 dec. 1916, tr. Mijdrecht 5 nov. 1869 Leonardus Wetter, geb. Ter Aar 5 mei 1848, arbeider (1875, 1901), † Sassenheim 27 april 1929, zn. van Johannes (Jan) en Maria (Marijtje) van der Zwaan.
7. Klazina van der Zwaan, geb. Mijdrecht 5 jan. 1850, † ald. 1 april 1850.
8. Klasina van der Zwaan, geb. Mijdrecht 24 maart 1851, † ald. 15 jan. 1852.
9. Nicolaas (Klaas) van der Zwaan, geb. Mijdrecht 19 mei 1852, † ald. 10 sept. 1867.
10. Johannes van der Zwaan, geb. Mijdrecht 2 juli 1855, † ald. 12 nov. 1855.
11. Marijtje van der Zwaan, geb. Mijdrecht 19 aug. 1858, † ald. 13 maart 1859.

VIf. Nicolaas (Klaas) van der Zwaan, geb. Nieuwveen 10 okt. 1820, arbeider (1850, 1857, 1862), † Uithoorn 30 jan. 1895, tr. 1e Nieuwveen 9 aug. 1850 Dorothea Erkelens, geb. Nieuwveen omstr. 1816, zonder beroep (1850), † Nieuwveen 4 febr. 1857, dr. van Matthijs en Aafje Couprie; tr. 2e Nieuwveen 27 juni 1857 Wilhelmina (Meintje) de Vos, geb. Nieuwveen 13 mei 1828, zonder beroep (1857), dr. van Jan en Emmetje Wouters.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia van der Zwaan, geb. Nieuwveen 2 nov. 1851, † ald. 31 mei 1852.
2. Johannes van der Zwaan, geb. Nieuwveen 9 april 1853, arbeider (1893), † Uithoorn 3 dec. 1903, tr. Uithoorn 1 dec. 1893 Friederieke Margaretha Henschen, geb. Crefeld (Duitsland) 23 nov. 1853, dienstbode (1893), dr. van Richard en Wilhelmine Schmitz.
3. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 12 nov. 1854, † ald. 12 nov. 1854.
4. Matthijs van der Zwaan, geb. Nieuwveen 24 nov. 1855, † ald. 5 nov. 1858.
5. Hendrik van der Zwaan, geb. Nieuwveen 10 jan. 1857, † ald. 9 april 1857.
Uit het tweede huwelijk:
6. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 30 mei 1858, † ald. 30 mei 1858.
7. Matthijs van der Zwaan, geb. Nieuwveen 19 juni 1859, † ald. 10 aug. 1859.
8. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 4 okt. 1860, † ald. 4 okt. 1860.
9. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 7 maart 1862, † ald. 7 maart 1862.
10. Kornelia van der Zwaan, geb. Nieuwveen 5 aug. 1863, † Uithoorn 26 maart 1898, tr. Uithoorn 7 mei 1897 Klaas van der Vlugt, geb. Mijdrecht 15 maart 1862, arbeider (1897, 1899), zn. van Evert en Matje Bank; hij hertr. Uithoorn 7 april 1899 Suzanna Kloosterman.
11. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 10 april 1865, † ald. 10 april 1865.
12. NN van der Zwaan, geb. Nieuwveen 19 mei 1866, † ald. 19 mei 1866.

VIIa. Adriana van der Zwaan, geb. Amsterdam 17 juni 1835, † Delft 14 mei 1916, tr. 2e Schiedam 29 jan. 1879 Frans Hendrik Knostmann; tr. 1e Grave 19 okt. 1860 Hermanus Jacobus de Vries, geb. Grave 16 mei 1812, zn. van Juriaan en Theodora Smit.
Haar dochter:
Adriana van der Zwaan, geb. Amsterdam 23 mei 1855, † ald. 1 nov. 1855.

VIIb. Jan van der Zwaan, geb. Amsterdam 22 nov. 1840, zeeman (1859, 1871), schipper (1881, 1898), nachtwaker (1910), † Amsterdam 16 dec. 1910, tr. Velsen 4 mei 1871 Sjoukje Hoff, geb. Smallingerland 24 aug. 1840, dienstbode (1871), † na 16 dec. 1910, dr. van Hendrik Pieters en Sytske Hanzes van der Kamp.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukje, volgt VIIIa.
2. Alberta Hermina van der Zwaan, geb. Velsen 23 mei 1873, † Amsterdam 22 nov. 1873.
3. Sietske van der Zwaan, geb. Velsen 9 jan. 1875, † ald. 22 maart 1875.
4. Jan van der Zwaan, geb. Beverwijk 12 jan. 1876, † Sloten 11 mei 1880.
5. Sientje van der Zwaan, geb. Velsen 1 aug. 1878, † Amsterdam 21 dec. 1878.
6. Adrianus, volgt VIIIb.
7. Sientje van der Zwaan, geb. Sloten (NH) 30 sept. 1881, † ald. 19 sept. 1882.
8. Jan van der Zwaan, geb. Sloten (NH) 25 sept. 1883, † ald. 13 maart 1884.
9. Jan van der Zwaan, geb. Sloten (NH) 6 okt. 1885, † ald. 17 dec. 1885.

Johannes_Nicolaas_van_der_Zwaan_1854-1911.jpg

Johannes Nicolaas van der Zwaan (VII-c). (Rijksarchiefdienst Drenthe 1900)

VIIc. Johannes Nicolaas van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 mei 1854, † ald. 15 febr. 1911, tr. Rotterdam 16 aug. 1876 Catharina Maria Johanna Broeren, geb. Grave omstr. 1856, dr. van Johannes Hendrikus en Johanna Peeters.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendrikus Nicolaas van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 sept. 1877.
2. Johanna Maria Catharina van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 dec. 1879, † ald. 23 mei 1916, tr. Rotterdam 10 aug. 1898 Abraham van der Wal, geb. Utrecht omstr. 1874, zn. van Pieter en Geertruida Huisen.
3. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 23 sept. 1881, † ald. 23 sept. 1881.

VIId. Petronella Lammerdina van der Zwaan, geb. Zutphen 3 febr. 1832, dienstmeid (1859), † Enschede 8 febr. 1919, tr. 1e Zutphen 7 sept. 1859 Christiaan Eijlart, geb. Alkmaar 4 nov. 1825, kantoorbediende (1859), timmerman (1892), † Enschede 4 april 1892, zn. van Jacobus en Antje Caton; tr. 2e Enschede 13 sept. 1894 Hendricus Johannes Roebers, geb. Zutphen 12 juli 1848, kleermaker (1875, 1894, 1911), † Enschede 16 sept. 1911, zn. van Henricus Josephus en Henrica Alijda Naafs en wedr. van Anna Clara van der Zwaan (VIc,6).
Uit het eerste huwelijk:
Christiaan Nicolaas van der Zwaan, geb. Zutphen april 1858, † ald. 7 okt. 1858. 

Jan_van_der_Zwaan_1840_Zutphen_1898.jpg

Jan van der Zwaan (VII-e). (Rijksarchief Drenthe 1898)

VIIe. Jan van der Zwaan, geb. Zutphen 18 okt. 1840, kleermaker (1866, 1871, 1892), † Zutphen 5 febr. 1925, tr. Zutphen 24 jan. 1866 Hendrina Gerdina ten Broeke, geb. Zutphen 3 juni 1839, zonder beroep (1866), † Zutphen 1 febr. 1894, dr. van Jan Hendrik en Gerritdiena Ebbinkhof.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik, volgt VIIIc.
2. Hendrina Gerdina, volgt VIIId.
3. Johanna van der Zwaan, geb. Zutphen 24 juni 1868, † Enschede 2 april 1950, tr. Enschede 12 mei 1892 Johannes Franciscus Lubbers, geb. Lonneker 17 okt. 1867, fabrieksarbeider (1892), † 24 maart 1952, begr. Enschede, zn. van Engbert en Helena Maria Kuipers.
4. Godefridus van der Zwaan, geb. Zutphen 11 okt. 1869, † ald. 6 maart 1872.
5. Helena van der Zwaan, geb. Zutphen 7 juli 1871, † ald. 24 juni 1875.
6. Johannes van der Zwaan, geb. Zutphen 22 febr. 1873, † ald. 4 juni 1874.
7. Gerardus van der Zwaan, geb. Zutphen 11 maart 1875, los werkman (1917), tr. Putten 14 april 1916 Carolina Beijnen, geb. Putten 26 april 1875, dr. van Adriaan en Aaltje van Beek en wed. van Anne Reijenga.
8. Wilhelmina Christina van der Zwaan, geb. Zutphen 2 juli 1876, † ’s-Gravenhage 20 mei 1939, tr. Vollenhove, Stad 10 nov. 1900 Arent Jongman, geb. Vollenhove, Stad 7 mei 1854, arbeider (1900), † Blokzijl 27 juli 1932, zn. van Jan en Marrigje Catharina van Dijk.
9. Mietje van der Zwaan, geb. Zutphen 6 aug. 1878, † ald. 13 april 1879.
10. Petronella Lammerdina van der Zwaan, geb. Zutphen 13 sept. 1880, fabrieksarbeidster (1902), † Enschede 19 jan. 1958, tr. Enschede 14 aug. 1902 Gerhardus Hermannus Tonis, geb. Lonneker 16 aug. 1876, fabrieksarbeider (1902), † Enschede 3 sept. 1956, zn. van Willem en Maria Budde.
11. Christiaan van der Zwaan, geb. Zutphen 21 jan. 1882, fabrieksarbeider (1900), † vóór 1963, tr. Enschede 27 dec. 1900 Mina Christina Lubben, geb. Lonneker omstr. 1876, fabrieksarbeidster (1900), † Enschede 17 juli 1963, dr. van Johannes Hermannus en Frederika Stroink.
12. Dina van der Zwaan, geb. Zutphen omstr. 1884, fabrieksarbeidster (1903), † Enschede 19 sept. 1947, tr. Enschede 10 dec. 1903 Berend Jan Neervoort, geb. Zwolle 26 april 1882, opperman (1903), † juli 1967, zn. van Hendrik en Sophia Johanna Lamberdina Mensink.

VIIIa. Sjoukje van der Zwaan, geb. Velsen 15 maart 1872, dienstbode (1895), tr. Amsterdam 12 okt. 1898 Johannes Bernhard van der Waal, geb. Alkmaar omstr. 1873, kleermaker (1898), zn. van Leendert Barend en Carolina Sophia van Gils.
Haar dochter:
Hendrika van der Zwaan, geb. Nieuwer-Amstel 12 mei 1895.

VIIIb. Adrianus van der Zwaan, geb. Amsterdam 3 nov. 1879, varensgezel (1899), schuitevoerder, werkman, † Rotterdam 26 juli 1933, tr. 1e Amsterdam 16 jan. 1901 (door echtsch. ontbonden ald. 15 april 1919) Aartje Molenaar, geb. Hoorn omstr. 1881, † Castricum 9 febr. 1920, dr. van Dirk en Anna Helena Wadenbagh; tr. 2e Rotterdam 9 febr. 1921 Clasina Susanna Maria Hemelop, geb. Rotterdam 15 jan. 1890, † ald. 24 jan. 1971, dr. van Johannes Hendrik en Susanna Maria van Dijk en gesch. echtg. van Willem Cornelis van der Ploeg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IXa.
2. Adrianus van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 mei 1904, † ald. 21 mei 1904.
 

Jan_Hendrik_van_der_Zwaan.jpg Henderika_Ouwerdina_Maria_van_der_Zwaan-_Grob_1882.jpg 

Jan Hendrik van der Zwaan (VIII-c) (Collectie Louis Louter) en Henderika Ouwerdina Maria Grob (Collectie Roel Bekema)

VIIIc. Jan Hendrik van der Zwaan, geb. Zutphen 25 maart 1860, † Almelo 22 dec. 1916, tr. Stad Almelo 16 jan. 1902 Henderika Ouwerdina Maria Grob, geb. Almelo, Stad 17 okt. 1882, † 16 febr. 1956, dr. van Henderikus en Ouwerdina Jacoba Harmeling; zij hertr. Almelo 2 maart 1918 Johannes Adrianus Born.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhard Heinrich (Hendrik), volgt IXb.
2. Ouwerdina Jacoba van der Zwaan, geb. Rheden 9 sept. 1904, tr. Losser 27 jan. 1931 Gerhardus Johannes Schaepers, geb. Almelo omstr. 1905, timmerman (1931), zn. van Bernardus en Janna Bos.
3. Franz van der Zwaan, geb. Ochtrup (Duitsland) omstr. 1907, fabrieksarbeider (1932), tr. Almelo 23 april 1932 (door echtsch. ontbonden ald. 7 jan. 1955) Engelina Enzerink, geb. Almelo omstr. 1914, naaister 1932, dr. van Albert en Adriana van Walsum.
4. Ludwig (Lodewijk), volgt IXc.
5. Johannes Franciscus (John) van der Zwaan, geb. Ochtrup (Duitsland) 8 maart 1910, matroos verpleger/marinier (1933), schoenmaker, † Amsterdam 4 dec. 1975, tr. Den Helder 25 juli 1935 Rieka Everarda (Riek) Huijding, geb. Utrecht 24 dec. 1913.
6. Maria Johanna Berendina van der Zwaan, geb. Ochtrup (Duitsland) 21 okt. 1911, † Amsterdam 14 jan. 1970, tr. Amsterdam 1953 Foppe Meinderts Bekema, geb. Workum 17 dec. 1913, † Amsterdam 22 maart 1986, zn. van Meindert Andries en Theodora Foppes Bruinsma.
7. Johanna Maria van der Zwaan, geb. Epe (Duitsland) 9 mei 1914, dienstbode (1937), † Hengelo 7 juni 1997, tr. Amsterdam omstr. 1940 Andries Meinderts Bekema, geb. Enkhuizen 25 maart 1905, † Hengelo 19 juli 1995, zn. van Meindert Andries en Theodora Foppes Bruinsma.

trouwen_Gerardus_Johannes_Schaepers_en_Ouwerdina_Jacoba_van_der_Zwaan.jpg

Ouwerdina Jacoba (Toos) van der Zwaan (VIIIc-2) en Gerhardus Johannes Schaepers (Collectie Roel Bekema)

VIIId. Hendrina Gerdina van der Zwaan, geb. Zutphen 20 nov. 1866, † Enschede 11 maart 1933, tr. Enschede 21 sept. 1893 Johannes Gortemaker, geb. Lonneker omstr. 1869, fabrieksarbeider (1893), zn. van Jannes en Hendrika Wieferink.
Haar zoon:
Hendrina Gerdina van der Zwaan, geb. Zutphen dec. 1890, † ald. 2 maart 1891.

IXa. Jan van der Zwaan, geb. Amsterdam 15 febr. 1902, schipper, grondwerker, takelaar, † Poortugaal 21 jan. 1980, tr. Rotterdam 30 nov. 1927 Geertje Bathoorn, geb. Rotterdam 1 okt. 1907, † Poortugaal 7 juni 1983, dr. van Berend en Maria Cornelia Koster.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Zwaan, geb. Rotterdam.
2. Adrianus van der Zwaan, geb. Rotterdam.
3. Berend van der Zwaan, geb. Rotterdam.
4. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 maart 1932, † ald. 7 maart 1932.
IXb. Gerhard Heinrich (Hendrik) van der Zwaan, geb. Ochtrup (Duitsland) 23 dec. 1902, landarbeider (1922), werkte bij de zoutfabriek in Boekelo, magnetiseur en helderziende (1939-1979), † Haaksbergen 6 april 1979, tr. 1e Hengelo 17 nov. 1922 Geertruida (Greet) Mentink, geb. Hengelo 15 dec. 1885,  mutsenmaakster (1922), † Beckum 15 nov. 1951, dr. van Gerhardus Johannes en Geertruida Hendrika Gelink; tr. 2e 31 okt. 1953 Maria Johanna Bloemen, geb. 28 mei 1924, † Enschede 21 febr. 1976. 

Ludwig_en_Grada_van_der_Zwaan-van_Orden-2.jpg 

Ludwig (Lodewijk) van der Zwaan (IX-c) en Grada van Orden (Collectie Louis Louter)

IXc. Ludwig (Lodewijk) van der Zwaan, geb. Ochtrup (Duitsland) 7 nov. 1908, kleermaker (1929), † Bennekom 15 dec. 1978, tr. Renkum 25 juni 1931 Grada van Orden, geb. Wageningen 20 okt. 1908, † Renkum 29 nov. 1992, dr. van Gijsbertus en Johanna Maria Polman.