Genealogie van Rutger (van der Zwaan) uit Hattem
Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 7 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif
 

Hattem_Kopergravure_in_1622_uitgegeven_in_Polemographia_Auraco-Belgica_Willem_Baudartius.jpg Hattum (Kopergravure, in 1622 uitgegeven in Polemographia Auraïco-Belgica, Willem Baudartius.) 

I. Rutger.
Zijn kinderen:
1. Rutger, volgt IIa.
2. Theunis Rutger, volgt IIb.
3. Jan Rutgers, volgt IIc.

IIa. Rutger van der Zwaan, lidmaat (1717), tr. Jennigjen Jans Sprangers.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger van der Zwaan, ged. Hattem 24 dec. 1719.
2. Anna Geertruid van der Swaan, ged. Hattem 5 juli 1722.

IIb. Theunis Rutger van der Zwaan, tr. Hattem 22 nov. 1711 Aaltjen Everts.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger van der Swaen, ged. Hattem 31 aug. 1712.
2. Evert van der Swaen, ged. Hattem 25 febr. 1714, lidmaat (1737).
3. Anne Lijsbet van der Swaen, ged. Hattem 9 okt. 1715.
4. Aalt van der Zwaan, ged. Hattem 26 maart 1717.
5. Hendrik van der Zwaan, ged. Hattem 16 nov. 1718.
6. Hendrik van der Zwaan, ged. Hattem 15 okt. 1719.
7. Aalt van der Swaan, ged. Hattem 9 maart 1721.
8. Anna Elizabet van der Swaan, ged. Hattem 1 maart 1722.
9. Lijsebeth van der Swaen, ged. Hattem 24 juni 1725.
10. Aalt, volgt III.

IIc. Jan Rutgers van der Swaen, tr. Hattem 6 maart 1712 Bijgjen Heijmens Berghuijs, lidmaat (1708).
Uit dit huwelijk:
Stijne van der Swaan, ged. Hattem 29 juni 1727.

III. Aalt van der Zwaan, ged. Hattem 26 maart 1728, lidmaat (1753), begr. Hattem 1 sept. 1800, tr. Hattem (of Oldebroek?) 1758 Stijntje (Stientjen) Gerrits, geb. Oldebroek, begr. Hattem 26 sept. 1809.
Uit dit huwelijk:
1. Marretje (Marrigje) van der Zwaan, ged. Hattem 29 juni 1760, begr. ald. 21 okt. 1781.
2. Aaltjen van der Swaan, ged. Hattem 21 maart 1762, lidmaat (1780), landbouwster, † Hattem 8 okt. 1839, tr. Hattem febr. 1796 Leendert Böhm, geb. Erbach (Duitsland) omstr. 1743, soldaat (1818), † Hattem 3 juli 1818.
3. Anna van der Swaan, ged. Hattem 6 jan. 1765.
4. Anna van der Swaan, ged. Hattem 17 dec. 1766, lidmaat (1784), † Amsterdam 12 nov. 1821, tr. Amsterdam (otr) 4 jan. 1799 Hendrik Schut, geb. Amsterdam 25 mei 1777, zn. van Pieter en Barentie Henderiks.
5. Rutger Anthoni van der Swaan, ged. Hattem 18 maart 1770, begr. ald. 11 okt. 1779.
6. Gerrit, volgt IV.

IV. Gerrit van der Zwaan, ged. Hattem 11 okt. 1772, lidmaat (1800), landbouwer (1816, 1823, 1835), † Hattem 15 april 1835, tr. Hattem 3 april 1803 Aaltje van Wijhe, geb. Hattem 23 juni 1782, † ald. 30 dec. 1843, dr. van Jan Hendriks en Gerrigjen Willems Tiggelaer.
Uit dit huwelijk:
1. Stijntjen van der Zwaan, ged. Hattem 26 febr. 1804, begr. ald. 6 maart 1804.
2. Aalt, volgt Va.
3. Gerrigjen van der Zwaan, ged. Hattem 4 okt. 1807, begr. ald. 4 aug. 1810.
4. Rutger Anthonij van der Zwaan, ged. Hattem 7 maart 1810, † ald. 1 febr. 1812.
5. Garrigjen van der Zwaan, geb. 1813, † Hattem 1 mei 1815.
6. Rutger Antonie van der Zwaan, geb. Hattem 14 jan. 1813, † ald. 17 jan. 1813.
7. Steintje van der Zwaan, geb. Hattem 14 jan. 1813, † ald. 19 maart 1813.
8. Jan Rutger, volgt Vb.
9. Gerrit van der Zwaan, geb. Hattem 18 april 1819, † ald. 5 okt. 1821.
10. Mannes van der Zwaan, geb. Hattem 2 maart 1821, † ald. 29 okt. 1823.
11. Hendrik Willem van der Zwaan, geb. Hattem 21 nov. 1822, † ald. 12 maart 1825.
12. Gerrigjes van der Zwaan, geb. Hattem 26 juli 1827, † ald. 24 okt. 1828.

Va. Aalt van der Zwaan, ged. Hattem 24 maart 1805, molenaarsknecht (1839, 1846, 1850, 1859), † Hattem 21 febr. 1879, tr. Hattem 31 mei 1839 Jansje Mulder, geb. Hattem 23 sept. 1818, zonder beroep (1859), † Hattem 23 febr. 1879, dr. van Lammert en Janna van Reene.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrigje van der Zwaan, geb. Zwolle 10 febr. 1841, † Hattem 1 okt. 1846.
2. Lammert van der Zwaan, geb. Hattem 9 juni 1845, † ald. 10 okt. 1851.
3. Gerrigjen van der Zwaan, geb. Hattem 24 sept. 1850, dienstmeid (1879), † Zwolle 4 febr. 1892, tr. Zwolle 11 sept. 1879 Lambert van Unen, geb. Zwolle 7 dec. 1837, zadelmaker (1864, 1879, 1915), † Hattem 8 jan. 1915, zn. van Abraham en Klaasjen Grevenstuk en wedr. van Johanna Lengton.
4. Lammert, volgt VIa.

Vb. Jan Rutger van der Zwaan, geb. Hattem 27 juni 1816, arbeider (1845, 1846, 1876, 1885), landbouwer (1847, 1850, 1857, 1859), † Hattem 15 nov. 1891, tr. Hattem 25 april 1845 Geertruid van Brummen, geb. Hattem 2 febr. 1824, zonder beroep (1859, 1885), † Hattem 20 april 1905, dr. van Gerrit en Bartha Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van der Zwaan, geb. Hattem 11 mei 1846, zonder beroep (1877), † Hattem 18 febr. 1912, tr. Hattem 8 febr. 1877 Hendrik Jan Muller, geb. Hattem 6 sept. 1848, kleermaker (1877, 1917), † Hattem 29 juli 1917, zn. van Roelof en Carlina Anna Elisabeth Rouw.
2. Gerrit, volgt VIb.
3. Bartha van der Zwaan, geb. Hattem 12 jan. 1850, † ald. 21 aug. 1854.
4. Jan van der Zwaan, geb. Hattem 7 dec. 1851, † ald. 16 maart 1858.
5. Aalt van der Zwaan, geb. Hattem 13 aug. 1854, † ald. 19 maart 1858.
6. Lambertus, volgt VIc.
7. Jan Rutger van der Zwaan, geb. Hattem 20 sept. 1859, † ald. 17 maart 1872.
8. Barta van der Zwaan, geb. Hattem 18 nov. 1861, zonder beroep (1885), † Hattem 25 jan. 1893, tr. Hattem 21 okt. 1885 Evert Hoogers, geb. Hattem 19 aug. 1859, arbeider (1885), winkelier (1893), † Hattem 13 aug. 1931, zn. van Evert en Geertje Vos; hij hertr. Hattem 26 april 1893 Aaltje van Olst.
9. Aalt van der Zwaan, geb. 24 april 1863, † Hattem 25 okt. 1864.
10. Gerrigjen van der Zwaan, geb. Hattem 22 april 1866, zonder beroep (1888), tr. Hattem 15 febr. 1888 Jan van Ogtrop, geb. Hattem 20 okt. 1865, arbeider (1888), landarbeider (1930), † Hattem 18 nov. 1930, zn. van Jacob en Berendina van de Worp.

VIa. Lammert van der Zwaan, geb. Hattem 22 jan. 1859, klompenmaker (1898, 1923), † Hattem 28 febr. 1923, tr. Hattem 26 okt. 1898 Jannigjen van der Beek, geb. Hattem 10 mei 1871, dienstbode (1898), † Hattem 23 sept. 1926, dr. van Jannes en Garrigjen Blom.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, geb. Hattem 21 nov. 1899, † ald. 21 nov. 1899.
2. Albert Jan van der Zwaan, geb. Hattem 25 febr. 1901.
3. NN van der Zwaan, geb. Hattem 8 april 1903, † ald. 8 april 1903.
4. NN van der Zwaan, geb. Hattem 23 mei 1904, † ald. 23 mei 1904.
5. Gerritje van der Zwaan, geb. Hattem 1905, † ald. 6 okt. 1925.
6. NN van der Zwaan, geb. Hattem 20 okt. 1907, † ald. 20 okt. 1907.
7. NN van der Zwaan, geb. Hattem 18 jan. 1910, † ald. 18 jan. 1910.

VIb. Gerrit van der Zwaan, geb. Hattem 14 nov. 1847, arbeider (1876, 1877), landbouwer (1911), arbeider (1916), † Hattem 25 mei 1916, tr. Heerde 11 maart 1876 Machteldje Veerman, geb. Heerde 5 maart 1853, zonder beroep (1876, 1877), † Hattem 11 mei 1916, dr. van Jan en Anna Maria van der Sleen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid van der Zwaan, geb. Hattem 2 juli 1876, † ald. 18 aug. 1876.
2. Anna Maria van der Zwaan, geb. Hattem 8 okt. 1877, tr. Hattem 10 aug. 1899 Marten Bultman, geb. Oldebroek omstr. 1870, bakker (1899), zn. van Jan en Jannigje Knul.
3. NN van der Zwaan, geb. Hattem 14 dec. 1881, † ald. 14 dec. 1881.
4. Jan Rutger van der Zwaan, geb. Hattem omstr. 1883, klompenmaker (1911), tr. Hattem 9 nov. 1911 Elisabeth Huisman, geb. Hattem 17 sept. 1875, dr. van Lieffert en Elisabeth Schakelaar.
5. Geertruid van der Zwaan, geb. Hattem 5 febr. 1887, † Meppel 10 april 1950, tr. Meppel 13 mei 1911 Anton van Wijk, geb. Meppel 9 april 1885, schilder (1929), † Meppel 12 febr. 1946, zn. van Roelof en Alida Christina van Puffelen.
6. Gerrit, volgt VIIa.

VIc. Lambertus van der Zwaan, geb. Hattem 29 jan. 1857, arbeider (1879), landbouwer (1906), † Zwollerkerspel dec. 1910, tr. Zwollerkerspel 6 nov. 1879 Marrigje Esselink, geb. Spoolde jan. 1860, dienstmeid (1879), landbouwster (1916), † Zwollerkerspel 20 dec. 1925, dr. van Geerlig en Geertje Mooi.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Rutger van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 9 mei 1881, † ald. 1 aug. 1881.
2. Geertje van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 20 mei 1882, † 27 maart 1961, begr. Zwolle, tr. Zwollerkerspel 3 mei 1906 Hendrik Nijmeijer, geb. Zwollerkerspel 16 nov. 1878, boerenarbeider (1906), † Zwolle 15 sept. 1942, zn. van Willem Hendrik en Hendrikjen Docter.
3. Jan Rutger, volgt VIIb.
4. Geerlig, volgt VIIc.
5. Lambertus van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 3 juni 1889, tuinman (1940), † Genemuiden 14 febr. 1940.
6. Hendrik van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 29 juni 1891, † ald. 22 maart 1892.
7. Hendrik, volgt VIId.
8. Aaltje van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 18 febr. 1895, tr. Zwollerkerspel 15 mei 1919 Dirk Breman, geb. Genemuiden omstr. 1893, hoefsmid (1919), zn. van Harm en Hermina Buter.
9. Dirkje van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 8 maart 1897, † 6 okt. 1979, begr. Zwolle, tr. Zwollerkerspel 28 dec. 1916 Hendrik Jan van Gelder, geb. Zwollerkerspel 4 juni 1893, timmerman (1916), † 4 jan. 1970, zn. van Willem en Reintje Halfwerk.
10. Marrigje van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 28 okt. 1899, tr. Zwollerkerspel 1 sept. 1925 Jan Beekman, geb. Zwolle omstr. 1899, slager (1925), † Zwolle 22 juli 1936, zn. van Jan en Janna Boeve.

VIIa. Gerrit van der Zwaan, geb. Hattem 10 nov. 1892, onderofficier (1919), † ’s-Gravenhage 5 febr. 1968, tr. Hattem 9 juli 1919 Harmina Rouwenhorst, geb. Hattem 16 mei 1894, zonder beroep (1919), dr. van Arend en Hendrika Veldkamp.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van der Zwaan, geb. Rijswijk 19 maart 1921, tr. A. van Noort.

VIIb. Jan Rutger van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 2 jan. 1885, landbouwer (1906), † 8 jan. 1964, begr. Zwolle, tr. Zwollerkerspel 27 sept. 1906 Hendrikje Locht, geb. Zwollerkerspel 13 okt. 1878, dienstbode (1906), † Zwolle 3 dec. 1960, dr. van Willem en Alberdina Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan van der Zwaan, geb. circa 1913 Kampen, † Zwollerkerspel 16 mei 1916.
2. Marrigje van der Zwaan, tr. Jan Onderdijk.
3. Lambertus van der Zwaan, geb. 8 nov. 1907, † Apeldoorn 15 maart 1987.
4. Jan van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 18 maart 1909, † ald. 28 febr. 1910.
5. Johanna Alberdina van der Zwaan, geb. Spoolde 19 juni 1910, tr. Zwollerkerspel 24 mei 1934 Jan Meijer, geb. Hattem 5 okt. 1907, † Zwolle 1975, zn. van Jacob en Gerrigjen van Raalte.
6. Hendrikje van der Zwaan, geb. omstr. 1921, † Marknesse 17 juni 2006, tr. Hein van Eikenhorst, † vóór juni 2006.

VIIc. Geerlig van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 5 febr. 1887, arbeider (1918), † Zwollerkerspel 16 mei 1965, begr. Zwolle, tr. Kampen 14 febr. 1918 Femmigje Witteveen, geb. IJsselmuiden 7 sept. 1889, † Zwollerkerspel 21 juni 1955, dr. van Johannes en Femmigje van Pijkeren.
Uit dit huwelijk:
1. Femmigje van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel nov. 1919, † Zwollerkerspel 15 febr. 1920.
2. Marrigje van der Zwaan,  geb. Spoolde 8 jul 1918, † 1 dec. 1997, tr. Albertus Meijer, geb. 1918, † 1 mei 1984.
3. Johannes van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 17 dec. 1920, † Zwolle 22 juni 1974, chauffeur, tr. 12 dec. 1946 Grietje Boesenkool, geb. Staphorst 13 febr. 1922, † Zwolle 20 maart 2003.
4. Femmigje van der Zwaan, geb. Spoolde 24 oct. 1922, † 4 sept 2005, tr. 4 juni 1952 Jan Rinzema, geb. 17 jan. 1921 ,† 18 jul 1983.
5. Bertha van der Zwaan, geb. Spoolde 14 dec. 1923, † Harderwijk 13 dec. 1996 tr. 4 jul 1950 Arend Jan van Rijssen, geb. Hattem (?) 15 dec. 1926, † Harderwijk 16 april 1985.
6. Jennigje (Jentje) van der Zwaan, geb. Spoolde 13 nov. 1925, † Zwolle 27  dec. 2004, tr. Zwolle 25 oct. 1962 Geert Slagter, geb. Ruinen 11 juni 1924, † Zwolle 22 nov. 1994.
7. Geertje van der Zwaan, geb. Spoolde 31 mei 1931, tr. 25 oct. 1956 Hendrik Jan van Assen, geb. Zwolle 16 jan. 1931.
 
VIId. Hendrik van der Zwaan, geb. Zwollerkerspel 9 jan. 1893, landbouwer 1918, † 27 maart 1971, begr. Zwolle, tr. IJsselmuiden 21 maart 1918 Johanna Witteveen, geb. IJsselmuiden 16 juli 1894, † 12 maart 1985, begr. Zwolle, dr. van Johannes en Femmigje van Pijkeren.
Uit dit huwelijk:
1. Margje (Marry) van der Zwaan, geb. 31 aug. 1918, † 18 dec. 2008, tr. Berend Jan Hardon,† 26 jan. 1963. 
2. Johannes (Johan) van der Zwaan, † Zwolle 8 april 1992, tr. Greet Verweij, geb. Reeuwijk 21 juni 1922, † Zwolle 12 juni 2011.
3. Femmigje (Fem) van der Zwaan.
4. Lambertus (Bertus) van der Zwaan, tr. Jansje Samson.