Genealogie van Sander Sandersz. van der Swaen uit Rotterdam

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 8 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


 Handgekleurde_kopergravure_uitgegeven_in_1659_door_Caspar_Merian_in_Martin_Zeillers_Topographia_Germani_Inferioris_..._te_Franckfurt_am_Main.jpg

Profielgezicht op de stad Rotterdam (Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1659 door Caspar Merian in Martin Zeillers Topographia Germaniæ Inferioris (...), te Franckfurt am Main.)

I. Sander Sandersz. van der Swaen, geb. Rotterdam, begr. ald. 16 mei 1703, tr. 1e Rotterdam 22 okt. 1673 Hillegontie Jans van der Dam, geb. Rotterdam, † ald. vóór juni 1681; tr. 2e Rotterdam 6 juli 1681 Susanna Robberts, geb. Rotterdam, begr. ald. 19 juni 1705, wed. van Frans Andriesse van der Lant.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lijsebet Sander van der Swaen, ged. Rotterdam 30 sept. 1674.
2. Johannes Sanders van der Swaen, ged. Rotterdam 31 okt. 1677.
3. Jacobus de Swaen, ged. Rotterdam 24 maart 1680.
Uit het tweede huwelijk:
4. Sander van der Swaen, ged. Rotterdam 28 juni 1682.
5. Robbert, volgt IIa.
6. Magdalena Sanders van der Swaen, ged. Rotterdam 27 aug. 1686, begr. ald. 10 aug. 1705, tr. Rotterdam 13 april 1705 Abraham Stoffels Hopman; hij hertr. Rotterdam 24 okt. 1706 Hendrikje Leenderts.
7. Sander van der Swaen, ged. Rotterdam 5 aug. 1688, soldaat VOC (1707-1712), † Azië omstr. 19 sept. 1712.
8. Susanna van der Swaen, geb. omstr. 1690, † Rotterdam 17 jan. 1736, tr. Rotterdam 16 dec. 1714 Gerrit Ravesteijn, begr. Rotterdam 4 nov. 1729.
9. Johannes Sanders (Hannes), volgt IIb.
10. Cornelis van der Swaen, ged. Rotterdam 12 dec. 1694.

IIa. Robbert van der Swaen, ged. Rotterdam 9 april 1684, bootsgezel VOC (1710), metselaar VOC (1724), † Azië omstr. 30 nov. 1725, tr. Rotterdam 6 april 1704 Louijsje Willems, geb. Rotterdam, † ald. 20 maart 1735.
Uit dit huwelijk:
1. Sander, volgt IIIa.
2. Marijtje van der Swaen, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 27 jan. 1707.
3. Wilmtie van der Swaen, ged. 6 nov. 1708.
4. Robbertus, volgt IIIb.
5. Machiel, volgt IIIc.
6. Gerret van der Swaen, ged. Rotterdam 19 mei 1722, begr. ald. 1 aug. 1724.

IIb. Johannes Sanders (Hannes) van der Swaan, ged. Rotterdam 15 april 1691, begr. ald. 7 okt. 1761, tr. Rotterdam 22 maart 1712 Willemijntje Elbert Goedel, ged. Rotterdam 5 okt. 1692, begr. ald. 19 okt. 1761, dr. van Elbert Willemsen en Dorothe Thomas.
Uit dit huwelijk:
1. Sander van der Swaan, ged. Rotterdam 10 jan. 1713, begr. ald. 9 april 1766.
2. Dorete (Dorothea) van der Swaan, ged. Rotterdam 19 maart 1716, † ald. 14 jan. 1798, tr. Rotterdam 10 okt. 1741 Antonij Keerbergen, geb. Rotterdam, matroos (1742 VOC).
3. Susannetje van der Swaan, ged. Rotterdam 3 april 1718, begr. ald. 2 juli 1740.
4. Willemijna van der Swaan, ged. Rotterdam 16 juni 1720, begr. ald. 30 dec. 1778.
5. Daniel van der Swaan, ged. Rotterdam 19 jan. 1723, begr. ald. 5 okt. 1740.
6. Johannes van der Swaan, ged. Rotterdam 19 jan. 1723, begr. ald. 18 sept. 1723.
7. Anna van der Swaan, ged. Rotterdam 6 maart 1725, † ald. 17 sept. 1805, tr. 1e Rotterdam 6 jan. 1750 Jan Scherpenhuizen, ged. Amsterdam 2 sept. 1722, zeeman/opperscheepstimmerman VOC (1764-1766), † Azië omstr. 31 juli 1766, zn. van Wijnand Scherpenhuijsen en Wijntje Jansz; tr. 2e Rotterdam 7 april 1772 Jan van Dijk, geb. Gouderak, † vóór mei 1777; tr. 3e Rotterdam 10 juni 1777 Christiaan Smit, geb. Stettin (Polen), † Rotterdam 8 april 1798.
8. Daniel, volgt IIId.
9. Maria van der Swaan, ged. Rotterdam 13 juni 1730, begr. ald. 4 nov. 1766, tr. Rotterdam 3 jan. 1764 Dirk Buijs, ged. Rotterdam 20 maart 1740, † ald. 14 nov. 1818, zn. van Teunis en Maria Maas; hij hertr. Rotterdam 8 nov. 1768 Petronella Stock.
10. Willem van der Swaan, ged. Rotterdam 24 maart 1733, † vóór okt. 1761.
11. Elmert van der Swaan, ged. Rotterdam 22 maart 1740, begr. ald. 20 april 1741.

IIIa. Sander van der Swaan, ged. Rotterdam 25 sept. 1704, huistimmerman VOC (1733-1738), begr. Rotterdam 9 okt. 1747, tr. 1e Kaetie de Beijl; tr. 2e Rotterdam 16 nov. 1728 Marijtie ten Hoet, geb. Nijmegen omstr. 1710, † Rotterdam 23 aug. 1779.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sander van der Swaen, ged. Rotterdam 19 febr. 1728, begr. ald. 23 sept. 1728.
Uit het tweede huwelijk:
2. Robbertus van der Swaan, ged. Rotterdam 18 sept. 1729, jongmatroos VOC (1749), † op zee omstr. 17 mei 1750.
3. Heijndreijntie van der Swaan, ged. Rotterdam 18 febr. 1731, begr. ald. 25 juli 1733.
4. Cornelis van der Swaan, ged. Rotterdam 25 mei 1733, begr. ald. 14 april 1734.
5. NN van der Swaan, geb. omstr. 1739, begr. Rotterdam 19 sept. 1741.
6. Hendrijntje van der Swaan, ged. Rotterdam 1 dec. 1739, begr. ald. 28 jan. 1804, tr. Rotterdam 9 nov. 1762 Cornelis Vermeer, ged. Brielle 1 nov. 1739, † Rotterdam 21 juni 1816, zn. van Arij en Stijntje Buijs.
7. Susanna van der Swaan, ged. Rotterdam 4 juni 1741.
8. Christina van der Swaan, ged. Rotterdam 17 okt. 1743, begr. ald. 15 mei 1745.
9. Cornelis, volgt IVa.

IIIb. Robbertus van der Zwaan, ged. Rotterdam 4 sept. 1718, tr. 1e Rotterdam 7 mei 1741 Katharina Lemp, ged. Rotterdam 1 aug. 1715, begr. ald. 11 aug. 1757, dr. van Jan en Fransintie van der Ton; tr. 2e Rotterdam 26 febr. 1758 Geertruijda Catharina Sixti, geb. Rotterdam omstr. 1727, † Bergen op Zoom 17 jan. 1821.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van der Zwaan, begr. Rotterdam 3 sept. 1749.
2. Francina van der Zwaan, ged. Rotterdam 19 dec. 1745, † vóór 1807, tr. Bergen op Zoom 7 aug. 1791 Joannes Hubertus Brands, ged. ’s-Hertogenbosch 19 febr. 1745, † vóór juli 1810; hij hertr. Bergen op Zoom 24 mei 1807 Neeltje Grootenboer.
3. NN van der Zwaan, geb. vóór 24 juni 1748, begr. Rotterdam 24 juni 1748.

IIIc. Machiel van der Zwaan, ged. Rotterdam 7 juli 1720, begr. ald. 22 april 1765, tr. Rotterdam 2 juni 1744 Hanna (Anna) van Wijngaarde, geb. Rotterdam, † ald. 1 jan. 1795.
Uit dit huwelijk:
1. Robbertus, volgt IVb.
2. Martinus van der Zwaan, ged. Rotterdam 19 mei 1748, soldaat VOC (1768-1784).
3. Louwerens van der Zwaan, ged. Rotterdam 11 febr. 1751, begr. ald. 20 sept. 1752.
4. Louwerens van der Zwaan, ged. Rotterdam 17 febr. 1754, hooploper VOC (1770-1772), † Azië omstr. 27 nov. 1772.
5. Maria Katrina van der Zwaan, ged. Rotterdam 31 aug. 1756.
6. Geertruij Catharina, volgt IVc.
7. Michiel, volgt IVd.

IIId. Daniel van der Swaan, ged. Rotterdam 6 nov. 1727, † ald. 16 jan. 1791, tr. Rotterdam 26 juni 1753 Josijntje Blokzijl, ged. Rotterdam 2 okt. 1721, begr. ald. 11 april 1781, dr. van Teunis Cornelisse en Ariaentje Abrams van de Lint.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntie van der Swaan, ged. Rotterdam 30 okt. 1755.
2. Cornelis van der Swaan, ged. Rotterdam 30 juni 1757, begr. ald. 1 sept. 1757.
3. Cornelis, volgt IVe.
4. Johannes van der Swaen, ged. Rotterdam 9 febr. 1762, begr. ald. 20 febr. 1762.
5. Abraham van der Swaan, ged. Rotterdam 20 febr. 1763, begr. ald. 18 mei 1763.
6. Johannes van der Swaan, ged. Rotterdam 30 sept. 1764, begr. ald. 27 dec. 1764.
7. Johannes van der Zwaan, ged. Rotterdam 24 okt. 1765, begr. ald. 31 okt. 1765.
8. Abraham (Abram), volgt IVf.
9. Dorothea (Doortje) van der Zwaan, ged. Rotterdam 27 febr. 1770, † ald. 19 nov. 1832, tr. Rotterdam 18 juni 1793 Abraham Nieuwhoff.
10. Magdalena van der Zwaan, ged. Rotterdam 4 maart 1773, † ald. 13 sept. 1807, tr. Rotterdam 5 mei 1795 Hendrik Meijer, geb. Rotterdam.
11. Jozijna van der Swaan, ged. Rotterdam 8 febr. 1776, begr. ald. 10 okt. 1776.

IVa. Cornelis van der Swaen, ged. Rotterdam 11 mei 1745, sakkedrager (1791), † Rotterdam 16 sept. 1791, tr. 1e Rotterdam 16 juni 1767 Caatje van den Haspel, ged. Rotterdam 22 dec. 1740, begr. ald. 28 febr. 1783, dr. van Hermanis en Jacoba Colet; tr. 2e Rotterdam 27 juli 1784 Marijtje Boshoven, begr. Hillegersberg 3 febr. 1796; zij hertr. Rotterdam 30 okt. 1792 Dirk van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van der Zwaan, ged. Rotterdam 28 jan. 1768, begr. ald. 8 jan. 1770.
2. Hermanus van der Swaen, ged. Rotterdam 19 nov. 1769.
3. Maria van der Zwaan, ged. Rotterdam 7 nov. 1771, † ald. 10 juni 1818, tr. Rotterdam 13 mei 1798 Alexander (Sander) van Selst, ged. Rotterdam 7 okt. 1770, † ald. 27 juli 1805, zn. van Jan en Katie Mulders.
4. Jacoba van der Swaen, ged. Rotterdam 2 juli 1775, begr. ald. 27 juni 1776.
5. Sander van der Zwaan, ged. Rotterdam 18 sept. 1777, begr. ald. 15 juli 1779.
6. Jacoba van der Zwaan, ged. Rotterdam 1 aug. 1780, † ald. 1 juli 1837, tr. Rotterdam 11 mei 1814 Cornelis van der Vis, ged. Rotterdam 11 febr. 1787, kleermaker (1814), † Rotterdam 10 mei 1834, zn. van Arnoldus en Anna Wijbrands.
Uit het tweede huwelijk:
7. Maria van der Zwaan, geb. Rotterdam 1785, † ald. 8 april 1863.
8. Sander van der Zwaan, ged. Rotterdam 19 mei 1785, begr. ald. 14 april 1789.
9. NN van der Zwaan, geb. vóór 18 juni 1787, begr. Rotterdam 18 juni 1787.
10. Stijntje van der Zwaan, ged. Rotterdam 5 maart 1789, † ald. 9 aug. 1872, tr. Rotterdam 7 sept. 1814 Sevrijn Johannes Gielen, geb. Rotterdam 30 okt. 1789, † ald. 7 nov. 1874, zn. van Johannes Andries en Clara van Savoijen.

IVb. Robbertus van der Zwaan, ged. Rotterdam 14 maart 1745, begr. ald. 10 okt. 1781, tr. Rotterdam 15 mei 1770 Catharina Stevens, geb. Doetinchem nov. 1746, † Rotterdam 8 juni 1830, dr. van Willem en Henderina van de Holst; zij hertr. Rotterdam 2 dec. 1783 Abram Heron.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel van der Zwaan, ged. Rotterdam 24 maart 1771, begr. ald. 2 sept. 1771.
2. Michiel van der Zwaan, ged. Rotterdam 2 aug. 1772.
3. Willem van der Zwaan, ged. Rotterdam 21 maart 1775.
4. Martinus van der Zwaan, ged. Rotterdam 21 dec. 1777.

IVc. Geertruij Catharina van der Zwaan, ged. Rotterdam 23 okt. 1757, † ald. 27 april 1814.
Haar zoon:
Jan Gerardus van der Zwaan, ged. Rotterdam 25 mei 1796.

IVd. Michiel van der Zwaan, ged. Rotterdam 5 sept. 1762, † ald. 15 nov. 1821, tr. Rotterdam 6 mei 1798 Adriana van der Haagen, geb. Leerdam juli 1768, † Rotterdam 22 nov. 1819, dr. van Barend en Lena van Lint.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 dec. 1798, naaister (1829), † Rotterdam 2 nov. 1838, tr. 1e Rotterdam 22 nov. 1820 Jacobus Hutseson, geb. Rotterdam 7 april 1792, blauwverwer (1820), † Rotterdam 18 febr. 1825, zn. van Jacobus en Maria Meijer; tr. 2e Rotterdam 29 april 1829 Georg Wilhelm Gutlich, geb. Rotterdam 12 nov. 1801, winkelbediende (1829), † Rotterdam 25 aug. 1856, zn. van Johan Wilhelm en Anna Dorothea Margaretha Heintz.
2. NN van der Zwaan, geb. vóór 29 nov. 1800, begr. Rotterdam 29 nov. 1800.
3. Lena Berendina van der Zwaan, geb. Rotterdam 21 febr. 1802, † ald. 31 juli 1814.
4. Michiel Adrianus, volgt Va.

IVe. Cornelis van der Zwaan, ged. Rotterdam 15 juli 1759, † ald. 20 okt. 1815, tr. Rotterdam 9 mei 1780 Catrina (Kaatje) Arentse, ged. Delft 26 dec. 1752, † Rotterdam 27 jan. 1802, dr. van Matthijs Arensen en Arentje Blok.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Zwaan, begr. Rotterdam 13 dec. 1782.
2. Daniel van der Zwaan, ged. Rotterdam 15 maart 1781.
3. Josina Willemina van der Zwaan, ged. Rotterdam 27 febr. 1785, begr. ald. 14 mei 1785.
4. Martinus Cornelis van der Swaan, ged. Rotterdam 11 sept. 1787, begr. ald. 29 jan. 1788.
5. Maria Cornelia van der Zwaan, ged. Rotterdam 7 april 1789, † ald. 22 juni 1823.
6. Pieter van der Zwaan, geb. Rotterdam 27 maart 1792, † ald. 12 juni 1792.

IVf. Abraham (Abram) van der Zwaan, ged. Rotterdam 24 febr. 1767, scheeptimmermansknecht (1811), † Rotterdam 4 sept. 1829, tr. Rotterdam 24 maart 1788 Cornelia Johan, ged. Rotterdam 18 okt. 1768, † ald. 1 nov. 1851, dr. van Johannes (Jan) en Elisabeth de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel, volgt Vb.
2. Elisabeth van der Zwaan, geb. Rotterdam 4 dec. 1790, † ald. 17 maart 1869.
3. Josina (Jozijntje), volgt Vc.
4. NN van der Swaan, geb. vóór 28 maart 1795, begr. Rotterdam 28 maart 1795.
5. NN van der Swaan, geb. vóór 15 febr. 1796, begr. Rotterdam 15 febr. 1796.
6. Teuntje van der Swaan, geb. Rotterdam 3 maart 1797, † ald. 31 mei 1797.
7. Johanna van der Zwaan, geb. Rotterdam 15 dec. 1798, † ald. 2 jan. 1870, tr. Rotterdam 12 jan. 1820 Johannes Haak, ged. Rotterdam 27 maart 1797, timmerman (1820), † Rotterdam 20 juni 1825, zn. van Hendrik en Maria Koenders.
8. Abram, volgt Vd.
9. Catharina van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 mei 1813, † ald. 7 maart 1818.

Va. Michiel Adrianus van der Zwaan, geb. Rotterdam 26 nov. 1804, schoenmaker (1838), † Rotterdam 12 jan. 1867, tr. ’s-Gravenhage 31 okt. 1838 Jannigje Keller, geb. Utrecht omstr. 1799, dienstbode (1829), naaister (1838), † vóór jan. 1849, dr. van Johan Hendrik en Johanna Antonia Maree.
Uit dit huwelijk:
Antonie Hendrik van der Zwaan, geb. ’s-Gravenhage 27 juni 1829, laarzemaker (1849), schoenmaker, † Amsterdam 21 aug. 1849.

Vb. Daniel van der Zwaan, ged. Rotterdam 27 juli 1788, scheeptimmermansknecht (1811), sjouwer (1823), † Rotterdam 20 febr. 1837, tr. Rotterdam 24 dec. 1823 Johanna van der Laage, geb. Rotterdam 25 dec. 1790, † ald. 20 jan. 1866, dr. van Gerrit van der Lage en Jacoba Kool.
Uit dit huwelijk:
Daniel van der Zwaan, geb. Rotterdam 22 sept. 1816.

Vc. Josina (Jozijntje) van der Zwaan, geb. Rotterdam 27 mei 1793, † ald. 14 febr. 1871, tr. Rotterdam 13 aug. 1823 Andries Arend Burgmans, ged. Rotterdam 31 aug. 1777, † ald. 6 mei 1834, zn. van Arend Hendrik en Hendrina Cupido en wedr. van 1e Lena Groen en 2e Pieternella Johanna van der Kade.
Haar kinderen:
1. Josina van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 juni 1815, † ald. 5 mei 1849.
2. NN van Zwaan, geb. Rotterdam 1820, † ald. 10 jan. 1820.
3. Andries, volgt VIa.

Vd. Abram van der Zwaan, geb. Rotterdam 3 dec. 1805, scheepmaker (1826), † Rotterdam 18 okt. 1857, tr. Rotterdam 20 sept. 1826 Maria Clasina van der Straat, geb. Rotterdam 22 jan. 1802, werkster (1826), † Rotterdam 6 nov. 1879, dr. van Josua en Jannetje Lazier.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van der Zwaan, geb. Rotterdam 29 nov. 1826, † ald. 20 april 1897, tr. Rotterdam 11 aug. 1852 Johan Teigeler, geb. Rotterdam 8 jan. 1825, sleper (1852), † Rotterdam 11 april 1865, zn. van Arend en Maria Wigman.
2. Josua, volgt VIb.
3. Jansje van der Zwaan, geb. Rotterdam 3 nov. 1829, † ald. 22 aug. 1832.
4. Maria Clasina van der Zwaan, geb. Rotterdam 26 april 1831, † ald. 12 sept. 1832.
5. Jansje, volgt VIc.
6. Abraham, volgt VId.
7. Fredrik Willem van der Zwaan, geb. Rotterdam 11 febr. 1838, † ald. 28 maart 1838.
8. Maria Clasina van der Zwaan, geb. Rotterdam 20 juni 1839, † ald. 2 aug. 1916, tr. Rotterdam 9 dec. 1868 Jacobus Borsje, geb. Vlaardingen 1833, † ald. 12 juli 1877, zn. van Jacobus en Maria de Bruijn.
9. Wilhelmina Fredrika van der Zwaan, geb. Rotterdam 5 okt. 1842, † ald. 8 febr. 1887, tr. Rotterdam 27 sept. 1865 Jan Paulus Slingerland, geb. Rotterdam 21 jan. 1843, † ald. 8 okt. 1924, zn. van Paulus en Willemijntje Hennekam; hij hertr. Rotterdam 26 febr. 1890 Wilhelmina van der Pol.
10. Fredrik, volgt VIe.

VIa. Andries van der Zwaan, geb. Rotterdam 10 jan. 1821, smidsknecht (1842), sjouwer (1850), † Rotterdam 15 maart 1890, tr. 1e Rotterdam 25 mei 1842 Johanna van den Toorn, geb. Rotterdam 25 febr. 1822, † ald. 4 jan. 1850, dr. van Adriana van den Toorn; tr. 2e Rotterdam 9 okt. 1850 Maria Batenburg, geb. Rotterdam 25 febr. 1821, schoonmaakster (1850), † Rotterdam 16 okt. 1882, dr. van Maarten en Maria Hedel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries Johannes van der Zwaan, geb. Rotterdam 16 april 1842, † ald. 16 aug. 1842.
Uit het tweede huwelijk:
2. Josina, volgt VIIa.
3. Andries van der Zwaan, geb. Rotterdam 30 dec. 1853.
4. Abraham, volgt VIIb.

VIb. Josua van der Zwaan, geb. Rotterdam 15 jan. 1828, † ald. 30 juli 1886, tr. Rotterdam 26 dec. 1850 Francina de Brij, geb. Rotterdam 19 juli 1821, † ald. 7 jan. 1905, dr. van Jan de Breij en Johanna Westerman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Clasina van der Zwaan, geb. Rotterdam 22 maart 1851, † ald. 15 mei 1852.
2. Johanna Catharina van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 mei 1852, † ald. 7 aug. 1876.
3. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 23 juni 1854, † ald. 23 juni 1854.
4. Maria Francina van der Zwaan, geb. Rotterdam 19 sept. 1855, † ald. 29 april 1930, tr. Rotterdam 18 okt. 1876 Nicolaas Boer, geb. Rotterdam 20 juni 1855, † ald. 23 maart 1911, zn. van Adrianus Mulder en Sophia Willemina Dekkers.
5. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 11 aug. 1857, † ald. 11 aug. 1857.
6. Catharina van der Zwaan, geb. Rotterdam 13 aug. 1858, † ald. 11 febr. 1924.
7. Jan van der Zwaan, geb. Rotterdam 3 dec. 1860, † ald. 9 aug. 1906.

VIc. Jansje van der Zwaan, geb. Rotterdam 13 juli 1833, † ald. 6 april 1912, tr. Rotterdam 22 jan. 1873 Teke Bonnes, geb. Buiksloot 31 maart 1837, † Rotterdam 26 nov. 1910, zn. van Teke (Tekke) en Trijntje Hendriks Miedema.
Haar dochter:
NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 jan. 1857, † ald. 18 jan. 1857.

VId. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 juni 1835, † ald. 13 sept. 1897, tr. Rotterdam 5 aug. 1868 Jannigje van Wijnen, geb. Krimpen aan de Lek 13 febr. 1833, † Rotterdam 13 april 1889, dr. van Willem en Grietje Haaksman.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 25 sept. 1869, † ald. 3 sept. 1917, tr. Rotterdam 28 jan. 1914 Anna Catharina Honout, geb. Rotterdam 7 maart 1865, † ald. 24 febr. 1922, dr. van Arij en Maria Zeijlmans en wed. van Gerardus Bernardus van der Willigen.
2. Willem Frederik van der Zwaan, geb. Rotterdam 5 jan. 1872, † ald. 15 febr. 1872.
3. Maria Clasina van der Zwaan, geb. Rotterdam 24 dec. 1872.
4. Margaretha Cornelia van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 jan. 1875, tr. Rotterdam 22 okt. 1902 Joseph Adolf van Rooijen, geb. Rotterdam 17 nov. 1877, zn. van Martinus en Jenneke van Rooij.
5. Jannigje van der Zwaan, geb. Rotterdam 7 aug. 1879, † ald. 6 dec. 1953.

VIe. Fredrik van der Zwaan, geb. Rotterdam 22 dec. 1846, † ald. 7 maart 1915, tr. 1e Rotterdam 22 april 1868 (door echtsch. ontbonden ald. 31 juli 1874) Helena Elisabeth Cornelia Gerritsen, geb. Rotterdam 19 sept. 1844, † ald. 16 maart 1897, dr. van Pieter en Helena Elisabeth Cornelia Vervooren; tr. 2e Rotterdam 9 mei 1877 Johanna Roem, geb. Maassluis 8 jan. 1847, † Rotterdam 28 febr. 1920, dr. van David en Neeltje van Knapen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Clasina van der Zwaan, geb. Delfshaven 18 mei 1868, † ald. 9 juni 1868.
Uit het tweede huwelijk:
2. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 febr. 1878, controleur bij de gemeentelijke belastingen, † Rotterdam 20 febr. 1951, tr. Utrecht 17 okt. 1907 Elisabeth Catharina Prinsenberg, geb. Leiden omstr. 1878, dr. van Simon Jacobus en Geertrui Kreft.
3. Neeltje Johanna (Nelly) van der Zwaan, geb. Rotterdam 26 april 1880, † 24 nov. 1961, begr. ald., tr. Rotterdam 27 maart 1913 Hendrikus Arnoldus Melis van Lienden, geb. Rotterdam 1 mei 1887, † 3 sept. 1963, begr. ald., zn. van Elbartus Gerardus Hendrikus en Teuntje Wolvers.
4. David van der Zwaan, geb. Rotterdam 20 aug. 1882, † Leiden 26 april 1902.
5. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 30 jan. 1886, † ald. 30 jan. 1886.
6. Pieter Johan, volgt VIIc.
7. Maria Magdalena van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 april 1891, tr. Rotterdam 15 dec. 1921 Gerrit Adrianus Weij, geb. Spijkenisse 25 nov. 1892, zn. van Arie en Jenneke Both.

VIIa. Josina van der Zwaan, geb. Rotterdam 23 mei 1851, † ’s-Gravenhage 6 sept. 1895, tr. Rotterdam 23 maart 1892 Hendrik Finke, geb. Rotterdam 29 okt. 1853, † ald. 2 juni 1903, zn. van Cord Heinrich en Sophia Fonteijn.
Haar dochter:
NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 21 okt. 1868, † ald. 21 okt. 1868.

VIIb. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 11 nov. 1857, † ald. 14 juni 1924, tr. 1e Rotterdam 10 okt. 1877 Jannetje van Wensveen, geb. Rotterdam 10 maart 1860, † ald. 15 febr. 1888, dr. van Jacob en Lena Potuijt; tr. 2e Rotterdam 16 dec. 1891 Geertje Kanon, geb. Steenwijk omstr. 1863, † Rotterdam 16 juni 1923, dr. van Egbert en Hijlkjen van der Keij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Josina van der Zwaan, geb. Rotterdam 23 maart 1878, † ald. 26 jan. 1929, tr. Rotterdam 26 okt. 1898 Jacobus Gloudie, geb. Rotterdam 26 april 1877, † ald. 10 jan. 1959, zn. van Willem en Alida van Ameijde.
2. Lena van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 maart 1880, tr. 1e Rotterdam 5 maart 1902 Willem Koster, geb. Hellevoetsluis omstr. 1872, † Rotterdam 1 nov. 1926, zn. van Willem en Hendrica van der Pijl; tr. 2e Rotterdam 15 mei 1929 Antonius Weijts, geb. Bergen op Zoom omstr. 1881, zn. van Carolus en Wilhelmina Versteeg.
3. Andries Maarten, volgt VIIIa.
4. Jacoba van der Zwaan, geb. Rotterdam 10 maart 1884, tr. 1e Rotterdam 1 febr. 1905 Pieter Molendijk, geb. Charlois 18 jan. 1882, † Rotterdam 5 nov. 1917, zn. van Leendert en Cornelia Adriana Vliegenthart; tr. 2e Rotterdam 16 febr. 1921 Wilhelmus Immers, geb. Haarlem omstr. 1887, † ald. 11 mei 1939.
5. Abraham, volgt VIIIb.
6. NN van der Zwaan, geb. Rotterdam 2 febr. 1888, † ald. 2 febr. 1888.

VIIc. Pieter Johan van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 april 1887, tr. Hillegersberg 17 april 1917 Alida Heines, geb. Rotterdam 25 dec. 1890, dr. van Tiete en Johanna Zuur.
Uit dit huwelijk:
Johanna Frieda Alida van der Zwaan, geb. Rotterdam omstr. 1918, † ald. 3 dec. 1935.

VIIIa. Andries Maarten van der Zwaan, geb. Rotterdam 2 april 1882, tr. Rotterdam 18 mei 1904 Jannetje Hermina Elizabeth Plokhaar, geb. Nieuw-Helvoet 21 mei 1882, † Rotterdam 1959, dr. van Nicolaas en Adriaantje van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Adriaantje van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 mei 1905, tr. Rotterdam 9 febr. 1927 Cornelis Kruidenier, geb. Rotterdam 4 maart 1904, zn. van Cornelis en Maatje Suzanna Snoek.
2.  Nicolaas van der Zwaan, geb. Rotterdam 16 april 1907, † ald. 18 okt. 1967, tr. Rotterdam 21 okt. 1931 Maria Francina van Oorschot, geb. Rotterdam 4 aug. 1912, dr. van Adrianus en Maria Antonia Scheepbouwer
3. Adriaan van der Zwaan, geb. Rotterdam 4 sept. 1908, † ald. 19 dec. 1982.
4. Joris van der Zwaan, geb. Rotterdam 19 dec. 1910.
5. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 13 febr 1913, † ald. 18 mei 1918.
6. Adriaantje Jannetje, geb. Rotterdam 7 april 1914.
7. Egbert van der Zwaan, geb. Rotterdam 9 nov. 1915.
8. Martina Andrea van der Zwaan, geb. Rotterdam 18 jul 1922.
9. Maria van der Zwaan, geb. Rotterdam 3 jan. 1924.
 
VIIIb. Abraham van der Zwaan, geb. Rotterdam 17 maart 1886, tr. Rotterdam 1 juli 1908 Maria de Gruiter, geb. Utrecht 22 juli 1886, dr. van Teunis en Margje van Oort.
Uit dit huwelijk:
Jannetje van der Zwaan, geb. Rotterdam 12 mei 1909.